28-02-2011

Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta Crne Gore

 Potpisan Sporazum o saradnji sa Univerzitetom u Prištini

Rektor Univerziteta Crne Gore prof.dr Predrag Miranović i rektor Univerziteta u Prištini prof. dr Zdravko Vitošević potpisali su danas u Rektoratu Sporazum o saradnji između dvije institucije. 

Za uspješnu realizaciju Ugovora, dva univerziteta su saglasna da se saradnja, između ostalog, realizuje preko razmjene nastavnika i studenata, zajedničkih istraživačkih projekata, učešća na seminarima i programa stručnog usavršavanja. 

Potpisani Ugovor važi na period od pet godina, sa mogućnošću produžetka uz saglasnost oba univerziteta.

 

 

Pratite nas
 • Doktorska disertacija
  kandidat mr Aleksandar Nikolića
  Fakultet za pomorstvo

 • Magistarski rad
  kandidat Jovan Vukić
  Prirodno-matematički fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Božidarka Mačić
  Fakulteta za turizam i hotelijerstvo

 • Magistarski rad
  kandidat Adela Topuzović
  Fakulteta za turizam i hotelijerstvo

 • Odbrana magistarskog rada
  kandidat Irena Merdović
  Muzička akademija

 • Magistarski rad
  kandidat Damjan Krivaćević
  Elektrotehnički fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Aleksandar Drašković
  Elektrotehnički fakultet

Brzi linkovi
Aktuelni linkovi
     
eXTReMe Tracker