04-10-2013

Fakultet za pomorstvo u Kotoru

 

Univerzitet Crne Gore, Fakultet za pomorstvo u Kotoru, na osnovu Odluke Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore br. 07-1622 od 12. jula 2013. godine , raspisije

 K O N K U R S 

Za upis na postdiplomske magistarske studije na studijskim programima Menadžment u pomorstvu i Pomorske nauke za studijsku 2013/14. godinu

 


02-10-2013

GRAĐEVINSKI FAKULTET U PODGORICI

Raspisuje

KONKURS

za upis na Akademske postdiplomske  magistarske studije, za studijsku 2013/14. godinu na Građevinskom fakultetu u Podgorici, za sljedeće oblasti istraživanja: 

 1. Konstruktivni smjer – 10 studenata
 2. Saobraćajni smjer – 5 studenata
 3. Smjer za menadžment i tehnologiju građenja – 5 studenata
 4. Hidrotehnički smjer – 5 studenata


30-09-2013

FILOZOFSKI FAKULTET

 

KONKURSI ZA UPIS STUDENATA NA MAGISTARSKE I DOKTORSKE STUDIJE

- Za upis studenata na postdiplomske magistarske studije

- Za upis studenata na doktorske studija


27-09-2013

FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE

 

Fakultet za  sport i fizičko vaspitanje iz Nikšića, shodno Odluci Senata i UO Univerziteta Crne Gore  raspisuje 

KONKURS
Za upis 12 kandidata na  Doktorskim  studijama ’’Fizička kultura’’


20-09-2013

UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA

 

Podsjećamo nastavnike i saradnike na obavezu da sve svoje radove uredno dostavljaju Univerzitetskoj biblioteci radi izrade personalnih bibliografija istraživača u elektronskoj formi.

Dopis rektora o obaveznoj dostavi radova Univerzitetskoj biblioteci i izradi personalnih bibliografija  možete naći ovdje.

Osim toga, podsjećamo vas da je Univerzitetska biblioteka od 01. januara ove godine obavezna da pohranjuje sve doktorske disertacije odbranjene na Univerzitetu Crne Gore u Digitalni arhiv Univerziteta – PHAIDRA (više o našem digitalnom arhivu možete naći na linku http://www.ucg.ac.me/phaidraservice/ ).


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | starije novosti

 

 
Pratite nas
 • Magistarski rad
  kandidat Sonja Dragović
  Građevinski fakultet

 • Odbrana magistarskog rada
  kandidat Ivan Stešević
  Elektrotehnički fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Slavica Pejatović
  Pravni fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Mileta Brajković
  Pravni fakultet

 • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije
  kandidat mr ISIDORE DAMJANOVIĆ
  Fakultet političkih nauka

 • SPISAK PRINOVLJENIH PUBLIKACIJA ZA MJESEC
  januar 2014
  Univerzitetska biblioteka

Brzi linkovi
Aktuelni linkovi
 
     
eXTReMe Tracker