09-12-2014

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

r a s p i s u j e

INTERNI OGLAS

za angažovanje u nastavi u ljetnjem semestru studijske 2014/15. godini, za predmet:

URBANA EKOLOGIJA (dio predmeta iz oblasti građevine)
VI semestar, fond časova 2+0,
osnovne studije, st. pr. Zaštita životne sredine, MTF

Pravo učešća na Oglasu imaju: lica sa akademskim zvanjem i istaknuti stručnjaci iz prakse, po pravilu sa stepenom doktora nauka, čija je oblast naučnog rada srodna sa navedenim predmetima.

Lica sa akademskim zvanjem uz prijavu podnose odluku o izboru u zvanje i spisak referenci, a lica bez akademskog zvanja, uz prijavu podnose: biografiju, spisak referenci i dokaz o ispunjenosti uslova.

Prijave se podnose na adresu: Univerzitet Crne Gore – Metalurško-tehnološki fakultet u Podgorici, Cetinjski put b, 81 000 Podgorica.

Oglas je otvoren 5 dana.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Podgorica, 09.12.2014. godine


08-12-2014

UNIVERZITET CRNE GORE

Univerzitet Crne Gore, u saradnji sa Britanskim savjetom i NVO Krug iz Londona, povodom priprema za Green Culture Fest 2015, sa zadovoljstvom vas pozivaju na

Interaktivnu prezentaciju g-dina Habiba Leševića sa Cass Business School u Londonu u Rektoratu, u četvrtak, 11. decembra, u 12h

Kroz dinamičnu prezentaciju, ovaj mladi inovator, preduzetnik, mislilac i predavač na više univerziteta u Londonu i Berlinu, predstaviće koncept ,,zelene kulture” kao održivog načina života i djelanja, oslanjajući se na savremenu britansku praksu.

Gospodin Lešević će predstaviti zelenu kulturu kao koncept koji u sebi integriše principe ,,zelene kreativne industrije”, ,,zelenog biznisa”, ,,zelene nauke” i ,,zelenog razmišljanja”, kao holistički pristup rješavanju problema i planiranju razvoja kroz multidisciplinarnu saradnju sektora kao što su urbanizam i arhitektura, nauka i inovacije, biznis i preduzetništvo, umjetnost i dizajn. U srcu ovog procesa stoje kreativne industrije koje svojim znanjem i potencijalom za kreiranje inovativnih i održivih rješenja povezuju sve druge sektore. Kultura i kreativne industrije snažno djeluju na ponašanje ljudi, oblikujući njihov pogled na svijet i transformišući njihovo mišljenje. Kultura može da utiče na usvajanje održivih načina razmišljanja i življenja i zbog toga ima značajnu ulogu u procesu održivog planiranja.

Habib Lešević je domaćin i predavač na Green Culture Fest 2015 i, zajedno za organizatorom NVO Krug iz Londona, ko-kreator programa ove manifestacije koja će se treći put za redom održati u Crnoj Gori. Porijeklom Crnogorac, Lešević je osnivač KNTXT firme bazirane u Londonu koja se bavi integralnim razvojem pojedinaca, organizacija i zajednica kroz obuke, coaching i preduzetničke projekte. Njegovo suštinsko interesovanje je da razvija ljudski potencijal i podstiče inovativne prakse kako bismo gradili ekološki, kulturno i ekonomski održive projekte. Trenutno predaje Preduzetništvo, Održivost i Teorije sistema na Cass Business School and ESCP Europe biznis školi u Londonu. Njegov akademski rad doprinio je osnivanju škole Integralnog preduzetništva- svjesnom, holističkom pristupu biznisu. Živi i radi u Londonu i Berlinu.

Predviđeno je da prezentacija traje jedan sat. Održaće se na engleskom jeziku, a simultano prevođenje je obezbijeđeno.


05-12-2014

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

INFO DAN O STIPENDIJAMA U OKVIRU PROGRAMA ERASMUS MUNDUS

Informativni dan o konkursima objavljenim u okviru tri projekta mobilnosti (Sigma Agile, Sunbeam i Greentech), koji se finansiraju u okviru programa Erasmus Mundus, biće održan u Rektoratu Univerziteta Crne Gore u utorak, 9. decembra, u 11 sati.

Obavještavamo sve zaintersovane studente, nastavno i administrativno osoblje, da je konkurs u okviru projekta Sigma Agile već otvoren, a detaljne informacije o projektu mogu se naći na sajtu www.portal.uw.edu.pl/en_GB/web/sigma/ . Konkurs će biti otvoren do 10. februara, a prijava se podnosi on-line, preko sajta projekta.

Tokom narednih deset dana očekuje se otvaranje za projekte Sunbeam i Greentech. Takođe, u toku je i prijava za JoineuseePenta projekat, koji ove godine nudi stipendije samo za nivoe doktorskih i postdoktorskih studija, za nastavno i administrativno osoblje. Sve informacije dostupne su na sajtu www.joineuseepenta.eu.

Podsjećamo, u okviru Erasmus Mundus projekata nude se stipendije za boravak na partnerskim univerzitetima EU za kraći ili duži boravak, za studente svih nivoa studija, akademsko i administrativno osoblje. Prezentaciju sa opštim informacijama o sva tri projekta mobilnosti mozete naći ovdje.

Kao i prethodnih godina, Kancelarija za međunarodnu saradnju će, nakon otvaranja konkursa, organizovati zajedničke i individualne konsultacije za studente i zaposlene koji pripremaju prijave.


05-12-2014

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

PREDAVANJE ZAMJENIKA ŠEFA ODSJEKA ZA MEĐUNARODNU SARADNJU CERN-A

Profesor Emmanuel Tsesmelis, zamjenik šefa Odsjeka za meðunarodnu saradnju CERN-a, održaće predavanje na temu ,,CERN – Vrata ka nauci i tehnologiji’’ (’’CERN - A Gateway for Science and Technology“), u Rektoratu Univerziteta Crne Gore u ponedjeljak, 8. decembra, u 11 sati.

Ove godine najveća istraživačka laboratorija na svijetu proslavila je 60 godina postojanja, a oko 800 naučnika iz 580 institucija koristi se CERN-ovim kapacitetima za svoja istraživanja.

Predavanje profesora Tsesmelisa, koje organizuje Ministarstvo nauke, poslužiće crnogorskoj naučnoistraživačkoj zajednici, studentima i učenicima srednjih škola i njihovim profesorima, da steknu uvid u mogućnosti koje ova institucija nudi, a koje mogu doprinijeti daljem profesionalnom usavršavanju i angažovanju na ovom planu. Profesor Tsesmelis predočiće mogućnosti za korišćenje CERN-ovih laboratorija, koje bi našim naučnicima omogućile pristup najsavremenijoj opremi, kao i brojnim obukama i treninzima.

Molimo da svoje učešće potvrdite na mail adresu: milena.milonjic@mna.gov.me ili br. tel: 020 405 307.

Očekujemo da predavanje uvaženog profesora Tsesmelisa otvori nove vidike za saradnju crnogorske naučne zajednice, profesora, studenata i učenika sa Evropskom organizacijom za nuklearna istraživanja, uz aktivnu podršku Ministarstva nauke.


03-12-2014

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

OBAVJEŠTENJE O ZAKLJUČCIMA SENATA

Senat Univerziteta Crne Gore zaključio je na sjednici održanoj 2. oktobra da je, prilikom dostavljanja prijedloga za komisije za izbor u akademska i naučna zvanja, neophodno dostaviti sljedeća dokumenta za svakog predloženog člana komisije: odluku o izboru u zvanje, koje mora biti iz oblasti za koju je raspisan konklurs; kraću biografiju i do deset najvažnijih referenci iz oblasti za koju je raspisan konkurs. Takođe, neophodno je dostaviti informaciju o prijavljenim kanidatitma – ime, prezime, (prethodno) zvanje, podaci o zaposlenju i sl. Tražene informacije treba dostaviti i za započete postupke.
Na istoj sjednici, Senat je zaključio da je, prilikom dostavljanja prijedloga za mentore i komisije u postupku sticanja akademskog stepena doktor nauka, neophodno dostaviti sljedeća dokumenta za svakog predloženog člana komisije: odluku o izboru u zvanje, koje mora biti iz oblasti doktorata; kraću biografiju i do deset najvažnijih referenci u oblasti doktorata, pri čemu posebno treba naznačiti radove na Science Citation Index (SCI), Social Sciences Citation Index (SSCI), Journal Citations Reports (JCR), priručnicima Arts & Humanities Citation Index (A&HCI).
Za mentora navedeni podaci moraju biti iz uže naučne oblasti doktorske disertacije. Tražene informacije treba dostaviti i za započete postupke.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | starije novosti

 

 

Pratite nas
 • Magistarski rad
  kandidat Slađana Mijanović
  Fakulteta za turizam i hotelijerstvo

 • Magistarski rad
  kandidat Nina Šišević
  Elektrotehnički fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Nemanja Filipović
  Elektrotehnički fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat ALEKSANDRA GOLUBOVIĆ
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat MARIJA TOMIĆ
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Rine Ivančević
  Građevinski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Dragica Damjanović
  Građevinski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Elvis Salković
  Elektrotehnički fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat HARIS JEVRIĆ
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Gordana Tomović
  Fakulteta za turizam i hotelijerstvo

 • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije
  kandidat mr Slobodan Živaljević
  Građevinski fakultet

 • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije
  kandidat mr Marija Mijušković
  Filozofski fakultet

Brzi linkovi
Aktuelni linkovi
     
eXTReMe Tracker