12-03-2013

UNIVERZITET CRNE GORE

 

Na osnovu 36 stav 2 Zakona o drzavnoj imovini (Sl. list CG, br. 21/09 i 40/11) i clana 7 stav 1 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u drzavnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 44/10), po prethodno pribavljenoj saglasnosti Vlade Crne Gore i u skladu sa Zakljuckom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore br. 07-441 od  28.2.2013. godine, Univerzitet Crne Gore objavljuje


JAVNI POZIV br. 02/2013
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA (tenderska prodaja) ZA STANOVE KOJIMA RASPOLAZE UNIVERZITET CRNE GORE


11-03-2013

Ministarstvo nauke

 

UNESCO/ISEDC stipendije za 2013. godinu iz oblasti održivog energetskog razvoja

UNESCO i Međunarodni centar za održivi energetski razvoj – ISEDC iz Moskve, nude ukupno 22 stipendije u trajanju od četiri nedjelje (od 01. do 26. oktobra 2013. godine). Ove stipendije imaju za cilj pomoć u izgradnji kapaciteta i razvoju ljudskih resursa u oblastima održivih i obnovljivih izvora energije u zemljama u razvoju i zemljama u tranziciji.


06-03-2013

UNIVERZITET CRNE GORE

 

OBAVEZNO POHRANJIVANJE DOKTORSKIH DISERTACIJA U DIGITALNI ARHIV

Čuvanje i korišćenje doktorskih disertacija odbranjenih na Univerzitetu Crne Gore, od sada će biti unaprijeđeno njihovim pohranjivanjem u Digitalni arhiv. Kako je predviđeno Odlukom o obaveznom pohranjivanju doktorskih disertacija u Digitalni arhiv Univerziteta Crne Gore, nakon odbrane doktorske disertacije, nadležna služba organizacione jedinice dostavlja jedan primjerak disertacije u štampanom i elektronskom obliku Univerzitetskoj biblioteci.

Obavezni sastavni djelovi doktorske disertacije su: Izjava o autorstvu, kojom se tvrdi da u disertaciji nije bilo povrede autorskih prava, Izjava o istovjetnosti štampane i elektronske verzije disertacije i Izjava o korišćenju, kojom se Univerzitetska biblioteka ovlašćuje da disertaciju pohrani i čuva u Digitalnom arhivu. Disertacija se može učiniti dostupnom pod uslovima definisanim licencom za koju se autor odluči.

U Digitalni arhiv Univerziteta Crne Gore - PHAIDRA, dokumenta  u digitalnom obliku mogu unijeti svi zaposleni na Univerzitetu. Arhivu se pristupa putem linka https://phaidra.cis.ac.me, uz isto korisničko ime i lozinku koju korisnici ac.me naloga upotrebljavaju prilikom pristupa svojoj elektronskoj pošti.


26-02-2013

UNIVERZITET CRNE GORE

 

ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA ,,RAZVOJ KONCEPTA CJELOŽIVOTNOG UČENJA NA UNIVERZITETU CRNE GORE'

Konferencija kojom će se obilježiti završetak realizacije projekta ,,Razvoj koncepta cjeloživotnog učenja na Univerzitetu Crne Gore' (DELLCO) održaće se sjutra, 27. februara, u Privrednoj komori. Konferenciji će prisustvovati privrednici, nacionalni i evropski partneri Univerziteta.

Rektor Predrag Miranović i pomoćnica ministra prosvjete Mubera Kurpejović uputiće pozdravne riječi prisutnima, a u ime koordinatora, prorektorka Mira Vukčević govoriće o značaju DELLCO projekta za povezivanje Univerziteta i privrede. Svoje viđenje projektnih aktivnosti daće i predstavnici partnerskih univerziteta i institucija, kao i dekanica Fakulteta primijenjene fizioterapije, jedinice na kojoj će se organizovati jedan od pilot kurseva, preventivna fizioterapija.


20-02-2013

Univerzitetski centar za razvoj karijere

 

Radionice za studente!


Univerzitetski centar za razvoj karijere u saradnji sa Centrom za informisanje i profesionalno savjetovanje (CIPS) organizuje radionice za studente. Cilj radionica je da informišu studente o vještinama bitnim za njihov profesionalni razvoj.
Teme radionica su:
Samopredstavljanje (CV, intervju), 26. februara
Kako se snaći na tržištu rada, tražena zanimanja, 5. marta
Komunikacijske vještine u radnom okruženju, poslovna komunikacija, 12. marta
Radionice se održavaju u prostorijama CIPS-a u ul. Novaka Miloševa, utorkom od 10h.
Prijave se vrše slanjem osnovnih podataka uz naznaku za koju radionicu se prijavljujete na mejl- karijernicentar@ac.me.
 
Pripremite se za svijet rada!


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | starije novosti

 

 
Pratite nas
 • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije
  kandidat mr Marijana Lazarevska
  Građevinski fakultet

 • Odbrana doktorske disertacije
  kandidat mr Nevena Radović
  Elektrotehnički fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Miodrag Bogdanović
  Biotehnički fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Zoran Sekulić
  Elektrotehnički fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Aleksandar Dlabač
  Elektrotehnički fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Sandra Milev
  Građevinski fakultet

 • SPISAK PRINOVLJENIH PUBLIKACIJA ZA MJESEC jun 2014.
  Univerzitetska biblioteka

 • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije
  kandidat mr Vladimir Ostojić
  Filozofski fakultet

Brzi linkovi
Aktuelni linkovi
     
eXTReMe Tracker