13-09-2013

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

SAOPŠTENJE O UPISU NA SPECIJALISTIČKE STUDIJE

Senat Univerziteta Crne Gore se na juče održanoj sjednici upoznao sa peticijom studenata Pravnog fakulteta, koji su tražili da se omogući upis na specijalističke studije sa dva nepoložena predmeta sa osnovnih studija. Senat nije ponovo raspravljao o takvoj inicijativi, s obzirom na to da je, nakon u junu donijete preporuke fakultetima da odobre slušanje pojednih predmeta na specijalističkim studijama i sa jednim nepoloženim ispitom sa osnovnih studija, dogovoreno da se to pitanje više neće razmatrati.

Napominjemo da je Studentski parlament, kao zvanična organizacija studenata Univerziteta Crne Gore, u više navrata pokušao da izdejstvuje odluku uslovnog upisa na specijalističke studije sa dva nepoložena ispita. Najprije je, na sjednici održanoj 18. aprila, takva inicijativa odbijena. Nakon toga, studenti su se opet obratili Senatu da se odobri uslovni upis za studente kojima za upis na specijalističke studije nedostaje 20 ECTS kredita sa osnovnih studija. O tome se glasalo na sjednici 23. maja, kada je odlučeno da se uslovni upis omogući sa jednim nepoloženim ispitom. Studentski parlament se u junu Senatu obratio i treći put molbom da se odluka preispita, nakon što je peticiju na 13 fakulteta za sedam dana potpisalo 2710 studenata. Tada je donijeto kompromisno rješenje da se u avgustovskom roku odobri polaganje tri ispita, a da se na specijalističke studije može upisati sa jednim nepoloženim ispitom sa osnovnih studija.


10-09-2013

Institut za strane jezike

raspisuje 

K  O  N  K  U  R  S 

za upis 15 studenata na Postdiplomski magistarski studij Prevodilaštvo- Engleski jezik, za 2013/2014. studijsku godinu. 

Na konkurs se mogu prijaviti kandidati koji su završili Specijalistički studij Instituta za strane jezike.


06-09-2013

UNIVERZITET CRNE GORE

 

PROPORUKA SENATA UNIVERZITETA CRNE GORE USVOJENA NA SJEDNICI SENATA 23. MAJA 2013. GODINE


06-09-2013

Univerzitetska biblioteka

 

USPJEŠNA REALIZACIJA TEMPUS PROJEKTA UNIVERZITETSKE BIBLIOTEKE 

Uspješno je završen Tempus projekat Novi bibliotečki servisi na univerzitetima Zapadnog Balkana (2010-2012), u kome je, zajedno sa univerzitetskim bibliotekama iz Niša, Kragujevca, Sarajeva i Tuzle, te partnerima iz Evropske Unije, učestvovala i Univerzitetska biblioteka. Koordinator projekta bila je Univerzitetska biblioteka u Beogradu (integralni tekst izvještaja Evropske komisije možete preuzeti ovdje).

Navedeni  projekat,  realizovan s konačnim budžetom od 612.000 evra, obezbijedio je:

 • osavremenjivanje univerzitetskog  bibliotečko-informacionog  sistema,
 • osnivanje i izgradnju univerzitetskog repozitorijuma  pod nazivom Digitalni arhiv Univerziteta Crne Gore – PHAIDRA i, u okviru njega, portala  elektronskih doktorskih disertacija.

04-09-2013

UNIVERZITET CRNE GORE

 RASPISUJE

KONKURS

ZA UPIS NA POSTDIPLOMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJSKE PROGRAME UNIVERZITETA CRNE GORE ZA STUDIJSKU 2013/14. GODINU

Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu Pobjeda u četvrtak, 5. septembra.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | starije novosti

 

 
Pratite nas
 • Odbrana magistarskog rada
  kandidat Tijana Šofranac
  Fakultet za pomorstvo

 • Odbrana magistarskog rada
  kandidat Dajković Aleksandar
  Arhitektonski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Vujičić Mihajlo
  Mašinski fakultet

 • Odbrana magistarskog rada
  kandidat Borko Lončar
  Pravni fakultet

 • Odbrana magistarskog rada
  kandidat Zoran Popivoda
  Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

 • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za pregled i ocjenu doktorske disertacije
  kandidat mr Goran Šuković
  Prirodno-matematički fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Marko Božović
  Elektrotehnički fakultet

 • Doktorska disertacija i Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije
  kandidat mr Tatjana Vujović
  Filozofski fakultet

 • Odbrana magistarskog rada
  kandidat Aleksandar Čogurić
  Istorijski institut

 • Odbrana magistarskog rada
  kandidat Ana Stanišić
  Metalurško-tehnološki fakultet

 • SPISAK PRINOVLJENIH PUBLIKACIJA ZA MJESEC jul 2014.
  Univerzitetska biblioteka

Brzi linkovi
Aktuelni linkovi
     
eXTReMe Tracker