06-07-2015

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

ODRŽAN OKRUGLI STO O INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU

Danas je u Rektoratu održan okrugli sto ,,Visoko obrazovanje osoba sa invaliditetom i uloga Univerziteta Crne Gore u inkluziji“, na kojem je potpisan Memorandum o saradnji između Univerziteta Crne Gore i Udruženja mladih sa hednikepom Crne Gore. Na skupu se govorilo o mogućnostima za poboljšanje statusa studenata sa invaliditetom na Univerzitetu Crne Gore, ali i u obrazovnom sistemu u cjelini.

Memorandum o saradnji predviđa zalaganje za uklanjanje fizičkih prepreka; obuku nastavnog osoblja za rad sa studentima sa invaliditetom; stvaranje uslova za pristup literaturi u adekvatnim formatima; podršku za pristup servisima Kancelarije za razvoj karijere na UCG; uključivanje u buduće programe cjeloživotnog učenja; podršku mobilnosti i uključivanju u vannastavne aktivnosti.

Rektorka Radmila Vojvodić istakla je da izjednačavanje mogućnosti studenata sa invaliditetom sa ostalim studentima na UCG i njihovo potpuno uključivanje u akademski život složen i delikatan proces, koji traži sistematičan rad, strpljenje, sinhronizaciju mnogo društvenih činilaca, stabilnu finansijsku potporu. ,,I kad se uklone osnovne barijere – arhitektonske, u smislu prilaza i unutar ustanova obrazovanja - a to još nije svuda postignuto; i kad savladamo barijere upotrebljivosti literature za slabovide i slijepe - a ni time se još ne možemo pohvaliti; i kad se posebnim servisima na univerzitetima podrži inkluzija osoba sa invaliditetom u u konkretan proces studiranja I usavršavanja, uz obezbjeđenje besplatnog studiranja koje garantujemo – sve je to tek prvi važan korak u davanju šansi osobama sa invaliditetom“, rekla je rektorka.

Izvršna direktorica UMHCG Marina Vujačić ukazala je na nedostatak adekvatne podrške studentima sa invaliditetom, kao što su arhitektonske barijere, nedostatak literature, prilagođeni nastavni planovi, asistencija u nastavi. ,,Dok god ne ostvarimo jednake uslove u obrazovanju, broj osoba sa invaliditetom koje će zavisiti od materijalne pomoći države će rasti, a troškovi će biti neuporedivo veći od onih potrebnih za ravnopravnost. Visoko obrazovanje je šansa da osobe sa invaliditetom postanu građani, koji djeluju na otvorenom tržištu rada i bore se za svoj ravnopravan položaj“, istakla je Vujačić. (Ostatak teksta na linku detaljnije)

Foto galerija: 


03-07-2015

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

OKRUGLI STO ,,VISOKO OBRAZOVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM I ULOGA UNIVERZITETA CRNE GORE U INKLUZIJI“

Univerzitet Crne Gore u ponedjeljak, 6.jula, u 12.00h u Rektoratu organizuje okrugli sto ,,Visoko obrazovanje osoba sa invaliditetom i uloga Univerziteta Crne Gore u inkluziji“, na kojem će se govoriti o inkluzivnom obrazovanju i mogućnostima pružanja podrške studentima sa invaliditetom u obrazovnom procesu. Cilj skupa je da se, kroz debatu, zaključke i preporuke, iniciraju konkretne aktivnosti za poboljšanje statusa ove ciljne grupe na našem Univerzitetu, ali i u obrazovnom sistemu u cjelini.

Izazove obrazovanja osoba sa invaliditetom sagledaćemo sa više stanovišta: obuke nastavnog kadra za rad sa pripadnicima ove ciljne grupe, dosadašnjih aktivnosti na pružanju podrške u obrazovnom procesu, zapošljavanja studenata sa invaliditetom, zahtjeva poslodavaca i uloge koju Univerzitet Crne Gore ima u procesu inkluzije.

Uvodna izlaganja imaće rektorka Radmila Vojvodić, predstavnici Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore (studijskog programa za inkluzivno obrazovanje), Ministarstva prosvjete, NVO Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore i Unije poslodavaca.

Na skupu će biti potpisan i Memorandum o saradnji između Univerziteta Crne Gore i Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore.


02-07-2015

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

U N I V E R Z I T E T C R N E G O R E
RASPISUJE KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA
za studijsku 2015/16. godinu – II upisni rok


26-06-2015

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

EKSTERNI OGLAS UNIVERZITETA CRNE GORE ZA ANGAŽOVANJE U NASTAVI ZA STUDIJSKU 2015/16 GODINU

Univerzitet Crne Gore raspisuje Eksterni oglas za angažovanje u nastavi za studijsku 2015/16 godinu.

Pravo prijave imaju lica sa akademskim zvanjem i istaknuti stručnjaci iz prakse, po pravilu sa stepenom doktora nauka, odnosno istaknuti umjetnici.

Kompletan tekst oglasa možete preuzeti ovdje.

Oglas je otvoren do 03. jula 2015. godine.


26-06-2015

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

Obavještenje o dodatnom ispitnom roku

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | starije novosti

 

 

Pratite nas
 • Magistarski rad
  kandidat Slađana Mijanović
  Fakulteta za turizam i hotelijerstvo

 • Magistarski rad
  kandidat Nina Šišević
  Elektrotehnički fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Nemanja Filipović
  Elektrotehnički fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat ALEKSANDRA GOLUBOVIĆ
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat MARIJA TOMIĆ
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Rine Ivančević
  Građevinski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Dragica Damjanović
  Građevinski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Elvis Salković
  Elektrotehnički fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat HARIS JEVRIĆ
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Gordana Tomović
  Fakulteta za turizam i hotelijerstvo

 • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije
  kandidat mr Slobodan Živaljević
  Građevinski fakultet

 • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije
  kandidat mr Marija Mijušković
  Filozofski fakultet

Brzi linkovi
Aktuelni linkovi
     
eXTReMe Tracker