08-12-2014

UNIVERZITET CRNE GORE

Univerzitet Crne Gore, u saradnji sa Britanskim savjetom i NVO Krug iz Londona, povodom priprema za Green Culture Fest 2015, sa zadovoljstvom vas pozivaju na

Interaktivnu prezentaciju g-dina Habiba Leševića sa Cass Business School u Londonu u Rektoratu, u četvrtak, 11. decembra, u 12h

Kroz dinamičnu prezentaciju, ovaj mladi inovator, preduzetnik, mislilac i predavač na više univerziteta u Londonu i Berlinu, predstaviće koncept ,,zelene kulture” kao održivog načina života i djelanja, oslanjajući se na savremenu britansku praksu.

Gospodin Lešević će predstaviti zelenu kulturu kao koncept koji u sebi integriše principe ,,zelene kreativne industrije”, ,,zelenog biznisa”, ,,zelene nauke” i ,,zelenog razmišljanja”, kao holistički pristup rješavanju problema i planiranju razvoja kroz multidisciplinarnu saradnju sektora kao što su urbanizam i arhitektura, nauka i inovacije, biznis i preduzetništvo, umjetnost i dizajn. U srcu ovog procesa stoje kreativne industrije koje svojim znanjem i potencijalom za kreiranje inovativnih i održivih rješenja povezuju sve druge sektore. Kultura i kreativne industrije snažno djeluju na ponašanje ljudi, oblikujući njihov pogled na svijet i transformišući njihovo mišljenje. Kultura može da utiče na usvajanje održivih načina razmišljanja i življenja i zbog toga ima značajnu ulogu u procesu održivog planiranja.

Habib Lešević je domaćin i predavač na Green Culture Fest 2015 i, zajedno za organizatorom NVO Krug iz Londona, ko-kreator programa ove manifestacije koja će se treći put za redom održati u Crnoj Gori. Porijeklom Crnogorac, Lešević je osnivač KNTXT firme bazirane u Londonu koja se bavi integralnim razvojem pojedinaca, organizacija i zajednica kroz obuke, coaching i preduzetničke projekte. Njegovo suštinsko interesovanje je da razvija ljudski potencijal i podstiče inovativne prakse kako bismo gradili ekološki, kulturno i ekonomski održive projekte. Trenutno predaje Preduzetništvo, Održivost i Teorije sistema na Cass Business School and ESCP Europe biznis školi u Londonu. Njegov akademski rad doprinio je osnivanju škole Integralnog preduzetništva- svjesnom, holističkom pristupu biznisu. Živi i radi u Londonu i Berlinu.

Predviđeno je da prezentacija traje jedan sat. Održaće se na engleskom jeziku, a simultano prevođenje je obezbijeđeno.


05-12-2014

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

INFO DAN O STIPENDIJAMA U OKVIRU PROGRAMA ERASMUS MUNDUS

Informativni dan o konkursima objavljenim u okviru tri projekta mobilnosti (Sigma Agile, Sunbeam i Greentech), koji se finansiraju u okviru programa Erasmus Mundus, biće održan u Rektoratu Univerziteta Crne Gore u utorak, 9. decembra, u 11 sati.

Obavještavamo sve zaintersovane studente, nastavno i administrativno osoblje, da je konkurs u okviru projekta Sigma Agile već otvoren, a detaljne informacije o projektu mogu se naći na sajtu www.portal.uw.edu.pl/en_GB/web/sigma/ . Konkurs će biti otvoren do 10. februara, a prijava se podnosi on-line, preko sajta projekta.

Tokom narednih deset dana očekuje se otvaranje za projekte Sunbeam i Greentech. Takođe, u toku je i prijava za JoineuseePenta projekat, koji ove godine nudi stipendije samo za nivoe doktorskih i postdoktorskih studija, za nastavno i administrativno osoblje. Sve informacije dostupne su na sajtu www.joineuseepenta.eu.

Podsjećamo, u okviru Erasmus Mundus projekata nude se stipendije za boravak na partnerskim univerzitetima EU za kraći ili duži boravak, za studente svih nivoa studija, akademsko i administrativno osoblje. Prezentaciju sa opštim informacijama o sva tri projekta mobilnosti mozete naći ovdje.

Kao i prethodnih godina, Kancelarija za međunarodnu saradnju će, nakon otvaranja konkursa, organizovati zajedničke i individualne konsultacije za studente i zaposlene koji pripremaju prijave.


05-12-2014

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

PREDAVANJE ZAMJENIKA ŠEFA ODSJEKA ZA MEĐUNARODNU SARADNJU CERN-A

Profesor Emmanuel Tsesmelis, zamjenik šefa Odsjeka za meðunarodnu saradnju CERN-a, održaće predavanje na temu ,,CERN – Vrata ka nauci i tehnologiji’’ (’’CERN - A Gateway for Science and Technology“), u Rektoratu Univerziteta Crne Gore u ponedjeljak, 8. decembra, u 11 sati.

Ove godine najveća istraživačka laboratorija na svijetu proslavila je 60 godina postojanja, a oko 800 naučnika iz 580 institucija koristi se CERN-ovim kapacitetima za svoja istraživanja.

Predavanje profesora Tsesmelisa, koje organizuje Ministarstvo nauke, poslužiće crnogorskoj naučnoistraživačkoj zajednici, studentima i učenicima srednjih škola i njihovim profesorima, da steknu uvid u mogućnosti koje ova institucija nudi, a koje mogu doprinijeti daljem profesionalnom usavršavanju i angažovanju na ovom planu. Profesor Tsesmelis predočiće mogućnosti za korišćenje CERN-ovih laboratorija, koje bi našim naučnicima omogućile pristup najsavremenijoj opremi, kao i brojnim obukama i treninzima.

Molimo da svoje učešće potvrdite na mail adresu: milena.milonjic@mna.gov.me ili br. tel: 020 405 307.

Očekujemo da predavanje uvaženog profesora Tsesmelisa otvori nove vidike za saradnju crnogorske naučne zajednice, profesora, studenata i učenika sa Evropskom organizacijom za nuklearna istraživanja, uz aktivnu podršku Ministarstva nauke.


03-12-2014

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

OBAVJEŠTENJE O ZAKLJUČCIMA SENATA

Senat Univerziteta Crne Gore zaključio je na sjednici održanoj 2. oktobra da je, prilikom dostavljanja prijedloga za komisije za izbor u akademska i naučna zvanja, neophodno dostaviti sljedeća dokumenta za svakog predloženog člana komisije: odluku o izboru u zvanje, koje mora biti iz oblasti za koju je raspisan konklurs; kraću biografiju i do deset najvažnijih referenci iz oblasti za koju je raspisan konkurs. Takođe, neophodno je dostaviti informaciju o prijavljenim kanidatitma – ime, prezime, (prethodno) zvanje, podaci o zaposlenju i sl. Tražene informacije treba dostaviti i za započete postupke.
Na istoj sjednici, Senat je zaključio da je, prilikom dostavljanja prijedloga za mentore i komisije u postupku sticanja akademskog stepena doktor nauka, neophodno dostaviti sljedeća dokumenta za svakog predloženog člana komisije: odluku o izboru u zvanje, koje mora biti iz oblasti doktorata; kraću biografiju i do deset najvažnijih referenci u oblasti doktorata, pri čemu posebno treba naznačiti radove na Science Citation Index (SCI), Social Sciences Citation Index (SSCI), Journal Citations Reports (JCR), priručnicima Arts & Humanities Citation Index (A&HCI).
Za mentora navedeni podaci moraju biti iz uže naučne oblasti doktorske disertacije. Tražene informacije treba dostaviti i za započete postupke.


28-11-2014

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

ODRŽAN PROŠIRENI SASTANAK RADNOG TIMA

Struktura nastave i kadrovskog potencijala Univerziteta Crne Gore, kapaciteti za njegovu internacionalizaciju i povećanje mobilnosti studenata i nastavnika, istraživanje i saradnja sa društvom, kao i naučno-umjetničke reference nastavnog osoblja bile su vodeće teme današnjeg sastanka Radnog tima za reorganizaciju i integraciju Univerziteta sa članovima Senata, Upravnog odbora, dekanima i prodekanima. Na sastanku su prezentovani rezultati sveobuhvatne analize podataka do kojih je došao Radni tim, intenzivno sarađujući u protekla tri mjeseca sa prodekanima univerzitetskih jedinica. Tim, koji predvodi rektor prof. Radmila Vojvodić, čine prof. dr Duško Bjelica, prof.dr Predrag Stanišić, prof.dr Srđan Stanković, mr Jelena Pajković, prof.dr Mitar Mišović, prof.dr Bogdan Ašanin, prof.dr Saša Milić, prof. dr Duško Lučić, prof.dr Maja Baćović, dr Miomir Jovanović, Miloš Pavićević i mr Branko Ilić i koordinatori po oblastima prof. dr Zoran Veljović, prof. dr Mileta Golubović i prof. dr Željko Jaćimović.

Osnovni cilj sastanka je analiza značajnih pitanja za funkcionisanje Univerziteta i identifikovanje probema koji se moraju prepoznati, kako bi se sprovele odgovarajuće promjene.Tokom konstrutivne rasprave, svi učesnici u podržali izdradu kratkoročne strategije za reorganiaciju Univerziteta i uloženi trud u analizi i prikupljanju relevantnih podataka.

U oblasti nastavnog procesa, nekoliko ključnih nalaza upućuje na probleme kao što je potreba racionalizacije broja i vrste studijskih programa i usmjerenja, rješavanje neusklađenosti odnosa broja studenata i nastavnika u odnosu na preporučene standarde kvaliteta nastave, nedostatak sopstvenog kadra na pojednim studijskim programima, odnosno neprihvatljivo veliko angažovanje nastavnika van Univerziteta Crne Gore. Posebna pažnja posvećena je i identifikovanoj neefikasnosti studija, odnosno stepenu prolaznosti na više godine tokom studiranja, a otvoren je i problem samofinansirajućih studija. Analizirana su i pitanja organizacije doktorskih studija i kvaliteta mentorskog rada. Zaključeno je da je neophodno što prije definisati šta student zna nakon što završi određeni stepen studija, odnosno precizno utvrditi takozvane ishode učenja...


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | starije novosti

 

 

Pratite nas
 • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije
  kandidat mr Biljana Ivanović
  Građevinski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat DACIĆ ZDENKA
  Ekonomski fakultet

 • Odbrana doktorske disertacije
  kandidat mr Slobodan Živaljević
  Građevinski fakultet

 • Odbrana magistarskog rada
  kandidat Elvis Salković
  Elektrotehnički fakultet

 • Odbrana magistarskog rada
  kandidat Nemanja Filipović
  Elektrotehnički fakultet

 • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije
  kandidat mr Milena Mrdak-Mićović
  Filozofski fakultet

 • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije
  kandidat mr Dragana Čarapić
  Filozofski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Rade Čađenović
  Elektrotehnički fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Ivana Mučalica
  Pravni fakultet

 • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije
  kandidat mr Milivoje Rogač
  Građevinski fakultet

Brzi linkovi
Aktuelni linkovi
     
eXTReMe Tracker