23-06-2015

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

ZAJEDNIČKE INICIJATIVE ZA PODIZANJE KVALITETA NAUČNO – ISTRAŽIVAČKOG RADA

Rektorka Univerziteta Crne Gore, prof. Radmila Vojvodić, sastala se u utorak, 23.juna, sa ministarkom nauke Sanjom Vlahović. Sastanku su prisustvovali i pomoćnik ministra nauke mr Darko Petrušić, sekretar ministarstva Smiljana Prelević, kao i prorektori prof. dr Zivko Andrijašević i prof. dr Predrag Stanišić.

Tema susreta bilo je pokretanje važne inicijative - osnivanje naučno – tehnološkog parka, koji bi kao naučno-istraživačka baza služio kao spona između javne uprave, akademske zajednice i privrede, i mogao bi biti otvoren na prostoru univerzitetskog kampusa. Ovaj projekat u perspektivi značajno bi doprinio podizanju kvaliteta naučno-istraživačke djelatnosti na Univerzitetu Crne Gore i otvorio mogućnost za uspostavljanje konkretnije saradnje akademske zajednice i privrednog sektora.

Nakon uspostavljanja Centra izvrsnosti, otvaranjem tehnološkog parka Crna Gora bi se pridružila evropskoj praksi povezivanja nauke i biznis sektora, promovisanju preduzetništva i podrške start-up kompanijama. Za finansiranje osnivanja tehnološkog parka potrebna je podrška evropskih partnera, a Ministartsvo nauke, ostala resorna ministarstva i Univerzitet Crne Gore mogu formirati konzorcijum za uspješno apliciranje kod evropskih fondova. Ministarstvo nauke je već ostvarilo saradnju sa regionalnim tehnološkim parkom AREA iz Italije, koji bi mogao biti aktivan partner u ovom projektu.

Rektorka Vojvodić podržala je inicijativu, s obzirom na plan Univerziteta Crne Gore da ojača svoju naučno-istraživačku bazu, a istraživački rad bolje poveže sa tržištem.

Druga važna inicijativa prilikom ovog susreta odnosila se na pronalaženje novog modela statističke obrade podataka koji se odnose na ulaganje u nauku i istraživanje. Na sastanku se govorilo i o mogućnostima za bolje prepoznavanje ulaganja u nauku kroz budžet Univerziteta, kao i zajedničkom radu na pospješivanju kvaliteta doktorskih studija.


22-06-2015

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

U N I V E R Z I T E T C R N E G O R E
RASPISUJE KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA
za studijsku 2015/16. godinu – I upisni rok

(Konkurs je objavljen u dnevnom listu ,,Pobjeda“)


22-06-2015

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

SASTANAK REGIONALNE PLATFORME ZA SARADNJU U OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANJA I ISTRAŽIVANJA

Rektorka Univerziteta Crne Gore, prof. Radmila Vojvodić, učestvovala je u radu Regionalne platforme za saradnju u oblasti visokog obrazovanja i istraživanja, udruženja formiranog sa ciljem unapređenja saradnje među regionalnim institucijama visokog obrazovanja, kroz inicijative, strateške debate i različite aktivnosti.

Sastanku Platforme, održanom od 15. do 17. juna na Fruškoj gori, prisustvovali su rektori, prorektori i predstavnici ministarstava obrazovanja iz Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Srbije. Glavna tema sastanka bila je saradnja na unapređenju kvaliteta doktorskih studija, istraživanja i inovacija. Jedna od prvih aktivnosti Platforme, kako je to na sastanku dogovoreno, trebalo bi da bude evaluacija postojećih logističkih, legislativnih i proceduralnih praksi na doktorskim studijama univerziteta u regionu. Takođe, trebalo bi kreirati jedinstveni web alat, koji će omogućiti online uvid u istraživačke resurse u regiji. U kasnijoj fazi rada, Platforma bi trebalo da inicira zajedničke doktorske studije i obezbijedi instumente za povećanje mobilnosti studenata, nastavnika i mladih istraživača unutar regije.

Univerziteti u regionu, jedinstveno je mišljenje učesnika sastanka, trebalo bi više da sarađuju i doprinose promjenama i boljoj vidljivosti u evropskom prostoru visokog obrazovanja. Primjena visokih standarda kvaliteta doktorskih studija važan je korak u tom pravcu.

[Ostatak teksta možete pogledati na linku detaljnije]


22-06-2015

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

ODRŽANA KOMEMORACIJA POVODOM SMRTI DR ZORANA KLJAJIĆA

Danas je u Rektoratu Univerziteta Crne Gore upriličena komemorativna sjednica povodom smrti dr Zorana Kljajića, naučnog savjetnika na Institutu za bilogiju mora, člana Senata i Naučnog odbora Univerziteta Crne Gore.

Rektorka prof. Radmila Vojvodić kazala je da smo u dr Zoranu Kljajiću imali nepokolebljivog pristalicu u borbi za snaženje akademskog duha i reputacije UCG. ,,Zauzimao je uvijek jasan i argumentovan stav, istinoljubiv, pravičan, otvoren i didaktičan, a iza takvog stava stajao je prilježan i sistematičan rad – stajali su, zapravo, mjerljivi naučni rezultati”, istakla je rektorka.

Kako je naglasila, dr Kljajić pripadao je onim naučnicima koji ne vrednuju sebe u nauci, nego naučni i istraživački duh u sebi.

[Ostatak teksta možete pogledati na linku detaljnije]


19-06-2015

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

SUSRET REKTORKE VOJVODIĆ SA AMBASADORKOM UEHARA

Rektorka Univerziteta Crne Gore, prof. Radmila Vojvodić, sastala se danas u Rektoratu sa ambasadorkom Sjedinjenih Američkih Država, gospođom Margaret Uehara. Sastanku su prisustvovale i prorektorka za međunarodnu saradnju UCG Maja Baćović, šefica Odjeljenja za medije i kulturu Sanšajn Ajson i asistent za kulturu u Ambasadi Vesna Brajović.

Na sastanku se govorilo o mogućnostima jačanja međusobne saradnje i povezivanju Univerziteta sa američkim obrazovnim institucijama, u čemu Ambasada može posredovati. Univerzitet Crne Gore već ostvaruje plodnu saradnju sa američkim partnerima kroz različite programe, putem kojih crnogorski studenti, nastavnici i istraživači borave na američkim univerzitetima.

Rektorka Vojvodić i ambasadorka Uehara složile su se da je saradnju potrebno jačati u oblasti turizma i poljoprivrede, koje su od strateške važnosti za Crnu Goru. Univerzitet nudi studijske programe i obrazuje buduće stručnjake u tim oblastima, a Ambasada može pomoći u povezivanju studenata i američkih kompanija u Crnoj Gori, kao i univerziteta koji u Americi nude slične programe.

Rektorka Vojvodić saopštila je planove za reorganizaciju i integraciju UCG, koja će se obuhvatiti i bolju organizaciju kurseva engleskog jezika na studijskim programima. Iz Ambasade su podsjetili i na nedavno otvoren Centar za savjetovanje o obrazovanju u SAD (EducationUSA Center) u okviru Američkog ugla, u kojem se studenti mogu informisati i dobiti savjete o studijama u Americi.

Prvi međunarodni sporazum o saradnji na Univerzitetu Crne Gore potpisan je sa Univerzitetom u Floridi, 1975. godine.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | starije novosti

 

 

Pratite nas
 • Magistarski rad
  kandidat SLAVICA PAVIĆEVIĆ
  Ekonomski fakultet

 • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije
  kandidat mr Biljana Ivanović
  Građevinski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat DACIĆ ZDENKA
  Ekonomski fakultet

 • Odbrana doktorske disertacije
  kandidat mr Slobodan Živaljević
  Građevinski fakultet

 • Odbrana magistarskog rada
  kandidat Elvis Salković
  Elektrotehnički fakultet

 • Odbrana magistarskog rada
  kandidat Nemanja Filipović
  Elektrotehnički fakultet

 • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije
  kandidat mr Milena Mrdak-Mićović
  Filozofski fakultet

 • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije
  kandidat mr Dragana Čarapić
  Filozofski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Rade Čađenović
  Elektrotehnički fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Ivana Mučalica
  Pravni fakultet

 • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije
  kandidat mr Milivoje Rogač
  Građevinski fakultet

Brzi linkovi
Aktuelni linkovi
     
eXTReMe Tracker