26-06-2013

Istorijski institut Crne Gore

 

Proslava 65. godišnjice Istorijskog instituta Crne Gore 

Istrorijski institut Crne Gore u srijedu, 3. jula 2013. godine, u 11 h, u svečanoj sali Rektorata Univerziteta Crne Gore u Podgorici,  organizuje svečanost povodom 65. godišnjice od osnivanja.


21-06-2013

UNIVERZITET CRNE GORE

 

U N I V E R Z I T E T C R N E G O R E
RASPISUJE KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA
za studijsku 2013/14. godinu – I upisni rok


(Konkurs će biti objavljen i u dnevnim novinama Dan i Pobjeda u petak, 21.juna)


21-06-2013

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

Potpisan Protokol o saradnji sa Međunarodnim Burch univerzitetom iz Bosne  i Hercegovine

Rektor Univerziteta Crne Gore prof.dr Predrag Miranović i rektor Međunarodnog Burch univerziteta iz Sarajeva prof. dr Huseyin Padem, potpisali su danas u Rektoratu Protokol o saradnji u obrazovanju i nauci. Potpisivanju su prisustvovali prorektor za međunarodnu saradnju prof. dr Mira Vukčević i prof. dr  Azamat Akbarov, prorektor Međunarodnog Burch univerziteta.

Za uspješnu realizaciju protokola predstavnici dva univerziteta su saglasni da se saradnja, između ostalog, realizuje preko razmjene nastavnika i studenata, zajedničkih istraživačkih projekata, učešća na seminarima i programa stručnog usavršavanja, razmjene objavljenih akademskih materijala, kratkoročnih akademskih programa, mogućnosti sticanja dvostrukih diploma, kao i korišćenja postojećih bibliotečkih fondova.

Oba univerziteta nastojaće da, saradnjom u oblastima od zajedničkog interesa, promovišu i ojačaju postojeću saradnju u oblasti kulture i obrazovanja između Crne Gore i Bosne i Hercegovine.


20-06-2013

UNIVERZITET CRNE GORE

 

POSJETA PRINCA NIKOLE I POTPRESJEDNIKA FONDACIJE PRINC ALBERT II OD MONAKA INSTITUTU ZA BIOLOGIJU MORA U KOTORU

U okviru posjete Princa Alberta II, Crnoj Gori, u njegovo ime, Institut za biologiju mora,  u srijedu, 19. juna posjetio je gospodin Bernard Fautrier, potpredsjednik Fondacije Princ Albert II od Monaka, sa princom Nikolom Petrovićem-Njegošem, predsjednikom fondacije Petrović-Njegoš, u pratnji potpresjednice Fondacije,  Tanje Turquin Špicanović. Na sastanku je dogovorena saradnja i realizacija naučno-istraživačkih projekata i dijelu očuvanja biodiverziteta Boke Kotorske, s obzirom na dugu tradiciju pokroviteljstva nauka o moru od strane kraljevske porodice Grimaldi, koju je započeo djed Albert I.

Dogovoreno je potpisivanje Sporazuma o tehničko-naučnoj saradnji između dvije fondacije i Instituta za biologiju mora. Sve buduće aktivnosti biće usmjerene na očuvanje biodiverziteta, vještačko razmnožavanje nekih ugroženih vrsta (školjka Pinna nobilis, palastura) i njihovo vraćanje u more, kao i pomoć u osnivanju  akvarijuma, koji bi imao naučno-istraživački, ali i turistički karakter.  Takođe bi u budućnosti zaživljela razmjena naučnih kadrova Instituta u Kotoru i Monaku, kao i realizacija zajedničkih istraživanja mora. Prva posjeta eksperta iz Monaka se očekuje u oktobru, kada bi se sprovela istraživanja i popis ugroženih vrsta flore i faune Bokokotorskog zaliva.


18-06-2013

Instittut za biologiju mora

 

ADRICOSM-STAR II
(Adricosm integrated river basin and coastal zone management system: Montenegro coastal area and Bojana river catchment-II)
Kick-Off Meeting
 

Obavještavamo Vas da će se u period od 24-26. Juna 2013. godine u prostorijama Rektorata Univerzitita Crne Gore održati Kick-off meeting projekta  ADRICOSM-STAR II. Projekat se realizuje u okviru bilateralne Crne Gore i Italije u oblasti zaštite životne sredine i finansira se od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore sredstvima iz donacije Ministarstva životne sredine, kopna i mora Italije . Koordinator projekta Evro-Mediteranski centar za klimatske promjene  (CMCC), Leće, Italija.

Projekat se odnosi na proučavanje sliva rijeke Bojane i priobalnog mora, a u kojem učestvuje i Institut za biologiju mora kao i druge relevantne institucije iz Crne Gore i Italije.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | starije novosti

 

 
Pratite nas
 • Magistarski rad
  kandidat Mladen Muhadinović
  Građevinski fakultet

 • Doktorska disertacija i Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije
  kandidat dr stom Marija Antunović
  Medicinski fakultet

 • Odbrana doktorske disertacije
  kandidat mr Nevena Radović
  Elektrotehnički fakultet

 • SPISAK PRINOVLJENIH PUBLIKACIJA ZA MJESEC jun 2014.
  Univerzitetska biblioteka

Brzi linkovi
Aktuelni linkovi
     
eXTReMe Tracker