30-04-2013

UNIVERZITET CRNE GORE

 

STUDENTI FAKULTETA ZA SPORT NA TURNIRU U AJNDHOVENU

Ekipa malog fudbala (futsala) Univerziteta Crne Gore, koju predstavljaju studenti Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje, učestvovaće na međunarodnom turniru International University Totelos Tournament 2013, koji će se održati u Ajndhovenu (Holandija), u periodu od 8. do 11. maja 2013. godine. Ekipu će činiti 12 članova: Evelin Hasanović,  Stefan Tomović,   Darko Radojičić, Miloš Lješković,  Goran Delić,    Đorđe Mirković, Arsenije Jakić, Danilo Palević,  Nikola Milović, Jovo Međedović,  Novica Raonić i Jovan Gardašević (trener).


26-04-2013

UNIVERZITET CRNE GORE

 

OBILJEŽEN DAN UNIVERZITETA 

Trideset deveta godišnjica osnivanja Univerziteta Crne Gore obliježena je svečanom sjednicom Senata, na kojoj su promovisani doktori nauka, a najboljim studentima uručena je Plaketa Univerziteta.

Rektor Predrag Miranović rekao je da svaki student, profesor, zaposleni, ugradio dio sebe u razvoj i identitet Univerziteta Crne Gore, na kojem ,,nastojimo da kod studenata budimo želju za znanjem i učenjem, podstičemo njihovu radoznalost i strast, stvarajući  tako autentičnu naučnu misao i koristeći znanje kao najsnažnije oruđe kojim se svijet i stvarnost oko nas istinski i najbrže mijenja na bolje'. 


24-04-2013

UNIVERZITET CRNE GORE

 

OBILJEŽAVANJE DANA UNIVERZITETA  

Dan Univerziteta Crne Gore biće obilježen svečanom sjednicom Senata, koja će se održati u petak, 26. aprila, u 11 časova u Rektoratu. Na svečanosti će biti promovisani doktori nauka, a najboljim studentima uručiće se Plaketa Univerziteta.

Prije svečane, održaće se i konstitutivna sjednica Senata, na kojoj će se verifikovati mandati predloženih članova novog saziva. Konstitutivna sjednica počinje u 10.30 časova i prisustvuju joj samo predloženi članovi novog saziva Senata. Osim njih, svečanom dijelu sjednice prisustvuju i članovi prethodnog, III saziva, dekani i direktori univerzitetskih jedinica, članovi Upravnog odbora.


24-04-2013

Uređivački odbor Univerziteta Crne Gore

 

Na osnovu člana 18 Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta Crne Gore br. 08-464 od 31. 03. 2011. godine, Uređivački odbor raspisuje

KONKURS
za prikupljanje prijava za izdavanje i štampanje
univerzitetskih publikacija


U skladu sa članom 19 Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta Crne Gore pravo podnošenja prijave ima osoblje sa akademskim, odnosno naučnim zvanjem preko matične jedinice Univerziteta na kojoj će se univerzitetska publikacija koristiti.

Prijavu na konkurs sa potrebnom dokumentacijom (član 19, 20 i 21 Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta Crne Gore) potrebno je blagovremeno dostaviti u skladu sa zahtjevima obrasca iz Aneksa II Pravilnika: Obrazac za prijave na konkurs.doc.


12-04-2013

UNIVERZITET CRNE GORE

 

Na osnovu člana 36 stav 2 Zakona o državnoj imovini (Sl. list CG, br. 21/09 i 40/11) i člana 7 stav 1 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 44/10), po prethodno pribavljenoj saglasnosti Vlade Crne Gore i mišljenja Uprave za javne nabavke, Univerzitet Crne Gore objavljuje

JAVNI POZIV br. 04/2013
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA KUPOVINU STANOVA
(razmjena stanova)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | starije novosti

 

 
Pratite nas
 • Magistarski rad
  kandidat Mrdak Miloš
  Mašinski fakultet

 • SPISAK PRINOVLJENIH PUBLIKACIJA ZA MJESEC jul 2014.
  Univerzitetska biblioteka

 • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije
  kandidat mr Aldijana Muratović
  Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

 • Magistarski rad
  kandidat Mladen Muhadinović
  Građevinski fakultet

 • Doktorska disertacija i Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije
  kandidat dr stom Marija Antunović
  Medicinski fakultet

Brzi linkovi
Aktuelni linkovi
     
eXTReMe Tracker