12-07-2013

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

Pozivaju se lica sa akademskim i naučnim zvanjem u radnom odnosu na Univerzitetu Crne Gore, saradnici  sa doktoratom, saradnici u umjetničkom radu sa magistraturom iz oblasti u kojoj nema doktorata, koji su u radnom odnosu na Univerzitetu Crne Gore, kao i doktori nauka koji rade u nastavnoj bazi Univerziteta Crne Gore-Medicinskom fakultetu, da se prijave na ponovni

 INTERNI OGLAS
UNIVERZITETA CRNE GORE ZA
ANGAŽOVANJE U NASTAVI ZA STUDIJSKU
2013/2014. GODINU


08-07-2013

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

AMANDMANI NA MJERILA ZA IZBOR U AKADEMSKO ZVANJE

Amandmani na Mjerila za izbor u akademsko zvanje koje po Zaključku Senata dostavljaju predstavnici akademske zajednice će biti objavljivani na web stranici Univerziteta:

 


03-07-2013

UNIVERZITET CRNE GORE

 

UNIVERZITET CRNE GORE
RASPISUJE KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA
za studijsku 2013/14. godinu – II  upisni rok

 

Konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama Dan i Pobjeda u četvrtak, 4.jula.

II upisni rok na fakultetima umjetnosti na Cetinju bice organizovan u okviru III upisnog roka koji Univerzitet raspisuje u avgustu.


01-07-2013

UNIVERZITET CRNE GORE

 

Na osnovu člana 36 stav 2 Zakona o državnoj imovini (Sl. list CG, br. 21/09 i 40/11) i člana 7 stav 1 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 44/10), po prethodno pribavljenoj saglasnosti Vlade Crne Gore i u skladu sa Zaključcima Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore br. 07-1994/2/3 od 4.12.2012. godine i Zaključkom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore br. 07-441 od 28.2.2013. godine, Univerzitet Crne Gore objavljuje

JAVNI POZIV br. 07/2013
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA (tenderska prodaja) ZA STANOVE KOJIMA RASPOLAŽE UNIVERZITET CRNE GORE


28-06-2013

UNIVERZITET CRNE GORE

 

Pozivaju se lica sa akademskim i naučnim zvanjem u radnom odnosu na Univerzitetu Crne Gore, saradnici sa doktoratom, saradnici u umjetničkom radu sa magistraturom iz oblasti u kojoj nema doktorata, koji su u radnom odnosu na Univerzitetu Crne Gore, kao i doktori nauka koji rade u nastavnoj bazi Univerziteta Crne Gore-Medicinskom fakultetu, da se prijave na

INTERNI OGLAS
UNIVERZITETA CRNE GORE ZA
ANGAŽOVANJE U NASTAVI ZA STUDIJSKU
2013/2014. GODINU


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | starije novosti

 

 

Pratite nas
 • Odbrana doktorske disertacije
  kandidat mr Vladimir Ostojić
  Filozofski fakultet

 • Odbrana magistarskog rada
  kandidat Tijana Dujović Liščević
  Fakultet likovnih umjetnosti

 • Odbrana magistarskog rada
  kandidat Marko Božović
  Elektrotehnički fakultet

 • Odbrana magistarskog rada
  kandidat Maja Lakičević
  Elektrotehnički fakultet

 • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije
  kandidat mr Nikola Bešić
  Elektrotehnički fakultet

 • SPISAK PRINOVLJENIH PUBLIKACIJA ZA MJESEC septembar 2014.
  Univerzitetska biblioteka

Brzi linkovi
Aktuelni linkovi
     
eXTReMe Tracker