13-01-2014

Ministartvo nauke

 

Poziv za prijedloge regionalnih istraživačkih projekata iz oblasti društvenih nauka za 2014-2016 godinu u okviru Programa za promovisanje regionalnog istraživanja u zemljama Zapadnog Balkana (Regional Research Promotion Programme in the Western Balkans)

Menadžment Programa za promovisanje regionalnog istraživanja u zemljama Zapadnog Balkana (Regional Research Promotion Programme in the Western Balkans - RRPP), sa sjedištem na Univerzitetu u Friburgu, Švajcarska, objavio je poziv za podnošenje prijedloga regionalnih istraživačkih projekata iz oblasti društvenih nauka. Na poziv se mogu prijaviti akreditovane javne i privatne institucije, nevladine organizacije, nezavisni istraživački instituti i istraživači iz zemalja Zapadnog Balkana - Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije, Crne Gore i Srbije. Regionalnim projektom moraju biti uključene makar dvije zemlje, a mora postojati najmanje jedna vodeća istraživačka institucija odgovorna za sprovođenje i praćenje cjelokupnog projekta, kao i za izvještavanje Univerzitetu u Friburgu. Rok za podnošenje prijedloga istraživačkih projekata je 31. mart 2014.


10-01-2014

FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE

 

Obavještavamo vas da rok za prijavljivanje na međunarodnu naučnu konferenciju koja će se održati u Podgorici  ističe 15. januara 2014. godine.


09-01-2014

UNIVERZITET CRNE GORE

Na osnovu člana 36 stav 2 Zakona o državnoj imovini (Sl. list CG, br. 21/09 i 40/11) i člana 7 stav 1 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 44/10), po prethodno pribavljenoj saglasnosti Vlade Crne Gore i u skladu sa Zaključcima Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore br. 07-1994/2/3 od 4.12.2012. godine i Zaključkom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore br. 07-441 od 28.2.2013. godine, Univerzitet Crne Gore objavljuje

JAVNI POZIV br. 01/2014
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA (tenderska prodaja) ZA STANOVE KOJIMA RASPOLAŽE UNIVERZITET CRNE GORE


26-12-2013

UNIVERZITET CRNE GORE

 

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore je usvojio finansijski plan Univerziteta Crne Gore za 2014 godinu. Finansijki plan mozete preuzeti ovdje: Konsolidovani finansijski plan za 2014.pdf.


13-12-2013

UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA

 

BESPLATAN  PROBNI PRISTUP EBSCO BAZAMA 

U saradnji sa distributerskom kućom Neolibris za sve članice Univerziteta obezbijeđen je besplatan probni period na nekoliko obimnih EBSCO kolekcija. Do kraja januara 2014.g. omogućen je pristup sljedecim akademskim bazama u punom tekstu: 

 • eBook Subscription Academic Collection
 • eBook Subscription Clinical Collection
 • eBook Subscription History Collection - (Worldwide) -
 • Art Source
 • Computers & Applied Sciences Complete
 • SPORTDiscus with Full Text
 • Environment Complete
 • Academic Search Complete
 • Business Source Complete
 • Historical Abstracts with Full Text  

Pristup je omogućen preko linka na portalu CIS-a ili direktnim odlaskom na stranicu http://search.ebscohost.com. Svi računari na Univerzitetu biće prepoznati prilikom ulaska u baze, bez unošenja korisničkog imena i šifre. Nakon završetka testnog perioda razmotriće se mogućnost pretplate na neku od baza, te su nam zapažanja i sugestije korisnika veoma poželjne.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | starije novosti

 

 

Pratite nas
 • Odbrana doktorske disertacije
  mr Tatjana Vujović
  Filozofski fakultet

Brzi linkovi
Aktuelni linkovi
     
eXTReMe Tracker