20-10-2014

Elektrotehnički fakultet u Podgorici

raspisuje

K O N K U R S

za upis 20 studenata u I godinu doktorskih studija na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici, za studijsku 2014/2015 godinu, iz sljedećih oblasti istraživanja: Elektroenergetski sistemi, Automatika, Industrijska elektrotehnika, Elektronika, Telekomunikacije, Računari i Mikrotalasna tehnika.


17-10-2014

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

113 mjesta za stručno osposobljavanje na Univerzitetu

Kroz program stručnog osposobljavanja, fakulteti, instituti, Univerzitetska biblioteka, Rektorat i Centar informacionog sistema Univerziteta Crne Gore prihvatiće ove godine ukupno 113 diplomiranih studenata raznih oblasti nauka i umjetnosti.

Realizacijom programa, svršeni studenti dobiće priliku da primijene znanja i vještine stečene tokom studija, a Univerzitet mogućnost da identifikuje najbolji kadar za eventualni radni angažman.

Rektorka Univerziteta Crne Gore, prof. Radmila Vojvodić, rekla je da Univerzitet Crne Gore prepoznaje značaj programa stručnog osposobljavanja. ,,Ovaj program je izuzetno koristan, zato pozdravljamo svaku inicijativu koja pruža priliku diplomiranim studentima da se okušaju u poslovnom svijetu i pokažu šta su naučili. Čini mi se da rezultati ovog programa mogu biti korisni i za sagledavanje usklađenosti studijskih programa sa potrebama tržišta rada“, istakla je ona.

Devetomjesečno stručno osposobljavanje odabranih kandidata počeće 15. januara. Korisnici ovog programa primaju naknadu u iznosu od 50% prosječne zarade u Crnoj Gori.


15-10-2014

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

Nova baza podataka i web aplikacija za obračun optrećenja

Za potrebe obračuna opterećenja zaposlenog i angažovanog osoblja na Univerzitetu Crne Gore, razvijena je nova baza podataka i specijalna web aplikacija, koja omogućuje distribuirani rad sa podacima i bitno transparentniji i efikasniji unos podataka i obračun opterećenja.
Aplikacija se nalazi na web adresi: www.nastava.ucg.ac.me i može joj se pristupiti putem bilo kog internet čitača (web browsera). Korisnički interfejs je osmišljen tako da bude lak i intuitivan. Repertoar dozvoljenih opcija zavisi od dodijeljenog nivoa privilegija, tj. korisničke uloge.
Većina podataka dostupna je za pregled i bez prijavljivanja, uz napomenu da je unos podataka, koji vrše prodekani, u toku. Samim unosom angažmana za određeno lice automatski se računa njegovo opterećenje, lako ga je provjeriti i odštampati. Čim svi prodekani završe unose i provjere, cio proces je automatski završen.
Kako je unos u toku, podaci nisu konačni i treba ih sada koristiti za uvid i kontrolu obračuna. U tom smislu, neophodno je da sve kolege najkasnije do 17.10.2014. godine provjere podatke o svom angažmanu i informišu prodekane o eventualnim korekcijama.
Očekuje se da zaključno sa 17.10.2014. godine, kada će biti onemogućen dalji unos, podaci budu kompletirani i spremni za finalne provjere u Rektoratu, odnosno za obračun oktobarske zarade. Trenutno je u toku unos i obračun podataka za budžetske studijske programe, dok će se naredne sedmice prikupljati podaci za sve ostale studijske progame.
Treba napomenuti i to da je širi cilj ovih aktivnosti da se, po prvi put, nastavni proces i angažovani resursi na Univerzitetu sagledaju na sveobuhvatan i integrisan način. Ova aktivnost je jedan od planiranih koraka u procesu integracije i reorganizacije Univerziteta, i predstavlja preduslov za valjane strateške analize i odgovarajuće odluke.


13-10-2014

Mašinski fakultet

 

ODRŽAN PILOT KURS “MENADŽMENT U OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE”

Mašinski fakultet Univerziteta Crne Gore je, u saradnji sa Zajednicom opština Crne Gore, 10. oktobra relizovao drugi kurs na temu Menadžment u obnovljivim izvorima energije. Kurs je organizovan u okviru TEMPUS projekta "Training Couses for Public Services in Sustainable Infrastructure Development in Western Balkans" (SD TRAIN- www.sdtrain.info).

Kursu su prisustvovali energetski menadžeri iz većine opština Crne Gore, a predavači su bili profesori sa Mašinskog fakulteta, predstavnici Direktorata za energetiku Ministarstva ekonomije i kompanije SISTEM-MNE iz Podgorice.


09-10-2014

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

NASTAVLJENA SARADNJA SA UNIVERZITETOM U SKADRU

Rektorka Univerziteta Crne Gore, Radmila Vojvodić, i rektor Univerziteta ,,Luiđ Gurakući“ iz Skadra, Artan Haxhi, potpisali su danas Sporazum o saradnji, koji će važiti u naredne dvije godine. U posjeti Univerzitetu u Skadru, na poziv rektora, borave i predsjednik Upravnog odbora Univerziteta, Duško Bjelica, i rukovodilac Studijskog programa za obrazovanje učitelja na albanskom jeziku, David Kaljaj.

Potpisivanjem Sporazuma, kojim je obnovljen postojeći dokument o saradnji, nastavlja se deset godina duga saradnja sa Univerzitetom u Skadru, koja je počela osnivanjem Studijskog programa za obrazovanje učitelja na albanskom jeziku 2004. godine. Sporazum predviđa mogućnost razmjene studenata i nastavnika, zajednički rad na istraživačkim projektima i aktivnostima, kao i saradnju u realizaciji nastave za određene predmete.

Petnaest profesora Univerziteta ,,Luiđ Gurakući“ angažovano je u izvođenju nastave na četvorogodišnjem studiju za obrazovanje učitelja na albanskom jeziku, uglavnom za predmete iz oblasti pedagogije, didaktike, lingvistike. To je jedini program u visokom obrazovanju koji nudi nastavu na albanskom jeziku, a na njemu trenutno studira 70 studenata.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | starije novosti

 

 

Pratite nas
 • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije
  kandidat mr Sanja Ćetković
  Filozofski fakultet

 • Odbrana magistarskog rada
  kandidat Nataša Vujanović
  Fakultet za pomorstvo

 • Magistarski rad
  kandidat Vido Davidović
  Biotehnički fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Nevena Mašanović-Đurović
  Arhitektonski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Sanja Vlahović
  Arhitektonski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat DAMIR SINDIK
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Anja Vulević
  Prirodno-matematički fakultet

 • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije
  kandidat mr Maja Delibašić
  Elektrotehnički fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat VESNA VUKOVIC
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat BORIS CVOROVIC
  Ekonomski fakultet

Brzi linkovi
Aktuelni linkovi
     
eXTReMe Tracker