21-01-2015

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

r a s p i s u j e

INTERNI OGLAS

za angažovanje u nastavi u ljetnjem semestru studijske 2014/15. godini, za predmet:

ORGANSKA HEMIJA
II semestar, fond časova 3+0,
osnovne studije, st. pr. Zaštita životne sredine, MTF


16-01-2015

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

Konkurs za učešće u programu „Studentska ljetnja škola CERN 2015“

Ministarstvo nauke raspisalo je Konkurs za učešće u programu ,,Studentska ljetnja škola CERN 2015“, koja se održava svake godine i traje od 8 do 13 nedjelja tokom jula i avgusta. Program obuhvata teoretsku obuku, učešće na radionicama, seminarima, izložbama, kao i eksperimentalni rad. Konkursom je predviđeno finansiranje dva kandidata sa pravom učešća u programu, u trajanju od 8 nedjelja, i to po jednog iz oblasti fizike i inženjerskih nauka/ICT.

Pravo učešća za oblast fizike imaju studenti Univerziteta Crne Gore – Prirodno-matematičkog fakulteta (Studijskog programa za fiziku), dok pravo učešća za oblasti inženjerskih nauka/ICT imaju studenti sva tri univerziteta (studijskih programa: informacione tehnologije, elektronika, računari). Prijave se podnose Ministarstvu nauke do 22. januara.


15-01-2015

UNIVERZITET CRNE GORE

 

STIPENDIJE ZA DOKTORSKE STUDIJE U JAPANU

Tehnološki univerzitet u Kočiju (Japan) nudi stipendije za trogodišnje doktorske studije na engleskom jeziku u oblasti inženjerskih nauka, informacionih tehnologija, ekonomije i menadžmenta. Stipendija pokriva troškove školarine, mjesečnu nadoknadu i troškove putovanja. Rok za prijavu na stipendije je 18. mart 2015. godine. Sve informacije o programu dostupne su na sajtu Univerziteta: http://www.kochi-tech.ac.jp/kut_E/graduate/admission.html.
Tehnološki univerzitet u Kočiju osnovan je 1997. godine. Program stipendija za doktroske studije uspostavljen je 2003. godine i namijenjen je studentima iz cijelog svijeta.


30-12-2014

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

r a s p i s u j e

INTERNI OGLAS

za angažovanje u nastavi u ljetnjem semestru studijske 2014/15. godini, za predmet:

URBANA EKOLOGIJA (dio predmeta iz oblasti građevine)
VI semestar, fond časova 2+0,
osnovne studije, st. pr. Zaštita životne sredine, MTF

Pravo učešća na Oglasu imaju: lica sa akademskim zvanjem i istaknuti stručnjaci iz prakse, po pravilu sa stepenom doktora nauka, čija je oblast naučnog rada srodna sa navedenim predmetima.

Lica sa akademskim zvanjem uz prijavu podnose odluku o izboru u zvanje i spisak referenci, a lica bez akademskog zvanja, uz prijavu podnose: biografiju, spisak referenci i dokaz o ispunjenosti uslova.

Prijave se podnose na adresu: Univerzitet Crne Gore – Metalurško-tehnološki fakultet u Podgorici, Cetinjski put b, 81 000 Podgorica.

Oglas je otvoren 15 dana.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Podgorica, 30.12.2014. godine


24-12-2014

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

ODRŽANA SVEČANA SJEDNICA SENATA

Svečanost koja se tradicionalno održava na kraju godine, na kojoj se dodjeljuju priznanja najboljim studentima Univerziteta Crne Gore, održana je danas u Rektoratu. U uvodnom obraćanju, rektorka prof. Radmila Vojvodić podsjetila je na nekoliko važnih važnih i vidljivih koraka i promjena u načinu funkcionisanja na Univerzitetu. ,,Prepoznajemo i imenujemo probleme i uspostavili smo kritički dijalog u akademskoj zajednici; vodimo aktivan i problemski razgovor sa osnivačem, kao i sa mnogim drugim društvenim činiocima, javno i transparentno, odlučno pripremamo rad novih servisa da bismo pospješili naučnoistraživačku aktivnost, te mobilnost studenata i nastavnika. Uvažavajući međunarodne ekspertske preporuke, idemo sistematično u promjene“, naglasila je ona, poručivši da ,,pripadamo kulturi prijateljstva i društvu znanja i zato ćemo brinuti za reference naših nastavnika i kvalitet znanja naših studenata.“

Rektorka je uručila nagrade za 23 studenta, koji su tokom ove akademske godine ostvarili najbolje rezultate.

Ove godine, tradicionalnim nagradama Univerziteta pridružilo se još jedno priznanje. Da bi se afirmisao i podstaknuo naučno – istraživački i umjetnički rad, kao i publikovanje radova u međunarodnim časopisima, odlukom rektora ustanovljena je godišnja nagrada za doprinos naučno-istraživačkom radu.

Dobitnik nagrade za 2014. godinu je prof.dr Vladimir Pešić, redovni profesor Prirodno – matematičkog fakulteta, za objavljenih petnaest naučnih radova u najprestižnijim časopisima na SCi listi. Profesor Pešić istakao je da se naučnici Univerziteta Crne Gore bave značajnim naučnim radom, čemu svjedoče i njihovi radovi objavljeni u relevantnim međunarodnim časopisima. Dobitnici studentske nagrade primaće i mjesečnu stipendiju Univerziteta do kraja studijske godine.

Foto galerija:

 

 

 

 

 

 

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | starije novosti

 

 

Pratite nas
 • Magistarski rad
  kandidat Slađana Mijanović
  Fakulteta za turizam i hotelijerstvo

 • Magistarski rad
  kandidat Nina Šišević
  Elektrotehnički fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Nemanja Filipović
  Elektrotehnički fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat ALEKSANDRA GOLUBOVIĆ
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat MARIJA TOMIĆ
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Rine Ivančević
  Građevinski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Dragica Damjanović
  Građevinski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Elvis Salković
  Elektrotehnički fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat HARIS JEVRIĆ
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Gordana Tomović
  Fakulteta za turizam i hotelijerstvo

 • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije
  kandidat mr Slobodan Živaljević
  Građevinski fakultet

 • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije
  kandidat mr Marija Mijušković
  Filozofski fakultet

Brzi linkovi
Aktuelni linkovi
     
eXTReMe Tracker