04-02-2015

UNIVERZITET CRNE GORE

 

OTVOREN KONKURS ZA SUNBEAM PROGRAM MOBILNOSTI

Obavještavamo vas da se od danas možete prijaviti za stipendije u okviru projekta mobilnosti Sunbeam, koji je dio Erasmus Mundus programa. Studenti svih nivoa i oblasti studija, kao i akademsko osoblje, mogu se prijaviti za boravak na nekom od osam partnerskih EU univerziteta iz Hrvatske, Grčke, Italije i Slovenije.

Stipendije obuhvataju troškove školarine na izabranom univerizetu, smještaja, prevoza, hrane i osiguranja. Stipendije se dodjeljuju na period od četiri mjeseca do tri godine, u zavisnosti od nivoa studija. Za akademsko osoblje predviđena je mobilnost do tri mjeseca.

Rok sa podnošenje prijave je 31. mart 2015. godine. Sve informacije o potrebnoj dokumentaciji, kao i o samoj aplikaciji možete pronaći ovdje.

Za sve dodatne informacije i pomoć u pripremi aplikacije, možete se obratiti Kancelariji za međunarodnu saradnju Univerziteta Crne Gore, u terminima za konsultacije (ponedjeljak i četvrtak od 12 do 14 , i utorak i srijeda od 10 do 12 sati).

Sunbeam program moblinosti jedan je od tri nova programa u kojima učestvuje Univeritet Crne Gore, koji je u projekte mobilnosti uključen od 2008. godine.


30-01-2015

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

IMENOVANA DVA PROREKTORA UNIVERZITETA

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore imenovao je danas prof. dr Maju Baćović sa Ekonomskog fakulteta i prof. dr Živka Andrijaševića sa Filozofskog fakulteta za prorektore, na prijedlog rektorke, prof. Radmile Vojvodić. Oni će stupiti na dužnost 1. februara i obavljaće te funkcije zajedno sa prorektorom prof. dr Predragom Stanišićem. Prof. dr Maja Baćović koordiniraće radom Ekonomskog fakulteta, do donošenja odluke Upravnog odbora o imenovanju dekana te univerzitetske jedinice.
Na današnjoj sjednici prof. dr Srđan Stanković razriješen je dužnosti prorektora, na lični zahtjev.
Ovdje možete pogledati biografije prof. dr Maje Baćović i prof. dr Živka Andrijaševića.

Upravni odbor odlučio je i da se v.d.dekana Farmaceutskog fakulteta, prof. dr Refiku Zejniloviću, obavljanje te funkcije produži do 1. aprila. Dekan Fakulteta primijenjene fizioterapije, doc. dr Sofija Sivački-Žitnik, vršiće tu funkciju još najduže tri mjeseca, do okončanja izbora za novog dekana, raspisanih u decembru.


30-01-2015

UNIVERZITET CRNE GORE

 

XIII Međunarodni seminar ,,Matematički modeli i modeliranje u lasersko-plazmenim procesima i naprednim naucnim tehnologijama"

Trinaesti međunarodni seminar ,,Matematički modeli i modeliranje u lasersko-plazmenim procesima i naprednim naučnim tehnologijama" biće održan od 30.maja do 6.juna 2015. godine u Petrovcu. Pozivamo vas da podnesete apstrakte putem registracione forme objavljene na adresi http://lppm3.ru/en/registr, do 15. marta 2015. godine.

Opširnije informacije o seminaru, kao i instrukcije za pripremu radova, koji mogu biti objavljeni u časopisu 'Mathematica Montisnigri', dostupne su na linku http://lppm3.ru/en/.


23-01-2015

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

POHRANJIVANJE DOKTORSKIH DISERTACIJA
U DIGITALNI ARHIV UNIVERZITETA CRNE GORE

U skladu sa Odlukom Senata Univerziteta Crne Gore, od 27.11.2014. godine, Univerzitetska biblioteka je, uz podršku Centra informacionog sistema, počela sa unosom doktorskih disertacija odbranjenih na Univerzitetu od njegovog osnivanja do februara 2013. godine u Digitalni arhiv Univerziteta.
Obrasci potrebni za digitalizaciju, unos i korišćenje doktorskih disertacija, koji se nalaze i u meniju Brzi linkovi, distribuirani su svim univerzitetskim jedinicama, uz čiju se podršku i realizuje navedena odluka.
Disertacije koje su dostupne svim potencijalnim korisnicima u skladu sa licencom koju je izabrao autor disertacije (Creative Commons licence), mogu se koristiti preko portala E-teze (http://eteze.ucg.ac.me). Portal E-teze omogućava direktan pristup doktorskim disertacijama odbranjenim na Univerzitetu Crne Gore (bez prijave) i integralni je dio univerzitetskog repozitorijuma (Digitalni arhiv Univerziteta Crne Gore – PHAIDRA).
Svaka disertacija pohranjena u repozitorijumu ima svoj trajni link i može se pretraživati i koristiti i u okviru samog repozitorijuma (http://phaidra.cis.ac.me) pod određenim licencnim uslovima.


21-01-2015

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

ERASMUS+ RADNA SESIJA

Radna sesija posvećena Erasmus + programu - projekti Izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju održana je juče u Rektoratu Univerziteta Crne Gore.

Predstavnici Nacionalne Erasmus+ kancelarije upoznali su prisutne sa aplikacionim formama i vrstama projekata, kao i nacionalnim i regionalnim prioritetima tekućeg konkursa.

Sastanak je organizovan sa ciljem predstavljanja aplikacija koje su u fazi pripreme, pomoći aplikantima u pronalaženju eventualnih partnera u projektu i pružanja odgovora na pitanja u vezi sa prijavom, uslovima učešća i prioritetima. Sesiji su prisustvovali predstavnici Nacionalne Erasmus kancelarije, univerzitetskih jedinica i Kancelarije za međunarodnu saradnju Univerziteta Crne Gore.

Projekti u okviru komponente Izgradnja kapaciteta mogu biti zajednički i strukturni. Zajednički projekti trebalo bi da imaju uticaj na institucije, a odnose se na razvoj kurikuluma, upravljanje i rad visokoškolskih institucija, kao i povezivanje visokoškolskih institucija sa ekonomskim i širim društvenim okruženjem. Strukturni projekti, koji bi trebalo da ostvare sistemski uticaj, obuhvataju modernizaciju politika, rada i upravljanje sistemima visokoškolskog obrazovanja i njihovo povezivanje sa ekonomskim i društvenim okruženjem.

Na konkurs se može prijaviti do 10. februara. Ovdje možete preuzeti Uputstvo za kreiranje aplikacione forme i instrukcije za aplikante. Sve dodatne informacije dostupne su na Erasmus+ sajtu : http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en .


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | starije novosti

 

 

Pratite nas
 • Magistarski rad
  kandidat Slađana Mijanović
  Fakulteta za turizam i hotelijerstvo

 • Magistarski rad
  kandidat Nina Šišević
  Elektrotehnički fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Nemanja Filipović
  Elektrotehnički fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat ALEKSANDRA GOLUBOVIĆ
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat MARIJA TOMIĆ
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Rine Ivančević
  Građevinski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Dragica Damjanović
  Građevinski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Elvis Salković
  Elektrotehnički fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat HARIS JEVRIĆ
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Gordana Tomović
  Fakulteta za turizam i hotelijerstvo

 • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije
  kandidat mr Slobodan Živaljević
  Građevinski fakultet

 • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije
  kandidat mr Marija Mijušković
  Filozofski fakultet

Brzi linkovi
Aktuelni linkovi
     
eXTReMe Tracker