10-09-2013

Institut za strane jezike

raspisuje 

K  O  N  K  U  R  S 

za upis 15 studenata na Postdiplomski magistarski studij Prevodilaštvo- Engleski jezik, za 2013/2014. studijsku godinu. 

Na konkurs se mogu prijaviti kandidati koji su završili Specijalistički studij Instituta za strane jezike.


06-09-2013

UNIVERZITET CRNE GORE

 

PROPORUKA SENATA UNIVERZITETA CRNE GORE USVOJENA NA SJEDNICI SENATA 23. MAJA 2013. GODINE


06-09-2013

Univerzitetska biblioteka

 

USPJEŠNA REALIZACIJA TEMPUS PROJEKTA UNIVERZITETSKE BIBLIOTEKE 

Uspješno je završen Tempus projekat Novi bibliotečki servisi na univerzitetima Zapadnog Balkana (2010-2012), u kome je, zajedno sa univerzitetskim bibliotekama iz Niša, Kragujevca, Sarajeva i Tuzle, te partnerima iz Evropske Unije, učestvovala i Univerzitetska biblioteka. Koordinator projekta bila je Univerzitetska biblioteka u Beogradu (integralni tekst izvještaja Evropske komisije možete preuzeti ovdje).

Navedeni  projekat,  realizovan s konačnim budžetom od 612.000 evra, obezbijedio je:

 • osavremenjivanje univerzitetskog  bibliotečko-informacionog  sistema,
 • osnivanje i izgradnju univerzitetskog repozitorijuma  pod nazivom Digitalni arhiv Univerziteta Crne Gore – PHAIDRA i, u okviru njega, portala  elektronskih doktorskih disertacija.

04-09-2013

UNIVERZITET CRNE GORE

 RASPISUJE

KONKURS

ZA UPIS NA POSTDIPLOMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJSKE PROGRAME UNIVERZITETA CRNE GORE ZA STUDIJSKU 2013/14. GODINU

Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu Pobjeda u četvrtak, 5. septembra.


04-09-2013

Istorijski institut Crne Gore

 

UNIVERZITET CRNE GORE
ISTORIJSKI INSTITUT

Raspisuje

K O N K U R S

ZA UPIS NA POSTDIPLOMSKE AKADEMSKE MAGISTARSKE STUDIJE HUMANISTIČKIH NAUKA IZ OBLASTI: „ISTORIJA/ISTORIJA KULTURE I ISTORIJSKA ANTROPOLOGIJA“ (STUDIJSKA 2013/14. GODINA)

Upis se može vršiti na dva usmjerenja.
Usmjerenje: ISTORIJA
Usmjerenje: ISTORIJA KULTURE I ISTORIJSKA ANTROPOLOGIJA


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | starije novosti

 

 

Pratite nas
 • Odbrana doktorske disertacije
  kandidat mr Vladimir Ostojić
  Filozofski fakultet

 • Odbrana magistarskog rada
  kandidat Tijana Dujović Liščević
  Fakultet likovnih umjetnosti

 • Odbrana magistarskog rada
  kandidat Marko Božović
  Elektrotehnički fakultet

 • Odbrana magistarskog rada
  kandidat Maja Lakičević
  Elektrotehnički fakultet

 • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije
  kandidat mr Nikola Bešić
  Elektrotehnički fakultet

 • SPISAK PRINOVLJENIH PUBLIKACIJA ZA MJESEC septembar 2014.
  Univerzitetska biblioteka

Brzi linkovi
Aktuelni linkovi
     
eXTReMe Tracker