14-09-2015

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

ODRŽANA LJETNJA AKADEMIJA MREŽE RESITA

Na Ekonomskom fakultetu, 11. i 12.septembra, održana je Ljetnja akademija RESITA mreže, akademske mreže za preduzetništvo i inovacije univerziteta Jugoistočne Evrope.

Prvog dana održana je konferencija na temu ,,Preduzetnički univerzitet”. U radu konferencije učestvovali su proektor Univerziteta Crne Gore prof.dr Maja Baćović, prof. dr Peter Schulte i prof. dr Michael Graef sa Worms Univerziteta iz Njemačke, prof. dr Jaka Vadnjal, predsjednik Upravnog odbora banke Hranilnice LON iz Kranja, prof. dr Ivan Mihajlović sa Tehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i prof. dr Adrian Tantau sa Univerziteta u Bukureštu.

Pored tematske konferencije, na Ljetnjoj akademiji govorilo se i o realizaciji planiranih aktivnosti RESITA mreže za 2015. godinu, kao i o potencijalnim oblicima univerzitetske saradnje za narednu godinu.

Ekonomski fakultet je aktivni član mreže RESITA mreže od 2009. godine.


11-09-2015

UNIVERZITET CRNE GORE

 

KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE STUDIJE UNIVERZITETA CRNE GORE

Centar za doktorske studije Univerziteta Crne Gore raspisao je konkurs za upis na doktorske studije za studijsku 2015/16. godinu. Prijave se predaju organizacionim jedinicama do 5. oktobra. Pravo prijave imaju kandidati koji su stekli diplomu akademskog naziva magistra iz odgovarajuće oblasti nauka, odnosno akademsku diplomu regulisanih profesija nakon stečenih najmanje 300 ECTS kredita. Nastava će početi 19. oktobra. Tekst konkursa možete pogledati ovdje.


10-09-2015

FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE

 

SEPTEMBARSKI BROJ ČASOPISA MONTENEGRIN JOURNAL OF SPORTS SCIENCE AND MEDICINE

Novi, septembarski broj časopisa ''Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine'' donosi originalne radove međunarodnih autora iz oblasti sportskih nauka. Radove iz novog broja i više informacija o časopisu možete pogledati na sajtu www.mjssm.me. Naučni radovi i članci iz oblasti sportskih nauka i medicine objavljeni su i u časopisu ,,Sport Mont“, koji možete pregledati na sajtu www.sportmont.ucg.ac.me.

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje najavljuje i XIII Međunarodnu naučnu konferenciju o transformacionim procesima u sportu, koja će se održati od 31. marta do 2. aprila. Rok za predaju apstrakata je 15. decembar. Za više informacija pogledajte brošuru ili posjetite www.csakademija.me/conference/.


09-09-2015

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

ODRŽAN FORUM UNIVERZITETA CRNE GORE O DOKTORSKIM STUDIJAMA

Rektorat Univerziteta Crne Gore danas je organizovao još jedan univerzitetski Forum, koji je ovoga puta bio posvećen organizaciji i kvalitetu doktorskih studija. Gost Foruma bio je profesor sa Univerziteta u Ljubljani i ekspert slovenačke Nacionalne agencije za kvalitet u visokom obarzovanju Mirko Soković.

Rektorka Univerziteta Crne Gore prof. Radmila Vojvodić je, otvarajući Forum, kazala da UCG istrajava na temama koje provocira proces transformacije i integracije Univerziteta, na šta obavezuje i aktuelna politika UCG koja zagovara reforme i podizanje kvaliteta na studijama. ,,Donošenjem novih Pravila studiranja na doktorskim studijama, formiranjem Naučnog odbora i Centra za doktorske studije napravili smo zdravu osnovu za ono što su nam zadaci na planu naučnog i umjetničkog istraživačkog rada. Ovaj Forum je prilika da razgovaramo i otvaramo probleme razvoja, a u oblasti doktorskih studija to su koordinacija postojećih studija, unapređivanje kvaliteta, ujednačavanje i dosljedno sprovođenje kriterijuma u okviru ove oblasti, razvoj multidisciplinarnih doktorskih studija i, iznad svega, internacionalizacija doktorskih studija“, istakla je rektorka.

Profesor Soković je predstavio iskustva organizacije multidisciplinarnih doktorskih studija na Univerzitetu u Ljubljani. Napomenuvši je da povećanje kvaliteta nije nimalo lak posao, istakao je da su neki od još uvijek aktuelnih problema neravnomjerna zastupljenost studenata u oblastima doktorskih studija i nedovoljno mogućnosti za bavljenje istraživačkim radom nakon završetka studija u određenim oblastima. ,,Veoma bitno za razvoj visokog školstva u okruženju jeste to da zajedno, upoređujući iskustva, radimo na povećanju kvaliteta i reprezentativnosti naših ustanova. Uvođenje nastave na engleskom jeziku je od izuzetne važnosti, jer na taj način možemo biti dio evropske i svjetske univerzitetske zajednice. Dolazak studenata i istraživača sa strane veoma je važan, da bismo mogli ići u korak sa evropskim standardima“, rekao je Soković.

Prema riječima profesora Sokovića, Univerzitet Crne Gore trebalo bi da definiše svoju specifičnu orijentaciju kojom će naučni i istraživački potencijal najviše doći do izražaja, i u skladu sa kojom treba definisati prioritete i originalni model razvoja doktorskih studija. Internacionalizacija, uz nastavu i istraživački rad na engleskom jeziku i povećanu mobilnost, još je jedan od važnih ciljeva koje bi Univerzitet trebalo da ostvari.

Moderator Foruma bio je rukovodilac Centra za doktorske studije prof.dr Zdravko Krivokapić.

Današnji Forum treća je u nizu akademskih debata koje je organizovao Univerzitet.

Foto galerija: 


09-09-2015

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

RADNI SASTANAK SA MINISTROM BOŠKOVIĆEM

Danas je u Rektoratu Univerziteta Crne Gore održan radni sastanak menadžmenta Univerziteta sa ministrom prosvjete Predragom Boškovićem. Sastanku su prisustvovali rektor prof. Radmila Vojvodić, predsjednik Upravnog odbora prof.dr Duško Bjelica, prorektori prof.dr Maja Baćović, prof. dr Predrag Stanišić, prof.dr Živko Andrijašević i generalni sekretar Jelena Pajković.

Glavna tema sastanka bile su izmjene Kolektivnog ugovora, na čemu se na Univerzitetu intenzivno radi. Pažnja je posvećena analizi postojećeg modela finansiranja nastave na Univerzitetu, naročito odnosu između budžetske i samofinansirajuće nastave. Razmatrana su postojeća i predstavljena moguća rješenja koja bi trebalo definisati izmijenjenim Kolektivnim ugovorom. Posebno važno pitanje je korekcija postojećeg modela tako da se dodatno pospješi kvalitet, stimuliše i valorizuje naučno – istraživački rad.

Na sastanku se govorilo i modelu finansiranja Univerziteta, pitanjima efikasne organizacije, funkcionalnosti i održivosti studijskih programa i njihove usklađenosti sa potrebama tržišta. Kako je ocijenjeno, Univerzitet je definisao svoje glavne strateške korake u susret reakreditaciji 2017. godine, procesu koji će izmjeriti sprovedene reforme.

Rad na izmjenama Kolektivnog ugovora nastavlja se konsultacijama sa Sindikatom i Vladom.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | starije novosti

 

 

Pratite nas
 • Odbrana magistarskog rada
  kandidat Slavko Kalezić
  Fakultet dramskih umjetnosti

 • Magistarski rad
  kandidat SLAVKOVIĆ KSENIJA
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat KALUĐEROVIĆ ĐORĐE
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat VOJINOVIĆ ANA
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Novica Daković
  Elektrotehnički fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat VUČELIĆ MILOŠ
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Čurović Željka
  Arhitektonski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat KLIKOVAC DANIJELA
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat IVANA GOŠOVIĆ
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Sandra Racković
  Fakulteta za pomorstvo

 • Doktorska disertacija i Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije
  kandidat mr Slavka Burzanović
  Filozofski fakultet

 • Doktorska disertacija i Izvještaj komisije o ocjeni doktorske disertacije
  kandidat mr Sonja Špadijer
  Filozofski fakultet

 • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije
  kandidat mr Nataša Krivokapić
  Filozofski fakultet

 • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije
  kandidat mr Jelena Pejović
  Građevinski fakultet

Brzi linkovi
Aktuelni linkovi
     
eXTReMe Tracker