17-10-2014

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

113 mjesta za stručno osposobljavanje na Univerzitetu

Kroz program stručnog osposobljavanja, fakulteti, instituti, Univerzitetska biblioteka, Rektorat i Centar informacionog sistema Univerziteta Crne Gore prihvatiće ove godine ukupno 113 diplomiranih studenata raznih oblasti nauka i umjetnosti.

Realizacijom programa, svršeni studenti dobiće priliku da primijene znanja i vještine stečene tokom studija, a Univerzitet mogućnost da identifikuje najbolji kadar za eventualni radni angažman.

Rektorka Univerziteta Crne Gore, prof. Radmila Vojvodić, rekla je da Univerzitet Crne Gore prepoznaje značaj programa stručnog osposobljavanja. ,,Ovaj program je izuzetno koristan, zato pozdravljamo svaku inicijativu koja pruža priliku diplomiranim studentima da se okušaju u poslovnom svijetu i pokažu šta su naučili. Čini mi se da rezultati ovog programa mogu biti korisni i za sagledavanje usklađenosti studijskih programa sa potrebama tržišta rada“, istakla je ona.

Devetomjesečno stručno osposobljavanje odabranih kandidata počeće 15. januara. Korisnici ovog programa primaju naknadu u iznosu od 50% prosječne zarade u Crnoj Gori.


15-10-2014

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

Nova baza podataka i web aplikacija za obračun optrećenja

Za potrebe obračuna opterećenja zaposlenog i angažovanog osoblja na Univerzitetu Crne Gore, razvijena je nova baza podataka i specijalna web aplikacija, koja omogućuje distribuirani rad sa podacima i bitno transparentniji i efikasniji unos podataka i obračun opterećenja.
Aplikacija se nalazi na web adresi: www.nastava.ucg.ac.me i može joj se pristupiti putem bilo kog internet čitača (web browsera). Korisnički interfejs je osmišljen tako da bude lak i intuitivan. Repertoar dozvoljenih opcija zavisi od dodijeljenog nivoa privilegija, tj. korisničke uloge.
Većina podataka dostupna je za pregled i bez prijavljivanja, uz napomenu da je unos podataka, koji vrše prodekani, u toku. Samim unosom angažmana za određeno lice automatski se računa njegovo opterećenje, lako ga je provjeriti i odštampati. Čim svi prodekani završe unose i provjere, cio proces je automatski završen.
Kako je unos u toku, podaci nisu konačni i treba ih sada koristiti za uvid i kontrolu obračuna. U tom smislu, neophodno je da sve kolege najkasnije do 17.10.2014. godine provjere podatke o svom angažmanu i informišu prodekane o eventualnim korekcijama.
Očekuje se da zaključno sa 17.10.2014. godine, kada će biti onemogućen dalji unos, podaci budu kompletirani i spremni za finalne provjere u Rektoratu, odnosno za obračun oktobarske zarade. Trenutno je u toku unos i obračun podataka za budžetske studijske programe, dok će se naredne sedmice prikupljati podaci za sve ostale studijske progame.
Treba napomenuti i to da je širi cilj ovih aktivnosti da se, po prvi put, nastavni proces i angažovani resursi na Univerzitetu sagledaju na sveobuhvatan i integrisan način. Ova aktivnost je jedan od planiranih koraka u procesu integracije i reorganizacije Univerziteta, i predstavlja preduslov za valjane strateške analize i odgovarajuće odluke.


13-10-2014

Mašinski fakultet

 

ODRŽAN PILOT KURS “MENADŽMENT U OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE”

Mašinski fakultet Univerziteta Crne Gore je, u saradnji sa Zajednicom opština Crne Gore, 10. oktobra relizovao drugi kurs na temu Menadžment u obnovljivim izvorima energije. Kurs je organizovan u okviru TEMPUS projekta "Training Couses for Public Services in Sustainable Infrastructure Development in Western Balkans" (SD TRAIN- www.sdtrain.info).

Kursu su prisustvovali energetski menadžeri iz većine opština Crne Gore, a predavači su bili profesori sa Mašinskog fakulteta, predstavnici Direktorata za energetiku Ministarstva ekonomije i kompanije SISTEM-MNE iz Podgorice.


09-10-2014

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

NASTAVLJENA SARADNJA SA UNIVERZITETOM U SKADRU

Rektorka Univerziteta Crne Gore, Radmila Vojvodić, i rektor Univerziteta ,,Luiđ Gurakući“ iz Skadra, Artan Haxhi, potpisali su danas Sporazum o saradnji, koji će važiti u naredne dvije godine. U posjeti Univerzitetu u Skadru, na poziv rektora, borave i predsjednik Upravnog odbora Univerziteta, Duško Bjelica, i rukovodilac Studijskog programa za obrazovanje učitelja na albanskom jeziku, David Kaljaj.

Potpisivanjem Sporazuma, kojim je obnovljen postojeći dokument o saradnji, nastavlja se deset godina duga saradnja sa Univerzitetom u Skadru, koja je počela osnivanjem Studijskog programa za obrazovanje učitelja na albanskom jeziku 2004. godine. Sporazum predviđa mogućnost razmjene studenata i nastavnika, zajednički rad na istraživačkim projektima i aktivnostima, kao i saradnju u realizaciji nastave za određene predmete.

Petnaest profesora Univerziteta ,,Luiđ Gurakući“ angažovano je u izvođenju nastave na četvorogodišnjem studiju za obrazovanje učitelja na albanskom jeziku, uglavnom za predmete iz oblasti pedagogije, didaktike, lingvistike. To je jedini program u visokom obrazovanju koji nudi nastavu na albanskom jeziku, a na njemu trenutno studira 70 studenata.


08-10-2014

UNIVERZITET CRNE GORE

 

STIPENDIJE I PROGRAMI STAŽIRANJA U NJEMAČKOJ

U Rektoratu Univerziteta Crne Gore danas je održana prezentacija stipendija Njemačke akademske razmjene (DAAD), Međunarodnih parlamentarnih stipendija (IPS, koje dodjeljuje Bundestag) i programa stažiranja u njemačkim kompanijama. Stipendije su predstavili Simona Hajne, lektorka Njemačke akademske razmjene, kao i korisnici stipendija Bundestaga i programa stažiranja u američkim kompanijama.

Informacije o stipendijama, načinu i rokovima prijave, možete pronaći u prezentacijama:


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | starije novosti

 

 

Pratite nas
 • Magistarski rad
  kandidat Slađana Mijanović
  Fakulteta za turizam i hotelijerstvo

 • Magistarski rad
  kandidat Nina Šišević
  Elektrotehnički fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Nemanja Filipović
  Elektrotehnički fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat ALEKSANDRA GOLUBOVIĆ
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat MARIJA TOMIĆ
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Rine Ivančević
  Građevinski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Dragica Damjanović
  Građevinski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Elvis Salković
  Elektrotehnički fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat HARIS JEVRIĆ
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Gordana Tomović
  Fakulteta za turizam i hotelijerstvo

 • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije
  kandidat mr Slobodan Živaljević
  Građevinski fakultet

 • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije
  kandidat mr Marija Mijušković
  Filozofski fakultet

Brzi linkovi
Aktuelni linkovi
     
eXTReMe Tracker