30-12-2014

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

r a s p i s u j e

INTERNI OGLAS

za angažovanje u nastavi u ljetnjem semestru studijske 2014/15. godini, za predmet:

URBANA EKOLOGIJA (dio predmeta iz oblasti građevine)
VI semestar, fond časova 2+0,
osnovne studije, st. pr. Zaštita životne sredine, MTF

Pravo učešća na Oglasu imaju: lica sa akademskim zvanjem i istaknuti stručnjaci iz prakse, po pravilu sa stepenom doktora nauka, čija je oblast naučnog rada srodna sa navedenim predmetima.

Lica sa akademskim zvanjem uz prijavu podnose odluku o izboru u zvanje i spisak referenci, a lica bez akademskog zvanja, uz prijavu podnose: biografiju, spisak referenci i dokaz o ispunjenosti uslova.

Prijave se podnose na adresu: Univerzitet Crne Gore – Metalurško-tehnološki fakultet u Podgorici, Cetinjski put b, 81 000 Podgorica.

Oglas je otvoren 15 dana.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Podgorica, 30.12.2014. godine


24-12-2014

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

ODRŽANA SVEČANA SJEDNICA SENATA

Svečanost koja se tradicionalno održava na kraju godine, na kojoj se dodjeljuju priznanja najboljim studentima Univerziteta Crne Gore, održana je danas u Rektoratu. U uvodnom obraćanju, rektorka prof. Radmila Vojvodić podsjetila je na nekoliko važnih važnih i vidljivih koraka i promjena u načinu funkcionisanja na Univerzitetu. ,,Prepoznajemo i imenujemo probleme i uspostavili smo kritički dijalog u akademskoj zajednici; vodimo aktivan i problemski razgovor sa osnivačem, kao i sa mnogim drugim društvenim činiocima, javno i transparentno, odlučno pripremamo rad novih servisa da bismo pospješili naučnoistraživačku aktivnost, te mobilnost studenata i nastavnika. Uvažavajući međunarodne ekspertske preporuke, idemo sistematično u promjene“, naglasila je ona, poručivši da ,,pripadamo kulturi prijateljstva i društvu znanja i zato ćemo brinuti za reference naših nastavnika i kvalitet znanja naših studenata.“

Rektorka je uručila nagrade za 23 studenta, koji su tokom ove akademske godine ostvarili najbolje rezultate.

Ove godine, tradicionalnim nagradama Univerziteta pridružilo se još jedno priznanje. Da bi se afirmisao i podstaknuo naučno – istraživački i umjetnički rad, kao i publikovanje radova u međunarodnim časopisima, odlukom rektora ustanovljena je godišnja nagrada za doprinos naučno-istraživačkom radu.

Dobitnik nagrade za 2014. godinu je prof.dr Vladimir Pešić, redovni profesor Prirodno – matematičkog fakulteta, za objavljenih petnaest naučnih radova u najprestižnijim časopisima na SCi listi. Profesor Pešić istakao je da se naučnici Univerziteta Crne Gore bave značajnim naučnim radom, čemu svjedoče i njihovi radovi objavljeni u relevantnim međunarodnim časopisima. Dobitnici studentske nagrade primaće i mjesečnu stipendiju Univerziteta do kraja studijske godine.

Foto galerija:

 

 

 

 

 

 

 

 


19-12-2014

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

OBAVJEŠTENJE 

Završena je javna rasprava o usaglašavanju normi Statuta Univerziteta Crne Gore sa odredbama novog Zakona o visokom obrazovanju. Po Zaključku Vlade sa sjednice održane 27. novembra, ubrzana je procedura izrade Statuta i definisan rok za njegovo donošenje na sjednici Vlade, do kraja 2014. godine.
Takođe, Vlada je zadužila Radnu grupu da razmatra i uređuje pitanje budućeg koncepta održivog modela finansijskog poslovanja Univerziteta Crne Gore, koje se tiče statutarne norme raspodjele sredstava od školarina.
Nakon sagledavanja svih pristiglih primjedbi i sugestija na Nacrt, biće pripremljen prijedlog Statuta, koji će se razmatrati na sjednici Upravnog odbora u ponedjeljak, 22.decembra. Zahvaljujemo akademskoj zajednici na odzivu i konstruktivnim prijedlozima.


18-12-2014

Istorijski institut Univerziteta Crne Gore

 

Svečano otvaranje izložbe 

Istorijski institut Univerziteta Crne Gore ima čast da vas pozove na svečano otvaranje izložbe
"PISANI TRAGOVI ISLAMSKOG ORIJENTA U ARHIVSKIM I MUZEJSKIM FONDOVIMA CRNE GORE - OGLED IZ ISTORIJE KULTURE", autora dr Dragane Kujović. Izložba će se održati u četvrtak, 18. decembra, u 20 časova u Muzeju grada-Podgorica.

Projekat finansira Ministarstvo kulture Crne Gore.


15-12-2014

SLUŽBA REKTORATA UNIVERZITETA CRNE GORE

 

JAVNI POZIV

Poziva se akademska zajednica Univerziteta Crne Gore da se uključi u javnu raspravu o tekstu NACRTA STATUTA UNIVERZITETA CRNE GORE.

Primjedbe i sugestije dostaviti na mejl adresu: dijana@ac.me zaključno sa 19. decembrom 2014. do 12h.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | starije novosti

 

 

Pratite nas
 • Magistarski rad
  kandidat Gordana Tomović
  Fakulteta za turizam i hotelijerstvo

 • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije
  kandidat mr Slobodan Živaljević
  Građevinski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat VUKIĆEVIĆ SLOBODAN
  Fakulteta likovnih umjetnosti

 • Odbrana magistarskog rada
  kandidat Tatjana Vujošević
  Građevinski fakultet

 • Odbrana magistarskog rada
  kandidat Bane Ristanović
  Građevinski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat SNEŽANA TERZIĆ
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Ana Bošković
  Pravni fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat SABINA LUKAČ
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat DAMIR GRBOVIĆ
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat ADISA REDŽEPAGIĆ
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Ćulafić Stefan
  Mašinski fakultet

 • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije
  kandidat mr Marija Mijušković
  Filozofski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Jasna Pedović
  Arhitektonski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat BOBAN BOJANIC
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat DAJANA BRATIC
  Ekonomski fakultet

 • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije
  kandidat mr Žarko Zečević
  Elektrotehnički fakultet

Brzi linkovi
Aktuelni linkovi
     
eXTReMe Tracker