28-03-2014

UNIVERZITET CRNE GORE


OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ SJEDNICI SENATA

Javna sjednica Senata na kojoj će kandidati za rektora za mandatni period 2014-2017. predstaviti svoje programe razvoja Univerziteta, održaće se u ponedjeljak, 31.marta, u 10 časova u Rektoratu.


24-03-2014

UNIVERZITET CRNE GORE

 

ODLUKA SENATA O UTVRĐIVANJU KONAČNE LISTE KANDIDATA ZA REKTORA UNIVERZITETA CRNE GORE ZA MANDATNI PERIOD 2014-2017. OD 24.03.2014.
i
ODLUKA SENATA O NAČINU PREDSTAVLJANJA KANDIDATA ZA REKTORA UNIVERZITETA CRNE GORE NA JAVNOJ SJEDNICI SENATA ZAKAZANOJ ZA 31. MART 2014 GODINE


24-03-2014

UNIVERZITET CRNE GORE

 

Na osnovu člana 36 stav 2 Zakona o državnoj imovini (Sl. list CG, br. 21/09 i 40/11) i člana 7 stav 1 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 44/10), po prethodno pribavljenoj saglasnosti Vlade Crne Gore i u skladu sa Zaključcima Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore br. 07-1994/2/3 od 4.12.2012. godine i Zaključkom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore br. 07-441 od 28.2.2013. godine, Univerzitet Crne Gore objavljuje

JAVNI POZIV br. 02/2014
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA (tenderska prodaja) ZA STANOVE KOJIMA RASPOLAŽE UNIVERZITET CRNE GORE


21-03-2014

UNIVERZITET CRNE GORE

 

PREZENTACIJA STIPENDIJA ZA MASTER I DOKTORSKE STUDIJE U TURSKOJ  2014-2015

Prezentacija stipendija za master i doktorske studije u Turskoj održaće se u utorak, 25.marta, u 11 sati u Rektoratu Univerziteta Crne Gore.

Pozivamo studente da, u okviru velikih mogućnosti koje pruža stipendija, nastave svoje postdiplomske i dokotorske studije na najboljim univerzitetima u Turskoj. 

Studenti mogu odabrati političke nauke, međunarodne odnose, pravo, inžinjerstvo, islamske nauke, poljoprivredu, ekonomiju, novinarstvo, istoriju, sociologiju, arhitekturu, književnost i još mnogo drugih smjerova.


17-03-2014

UNIVERZITET CRNE GORE


AKTUELNO

IZVJEŠTAJ IZBORNE KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA IZBORA REKTORA UNIVERZITETA CRNE GORE ZA MANDATNI PERIOD 2014.-2017. SA PREDLOGOM LISTE KANDIDATA


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | starije novosti

 

 

Pratite nas
 • Magistarski rad
  kandidat RAŠOVIĆ JADRANKA
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Baldo Saulačić
  Fakultet za pomorstvo

 • Magistarski rad
  kandidat Milica Divanović
  Prirodno-matematički fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Božidar Kovačević
  Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje

 • Odbrana magistarskog rada
  kandidat Branka Čvorović
  Fakultet za turizam i hotelijerstvo

 • Odbrana magistarskog rada
  kandidat Lucija Đurašković
  Fakultet za turizam i hotelijerstvo

 • Magistarski rad
  kandidat POPOVIC ALEKSANDRA
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Luka Lazović
  Elektrotehnički fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Slavica Tomović
  Elektrotehnički fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat MILOVIĆ SONJA
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Borko Miladinović
  Građevinski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Tatjana Djurisic
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat dr Adnan Striković
  Medicinski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat MIRKO RMANDIC
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat ANDREA SAMARDZIC
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat MAJA JESTROVIC
  Ekonomski fakultet

 • Doktorska disertacija i lzvještaj o ocjeni doktorske disertacije
  kandidat mr Branka Živković
  Filozofskog fakultet

Brzi linkovi
Aktuelni linkovi
     
eXTReMe Tracker