15-12-2014

SLUŽBA REKTORATA UNIVERZITETA CRNE GORE

 

JAVNI POZIV

Poziva se akademska zajednica Univerziteta Crne Gore da se uključi u javnu raspravu o tekstu NACRTA STATUTA UNIVERZITETA CRNE GORE.

Primjedbe i sugestije dostaviti na mejl adresu: dijana@ac.me zaključno sa 19. decembrom 2014. do 12h.15-12-2014

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

FORMIRAN UREĐIVAČKI ODBOR

Senat Univerziteta Crne Gore, na sjednici održanoj 27.novembra, donio je Odluku o imenovanju članova Uređivačkog odbora. Prema odluci, Uređivački odbor čine: prof.dr Predrag Stanišić, prof. dr Bogdan Ašanin, prof.dr Borko Vujičić, prof. dr Vesna Kilibarda, prof. dr Radenko Pejović, prof. dr Ivana Jelić, prof. dr Saša Čilikov, doc. dr Sanja Peković i doc. dr Stevo Popović. Za glavnog i odgovornog urednika predložena je prof. dr Vesna Kilibarda. Mandat članova Uređivačkog odbora traje tri godine. Prema Pravilniku o izdavačkoj djelatnosti, Uređivački odbor, između ostalog, priprema prijedlog plana izdavačke djelatnosti Univerziteta, raspisuje konkurs za publikovanje univerzitetskih publikacija, imenuje recenzente za kandidovane rukopise, odlučuje o publikovanju rukopisa.
Konkurs za prikupljanje prijava za izdavanje i štampanje univerzitetskih publikacija trebalo bi da bude raspisan u januaru.


10-12-2014

Kancelarije za međunarodnu saradnju Univerziteta Crne Gore

 

ODRŽAN INFO DAN O PROGRAMIMA MOBILNOSTI

Juče je u Rektoratu Univerziteta Crne Gore održan informativni dan o stipendijama koje se studentima, nastavnicima i administrativnom osoblju nude u okviru programa Erasmus Mundus za studijsku 2015/16.godinu. Ove godine, Univerzitet Crne Gore učestvuje u tri nova projekta mobilnosti. Projekti Sigma Agile, Sunbeam i Greentech omogućavaju studentima da dio svojih studija provedu na nekom od univerziteta zemalja Evropske unije, ili da kompletne master ili doktorske studije završe na nekom od tih univerziteta.


09-12-2014

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

r a s p i s u j e

INTERNI OGLAS

za angažovanje u nastavi u ljetnjem semestru studijske 2014/15. godini, za predmet:

URBANA EKOLOGIJA (dio predmeta iz oblasti građevine)
VI semestar, fond časova 2+0,
osnovne studije, st. pr. Zaštita životne sredine, MTF

Pravo učešća na Oglasu imaju: lica sa akademskim zvanjem i istaknuti stručnjaci iz prakse, po pravilu sa stepenom doktora nauka, čija je oblast naučnog rada srodna sa navedenim predmetima.

Lica sa akademskim zvanjem uz prijavu podnose odluku o izboru u zvanje i spisak referenci, a lica bez akademskog zvanja, uz prijavu podnose: biografiju, spisak referenci i dokaz o ispunjenosti uslova.

Prijave se podnose na adresu: Univerzitet Crne Gore – Metalurško-tehnološki fakultet u Podgorici, Cetinjski put b, 81 000 Podgorica.

Oglas je otvoren 5 dana.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Podgorica, 09.12.2014. godine


08-12-2014

UNIVERZITET CRNE GORE

Univerzitet Crne Gore, u saradnji sa Britanskim savjetom i NVO Krug iz Londona, povodom priprema za Green Culture Fest 2015, sa zadovoljstvom vas pozivaju na

Interaktivnu prezentaciju g-dina Habiba Leševića sa Cass Business School u Londonu u Rektoratu, u četvrtak, 11. decembra, u 12h

Kroz dinamičnu prezentaciju, ovaj mladi inovator, preduzetnik, mislilac i predavač na više univerziteta u Londonu i Berlinu, predstaviće koncept ,,zelene kulture” kao održivog načina života i djelanja, oslanjajući se na savremenu britansku praksu.

Gospodin Lešević će predstaviti zelenu kulturu kao koncept koji u sebi integriše principe ,,zelene kreativne industrije”, ,,zelenog biznisa”, ,,zelene nauke” i ,,zelenog razmišljanja”, kao holistički pristup rješavanju problema i planiranju razvoja kroz multidisciplinarnu saradnju sektora kao što su urbanizam i arhitektura, nauka i inovacije, biznis i preduzetništvo, umjetnost i dizajn. U srcu ovog procesa stoje kreativne industrije koje svojim znanjem i potencijalom za kreiranje inovativnih i održivih rješenja povezuju sve druge sektore. Kultura i kreativne industrije snažno djeluju na ponašanje ljudi, oblikujući njihov pogled na svijet i transformišući njihovo mišljenje. Kultura može da utiče na usvajanje održivih načina razmišljanja i življenja i zbog toga ima značajnu ulogu u procesu održivog planiranja.

Habib Lešević je domaćin i predavač na Green Culture Fest 2015 i, zajedno za organizatorom NVO Krug iz Londona, ko-kreator programa ove manifestacije koja će se treći put za redom održati u Crnoj Gori. Porijeklom Crnogorac, Lešević je osnivač KNTXT firme bazirane u Londonu koja se bavi integralnim razvojem pojedinaca, organizacija i zajednica kroz obuke, coaching i preduzetničke projekte. Njegovo suštinsko interesovanje je da razvija ljudski potencijal i podstiče inovativne prakse kako bismo gradili ekološki, kulturno i ekonomski održive projekte. Trenutno predaje Preduzetništvo, Održivost i Teorije sistema na Cass Business School and ESCP Europe biznis školi u Londonu. Njegov akademski rad doprinio je osnivanju škole Integralnog preduzetništva- svjesnom, holističkom pristupu biznisu. Živi i radi u Londonu i Berlinu.

Predviđeno je da prezentacija traje jedan sat. Održaće se na engleskom jeziku, a simultano prevođenje je obezbijeđeno.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | starije novosti

 

 

Pratite nas
 • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije
  kandidat mr Biljana Ivanović
  Građevinski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat DACIĆ ZDENKA
  Ekonomski fakultet

 • Odbrana doktorske disertacije
  kandidat mr Slobodan Živaljević
  Građevinski fakultet

 • Odbrana magistarskog rada
  kandidat Elvis Salković
  Elektrotehnički fakultet

 • Odbrana magistarskog rada
  kandidat Nemanja Filipović
  Elektrotehnički fakultet

 • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije
  kandidat mr Milena Mrdak-Mićović
  Filozofski fakultet

 • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije
  kandidat mr Dragana Čarapić
  Filozofski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Rade Čađenović
  Elektrotehnički fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Ivana Mučalica
  Pravni fakultet

 • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije
  kandidat mr Milivoje Rogač
  Građevinski fakultet

Brzi linkovi
Aktuelni linkovi
     
eXTReMe Tracker