05-12-2014

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

PREDAVANJE ZAMJENIKA ŠEFA ODSJEKA ZA MEĐUNARODNU SARADNJU CERN-A

Profesor Emmanuel Tsesmelis, zamjenik šefa Odsjeka za meðunarodnu saradnju CERN-a, održaće predavanje na temu ,,CERN – Vrata ka nauci i tehnologiji’’ (’’CERN - A Gateway for Science and Technology“), u Rektoratu Univerziteta Crne Gore u ponedjeljak, 8. decembra, u 11 sati.

Ove godine najveća istraživačka laboratorija na svijetu proslavila je 60 godina postojanja, a oko 800 naučnika iz 580 institucija koristi se CERN-ovim kapacitetima za svoja istraživanja.

Predavanje profesora Tsesmelisa, koje organizuje Ministarstvo nauke, poslužiće crnogorskoj naučnoistraživačkoj zajednici, studentima i učenicima srednjih škola i njihovim profesorima, da steknu uvid u mogućnosti koje ova institucija nudi, a koje mogu doprinijeti daljem profesionalnom usavršavanju i angažovanju na ovom planu. Profesor Tsesmelis predočiće mogućnosti za korišćenje CERN-ovih laboratorija, koje bi našim naučnicima omogućile pristup najsavremenijoj opremi, kao i brojnim obukama i treninzima.

Molimo da svoje učešće potvrdite na mail adresu: milena.milonjic@mna.gov.me ili br. tel: 020 405 307.

Očekujemo da predavanje uvaženog profesora Tsesmelisa otvori nove vidike za saradnju crnogorske naučne zajednice, profesora, studenata i učenika sa Evropskom organizacijom za nuklearna istraživanja, uz aktivnu podršku Ministarstva nauke.


03-12-2014

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

OBAVJEŠTENJE O ZAKLJUČCIMA SENATA

Senat Univerziteta Crne Gore zaključio je na sjednici održanoj 2. oktobra da je, prilikom dostavljanja prijedloga za komisije za izbor u akademska i naučna zvanja, neophodno dostaviti sljedeća dokumenta za svakog predloženog člana komisije: odluku o izboru u zvanje, koje mora biti iz oblasti za koju je raspisan konklurs; kraću biografiju i do deset najvažnijih referenci iz oblasti za koju je raspisan konkurs. Takođe, neophodno je dostaviti informaciju o prijavljenim kanidatitma – ime, prezime, (prethodno) zvanje, podaci o zaposlenju i sl. Tražene informacije treba dostaviti i za započete postupke.
Na istoj sjednici, Senat je zaključio da je, prilikom dostavljanja prijedloga za mentore i komisije u postupku sticanja akademskog stepena doktor nauka, neophodno dostaviti sljedeća dokumenta za svakog predloženog člana komisije: odluku o izboru u zvanje, koje mora biti iz oblasti doktorata; kraću biografiju i do deset najvažnijih referenci u oblasti doktorata, pri čemu posebno treba naznačiti radove na Science Citation Index (SCI), Social Sciences Citation Index (SSCI), Journal Citations Reports (JCR), priručnicima Arts & Humanities Citation Index (A&HCI).
Za mentora navedeni podaci moraju biti iz uže naučne oblasti doktorske disertacije. Tražene informacije treba dostaviti i za započete postupke.


28-11-2014

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

ODRŽAN PROŠIRENI SASTANAK RADNOG TIMA

Struktura nastave i kadrovskog potencijala Univerziteta Crne Gore, kapaciteti za njegovu internacionalizaciju i povećanje mobilnosti studenata i nastavnika, istraživanje i saradnja sa društvom, kao i naučno-umjetničke reference nastavnog osoblja bile su vodeće teme današnjeg sastanka Radnog tima za reorganizaciju i integraciju Univerziteta sa članovima Senata, Upravnog odbora, dekanima i prodekanima. Na sastanku su prezentovani rezultati sveobuhvatne analize podataka do kojih je došao Radni tim, intenzivno sarađujući u protekla tri mjeseca sa prodekanima univerzitetskih jedinica. Tim, koji predvodi rektor prof. Radmila Vojvodić, čine prof. dr Duško Bjelica, prof.dr Predrag Stanišić, prof.dr Srđan Stanković, mr Jelena Pajković, prof.dr Mitar Mišović, prof.dr Bogdan Ašanin, prof.dr Saša Milić, prof. dr Duško Lučić, prof.dr Maja Baćović, dr Miomir Jovanović, Miloš Pavićević i mr Branko Ilić i koordinatori po oblastima prof. dr Zoran Veljović, prof. dr Mileta Golubović i prof. dr Željko Jaćimović.

Osnovni cilj sastanka je analiza značajnih pitanja za funkcionisanje Univerziteta i identifikovanje probema koji se moraju prepoznati, kako bi se sprovele odgovarajuće promjene.Tokom konstrutivne rasprave, svi učesnici u podržali izdradu kratkoročne strategije za reorganiaciju Univerziteta i uloženi trud u analizi i prikupljanju relevantnih podataka.

U oblasti nastavnog procesa, nekoliko ključnih nalaza upućuje na probleme kao što je potreba racionalizacije broja i vrste studijskih programa i usmjerenja, rješavanje neusklađenosti odnosa broja studenata i nastavnika u odnosu na preporučene standarde kvaliteta nastave, nedostatak sopstvenog kadra na pojednim studijskim programima, odnosno neprihvatljivo veliko angažovanje nastavnika van Univerziteta Crne Gore. Posebna pažnja posvećena je i identifikovanoj neefikasnosti studija, odnosno stepenu prolaznosti na više godine tokom studiranja, a otvoren je i problem samofinansirajućih studija. Analizirana su i pitanja organizacije doktorskih studija i kvaliteta mentorskog rada. Zaključeno je da je neophodno što prije definisati šta student zna nakon što završi određeni stepen studija, odnosno precizno utvrditi takozvane ishode učenja...


27-11-2014

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

DOUBLE DEGREE DOKTORSKA DIPLOMA NA UNIVERZITETU CRNE GORE

Mr Nikiola Bešić, student doktorskih studija Univerziteta Crne Gore i Univerziteta u Grenoblu u Francuskoj, uspješno je 21. novembra odbranio doktorsku disertaciju iz oblasti obrade signala ,,Karakterizacija polarimetrijskih SAR slika visoke rezolucije tehnikama slijepog razdvajanja izvora" i time stekao double degree diplomu doktorskih studija, odnosno titulu doktora nauka Univerziteta Crne Gore i Univerziteta u Grenoblu.

Bešić je disertaciju odbranio u Francuskoj pred osmočlanom komisijom, u kojoj su bili i profesori Univerziteta Crne Gore, prof. dr Predrag Miranović i prof. dr Srđan Stanković, koji je bio i komentor, odnosno kodirektor teze.

U zvaničnoj ocjeni doktorata, nakon usmene odbrane, navodi se da je u izradu teze uložen impresivan rad, u pogledu kvaliteta, raznolikosti i relevantnosti. Komisija je naročito istakla diseminaciju dobijenih rezultata kroz brojne publikacije Nikole Bešića u međunarodnim časopisima visokog nivoa. Zajedničko mentorstvo na doktoratu predviđeno je ugovorom između Univerziteta Crne Gore i Univerziteta u Grenoblu.

Prvu double degree doktorsku diplomu na Univerzitetu Crne Gore, i uopšte prvu diplomu te vrste na svim nivoima studija, stekla je Biljana Šćepanović sa Građevinskog fakulteta. Doktorsku disertaciju „Analiza ekscentrično lokalno opterećenih čeličnih I-nosača“ odbranila je 2010. godine i tako stekla titulu doktora nauka Univerziteta Crne Gore i Univerziteta u Granadi, Španija. Mentori pri izradi disertacije bili su prof.dr Duško Lučić sa Univerziteta Crne Gore, i prof.dr Luisa María Gil Martín, sa Univerziteta u Granadi.


20-11-2014

Fakultet za pomorstvo

 

FAKULTET ZA POMORSTVO OBILJEŽIO 55 GODINA POSTOJANJA

Svečanom akademijom na Fakultetu za pomorstvo Univerziteta Crne Gore juče je obilježeno 55 godina postojanja te institucije. Dekan Fakulteta, prof. dr Danilo Nikolić, podsjetio je na na neke od akademskih rezultata po kojima je Fakultet prepoznatljiv. ,,Veliki broj naših diplomiranih studenata, preko 5.000 pomoraca koji su svoje zaposlenje našli na svjetskom pomorskom tržištu i u međunarodnim brodarskim kompanijama, veliki međunarodni projekti i saradnja sa srodnim institucijama u inostranstvu, kvalitetni programski sadržaji, nastavna djelatnost i praktične obuke, kontinuirana saradnja sa visokoškolskim institucijama i privrednim subjektima u oblasti pomorske privrede, kadrovska ekspertiza i bogata naučna-istraživačka produkcija, samo su dio onoga čime se ponosimo i što predstavlja naše prepoznatljive reference“, istakao je dekan Nikolić... 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | starije novosti

 

 

Pratite nas
 • Magistarski rad
  kandidat Gordana Tomović
  Fakulteta za turizam i hotelijerstvo

 • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije
  kandidat mr Slobodan Živaljević
  Građevinski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat VUKIĆEVIĆ SLOBODAN
  Fakulteta likovnih umjetnosti

 • Odbrana magistarskog rada
  kandidat Tatjana Vujošević
  Građevinski fakultet

 • Odbrana magistarskog rada
  kandidat Bane Ristanović
  Građevinski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat SNEŽANA TERZIĆ
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Ana Bošković
  Pravni fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat SABINA LUKAČ
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat DAMIR GRBOVIĆ
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat ADISA REDŽEPAGIĆ
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Ćulafić Stefan
  Mašinski fakultet

 • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije
  kandidat mr Marija Mijušković
  Filozofski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Jasna Pedović
  Arhitektonski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat BOBAN BOJANIC
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat DAJANA BRATIC
  Ekonomski fakultet

 • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije
  kandidat mr Žarko Zečević
  Elektrotehnički fakultet

Brzi linkovi
Aktuelni linkovi
     
eXTReMe Tracker