10-10-2013

UNIVERZITET CRNE GORE

 

PREZENTACIJA PROGRAMA AKADEMSKE I POSLOVNE SARADNJE SA NJEMAČKOM

U Rektoratu Univerziteta Crne Gore danas je održana prezentacija programa saradnje i stipendija za akademsko i stručno usavršavanje u Njemačkoj.

Predstavljene su stipendije njemačke privrede koje dodjeljuje Fondacija dr Zoran Đinđić, uz pomoć kojih studenti završnih semestara studija, kao i svršeni studenti koji su stekli prvo radno iskustvo, mogu obaviti praksu u nekoj od prestižnih njemačkih kompanija, u trajanju od 3 do 6 mjeseci. Stipendije se dodjeljuju u oblasti ekonomije, tehničkih nauka, novinarstva, agrikulture, a prijave traju do 10. novembra.


08-10-2013

UNIVERZITET CRNE GORE

 

RADIONICA U OKVIRU PROJEKTA FINHED

 U Rektoratu Univerziteta Crne Gore 8. i 9. oktobra održava se radionica u okviru projekta o finansiranju visokog obrazovanja – FINHED, na kojoj učestvuju predstavnici univerziteta, ministarstava i studentskih organizacija iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore.

Na radionici se razmatraju prednosti i mane aktuelnih modela finansiranja visokog obrazovanja, kao i željeni pravci njihovog budućeg razvoja. Biće predstavljeni i uslovi za razvoj preduzetništva u institucijama visokog obrazovanja, kao i oblici i mogućnosti saradnje univerziteta sa privredom. Dio radionice biće posvećen i osmišljavanju strateškog odgovora univerziteta na različite izazove aktuelnih i budućih modela finansijskog funkcionisanja.

Realizacija projekata FINHED trajaće još dvije godine, a na njemu zajednički rade univerziteti, studentske organizacije i resorna ministarstva iz BiH, Srbije i Crne Gore,  kao i univerziteti iz partnerskih EU zemalja – Belgije, Velike Britanije i Finske.


08-10-2013

UNIVERZITET CRNE GORE

 

Na osnovu člana 36 stav 2 Zakona o državnoj imovini (Sl. list CG, br. 21/09 i 40/11) i člana 7 stav 1 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 44/10), po prethodno pribavljenoj saglasnosti Vlade Crne Gore i u skladu sa Zaključcima Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore br. 07-1994/2/3 od 4.12.2012. godine i Zaključkom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore br. 07-441 od 28.2.2013. godine, Univerzitet Crne Gore objavljuje


JAVNI POZIV br. 08/2013
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA (tenderska prodaja) ZA STANOVE KOJIMA RASPOLAŽE UNIVERZITET CRNE GORE


08-10-2013

UNIVERZITET CRNE GORE

 

Prezentacije  programa razmjene

Velika prezentacija stipendija Njemačke službe za akademsku razmjenu (DAAD), Bundestaga (IPS) i Fondacije dr Zoran Đinđić, održaće se u četvrtak, 10. oktobra, u plavoj sali Rektorata Univerziteta Crne Gore u 11 časova. Pozvani su studenti, svršeni studenti i profesori, koji su zainteresovani za studijsku i poslovnu razmjenu sa Njemačkom. Prezentacije će biti održane na engleskom i crnogorskom jeziku. Više informacija o programima koji će biti predstavljeni možete naći ovdje.


07-10-2013

Biotehnički fakultet

 

RASPISUJE KONKURS

ZA UPIS KANDIDATA NA AKADEMSKE POSDIPLOMSKE MAGISTARSKE STUDIJE U STUDIJSKOJ 2013/2014. GODINI (objavljeno 02.10.2013.godine u dnevnom listu "Pobjeda")


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | starije novosti

 

 

Pratite nas
 • Odbrana magistarskog rada
  kandidat Aleksandar Drašković
  Elektrotehnički fakultet

 • Odbrana magistarskog rada
  kandidat Damjan Krivaćević
  Elektrotehnički fakultet

 • Doktorska disertacija i Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije
  kandidat mr sci Snežane Mugoša
  Medicinski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Dejan Dabović
  Elektrotehnički fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Emilija Radulović
  Fakulteta za turizam i hotelijerstvo

 • Odbrana doktorske disertacija
  kandidat mr GORAN ŠUKOVIĆ
  Prirodno-matematički fakultet

 • Doktorska disertacija i Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije
  kandidat mr sci Snežane Pantović
  Medicinski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Lucija Đurašković
  Fakulteta za turizam i hotelijerstvo

 • Magistarski rad
  kandidat Branka Čvorović
  Fakulteta za turizam i hotelijerstvo

 • Doktorska disertacija
  kandidat mr Aleksandar Nikolića
  Fakultet za pomorstvo

Brzi linkovi
Aktuelni linkovi
     
eXTReMe Tracker