06-03-2015

Institut Konfucije na Univerzitetu Crne Gore

 

PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVU NA KURS KINESKOG JEZIKA

Za kurs kineskog jezika na Institutu Konfucije možete se prijaviti do 10.marta. Podsjećamo, za prijavu je potrebno ispunjenu aplikacionu formu (http://www.filedropper.com/aplikacionaforma) poslati na e-mail institut_konfucije@ac.me. Kurs počinje 16.marta i održavaće se dva puta sedmično, u trajanju od 90 minuta. Cijena tromjesečnog kursa za studente Univerziteta Crne Gore je 100 eura, a za ostale polaznike 150 eura.

Kurs kineskog jezika je prva u nizu aktivnosti koju organizuje Institut Konfucije na Univerzitetu Crne Gore. Najbolji polaznici moći će da dobiju stipendije za usavršavanje kineskog jezika. Osim kurseva, Institut će organizovati ljetnje i zimske kampove, programe razmjene, kurs kineskog kulinarstva i razne aktivnosti za upoznavanje kineske kulture.


05-03-2015

Kancelarije za međunarodnu saradnju Univerziteta Crne Gore

 

Predstavljanje JEAN MONNET i DAAD programa za akademsko osoblje

Kancelarija za međunarodnu saradnju, Nacionalna ERASMUS+ kancelarija i kancelarija DAAD programa u Crnoj Gori predstaviće sjutra, 6. marta, u 10 sati u Rektoratu Jean Monnet i DAAD programe za akademsko osoblje.

Jean Monnet je program koji promoviše izvrsnost u izvođenju nastave i istraživanju u oblasti evropskih integracija, istorije, politike, ekonomije i prava Evropske unije. O programu će govoriti Vanja Drljević iz ERASMUS+ kancelarije, u 10 sati.

Sat kasnije, Simone Heine, DAAD lektor na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, predstaviće njemački DAAD program koji nudi grantove za akademsko osoblje i doktorande. DAAD omogućava usavršavanje i istraživanje na njemačkim univerzitetima, u trajanju od jednog mjeseca do tri godine, za studente doktorskih studija, mlade istražvače i drugo akademsko osoblje.


27-02-2015

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

USVOJENA NOVA PRAVILA STUDIRANJA NA UNIVERZITETU CRNE GORE 

Senat Univerziteta Crne Gore usvojio je na jučerašnjoj sjednici pravila studiranja na osnovnim, postdiplomskim i doktorskim studijama. Dokumenta su usklađena sa novim Zakonom o visokom obrazovanju, kao i nedavno usvojenim Statutom Univerziteta. Pravila jasnije definišu postojeća i uvode nova rješenja, umjesto onih koja su se u desetogodišnjoj praksi primjene Bolonjske deklaracije pokazala kao nedovoljno precizna, i koja je trebalo prilagoditi standardima kvaliteta, potrebama studenata i efikasnijoj organizaciji studija. Predstavnici Studentskog parlamenta u Senatu ocijenili su da nova pravila, kojima se izlazi u susret studentima i problemima sa kojima su se suočavali, predstavljaju veliki iskorak u odnosu na do sada važeće norme.

Osnovne studije
Pravila osnovnih studija precizno uređuju nastavni proces i donose rješenja koja uvažavaju različite zahtjeve koje su studenti imali tokom prethodnih godina. Između ostalog, predviđaju organizovanje dodatnog ispitnog roka, koji je od ove godine utvrđen i Zakonom o visokom obrazovanju. Studenti u tom roku mogu polagati završni ispit iz svih predmeta prijavljenih na početku studijske godine, uz priznavanje svih stečenih bodova. Studenti kojima je, nakon junskog i avgustovskog ispitnog roka, do završetka osnovnih studija ostao samo jedan nepoloženi ispit, moći će da ga polažu u zimskom semestru. Na taj način, završetak studija neće se prolongirati. Odobreno je i kumulativno sakupljanje bodova, što znači da više nema uslovljenosti brojem bodova za izlazak na završni ispit.

Postdiplomske studije
I Pravila studiranja na postdiplomskim studijama donose novine u podizanju kvaliteta. Tako će u okviru Centra za studije i kontrolu kvaliteta biti formiran Odbor za monitoring magistarskih studija, čiji će zadatak biti da Vijeću fakulteta daje mišljenje na prijavu teme magistarskog rada. Odbor će analizirati metodološke principe naučno-istraživačkog rada, i predstavljaće još jednu instancu koja će doprinijeti kvalitetnijim magistarskim radovima. Osim Vijeća i prodekana za nastavu, u oganizovanju i vođenju postdiplomskih studija pomagaće i komisija za postdiplomske studije, umjesto dosadašnjeg rukovodioca.

Doktorske studije
Vodeća novina u pravilima studiranja odnosi se na doktorske studije. Novim Pravilima doktorskih studija, po prvi put, osniva se Centar za doktorske studije. Centar će, između ostalog, definisati oblasti doktorskih studija, organizovati nastavu, pratiti prolaznost studenata, predlagati upisnu kvotu. Poboljšanje kvaliteta doktorskih studija, veća prepoznatljivost Univerziteta u međunarodnim okvirima, bolje povezivanje sa privrednom i društvenom zajednicom i njegovanje multidisciplinarnog pristupa doktorskim studijama, vodeći su zadaci na kojima će Centar raditi. Novim Pravilima prvi put se definišu i uslovi koje moraju da ispune mentori za izradu doktorskih disertacija. Da bi se izabrao za mentora, nastavnik mora imati odgovarajući broj objavljenih radova u relevantnim međunarodnim časopisima. Tom normom trebalo bi i da konačno zažive i rješenja predviđena Pravilnikom za akreditovanje studijskih programa doktorskih studija, koja do sada nisu poštovana. Prema novim Pravilima, doktorske studije mogu se organizovati i na stranom jeziku.

Nova pravila studiranja fokusirana su na povećanje kvaliteta i jasno definisanje i primjenu svih, do sada različito tumačenih pravila i principa Bolonjske deklaracije, univerzitetskih vrijednosti i standarda evropskog obrazovanja. Dosadašnja pravila važila su od 2004. godine.


26-02-2015

Institut Konfucije na Univerzitetu Crne Gore

 

KURS KINESKOG JEZIKA NA INSTITUTU KONFUCIJE

Institut Konfucije na Univerzitetu Crne Gore planira da od 16.marta organizuje kurs kineskog jezika. Na linku http://www.filedropper.com/aplikacionaforma možete preuzeti aplikacionu formu za prijavu na kurs . Rok za prijavu je 5. mart, a kurs će se održavati dva puta sedmično, u trajanju od sat i po. Popunjenu aplikacionu formu treba poslati na e-mail: institut_konfucije@ac.me.

U slučaju da imate problem sa preuzimanjem, dokument se može popuniti i na portirnici Rektorata Univerziteta Crne Gore.

Cijena tromjesečnog kursa za studente Univerziteta Crne Gore je 100 eura, za ostale polaznike 150 eura.


17-02-2015

Elektrotehnički fakultet u Podgorici

 

JUBILARNI XX MEĐUNARODNI NAUČNO-STRUČNI SKUP
„INFORMACIONE TEHNOLOGIJE 2015“

Međunarodni naučno-stručni skup ,,Informacione tehnologije 2015“, koji će se održati od 23. do 28. februara na Žabljaku, ove godine obilježiće jubilarnih 20 godina uspješnog rada. Svečano otvaranje planirano je za 24. februar u 11 sati u sali SO Žabljak.

Organizatori jubilarne konferencije, posvećene aktuelnostima u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija, su elektrotehnički fakulteti iz Podgorice, Beograda, Niša, Novog Sada i Banja Luke, zajedno sa Centrom informacionog sistema Univerziteta Crne Gore. Na skupu će učestvovati preko 50 akademika, profesora i ICT stručnjaka iz Amerike, Evrope, regiona i Crne Gore. Povodom jubileja organizovana je i svečana akademija ,,INFORMACIONE TEHNOLOGIJE – sadašnjost i budućnost", na kojoj se očekuje učešće svih osnivača konferencije, a predviđena je i dodjela plaketa institucijama i pojedincima koji su započeli ovaj tradicionalni događaj.

Do sada je prijavljeno oko 70 radova, sa više od polovine autora van Crne Gore. Proces recenziranja je pri kraju, a rezultati selekcije dostupni su na sajtu www.it.ac.me.

Od ove godine i studenti će imati svoje mjesto na skupu, pa je za njih predviđen niz zanimljivih prezentacija. Planirano je održavanje panela o raznim oblastima ICT-a, kao što su trendovi razvoja ICT, vještačka inteligencija, medicina i ICT, informaciono društvo, ICT obrazovanje i BioICT.

Kao i ranijih godina, skup će moći da prati šira stručna javnost i svi zainteresovani, putem video -konferencije na zvaničnom sajtu (www.it.ac.me). Organizatori očekuju preko 200 učesnika, a pokrovitelji su Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije, Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Pošta Crne Gore, kompanije Terna Crna Gora i Domen.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | starije novosti

 

 

Pratite nas
 • Magistarski rad
  kandidat Slađana Mijanović
  Fakulteta za turizam i hotelijerstvo

 • Magistarski rad
  kandidat Nina Šišević
  Elektrotehnički fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Nemanja Filipović
  Elektrotehnički fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat ALEKSANDRA GOLUBOVIĆ
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat MARIJA TOMIĆ
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Rine Ivančević
  Građevinski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Dragica Damjanović
  Građevinski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Elvis Salković
  Elektrotehnički fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat HARIS JEVRIĆ
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Gordana Tomović
  Fakulteta za turizam i hotelijerstvo

 • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije
  kandidat mr Slobodan Živaljević
  Građevinski fakultet

 • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije
  kandidat mr Marija Mijušković
  Filozofski fakultet

Brzi linkovi
Aktuelni linkovi
     
eXTReMe Tracker