15-10-2014

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

Nova baza podataka i web aplikacija za obračun optrećenja

Za potrebe obračuna opterećenja zaposlenog i angažovanog osoblja na Univerzitetu Crne Gore, razvijena je nova baza podataka i specijalna web aplikacija, koja omogućuje distribuirani rad sa podacima i bitno transparentniji i efikasniji unos podataka i obračun opterećenja.
Aplikacija se nalazi na web adresi: www.nastava.ucg.ac.me i može joj se pristupiti putem bilo kog internet čitača (web browsera). Korisnički interfejs je osmišljen tako da bude lak i intuitivan. Repertoar dozvoljenih opcija zavisi od dodijeljenog nivoa privilegija, tj. korisničke uloge.
Većina podataka dostupna je za pregled i bez prijavljivanja, uz napomenu da je unos podataka, koji vrše prodekani, u toku. Samim unosom angažmana za određeno lice automatski se računa njegovo opterećenje, lako ga je provjeriti i odštampati. Čim svi prodekani završe unose i provjere, cio proces je automatski završen.
Kako je unos u toku, podaci nisu konačni i treba ih sada koristiti za uvid i kontrolu obračuna. U tom smislu, neophodno je da sve kolege najkasnije do 17.10.2014. godine provjere podatke o svom angažmanu i informišu prodekane o eventualnim korekcijama.
Očekuje se da zaključno sa 17.10.2014. godine, kada će biti onemogućen dalji unos, podaci budu kompletirani i spremni za finalne provjere u Rektoratu, odnosno za obračun oktobarske zarade. Trenutno je u toku unos i obračun podataka za budžetske studijske programe, dok će se naredne sedmice prikupljati podaci za sve ostale studijske progame.
Treba napomenuti i to da je širi cilj ovih aktivnosti da se, po prvi put, nastavni proces i angažovani resursi na Univerzitetu sagledaju na sveobuhvatan i integrisan način. Ova aktivnost je jedan od planiranih koraka u procesu integracije i reorganizacije Univerziteta, i predstavlja preduslov za valjane strateške analize i odgovarajuće odluke.


13-10-2014

Mašinski fakultet

 

ODRŽAN PILOT KURS “MENADŽMENT U OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE”

Mašinski fakultet Univerziteta Crne Gore je, u saradnji sa Zajednicom opština Crne Gore, 10. oktobra relizovao drugi kurs na temu Menadžment u obnovljivim izvorima energije. Kurs je organizovan u okviru TEMPUS projekta "Training Couses for Public Services in Sustainable Infrastructure Development in Western Balkans" (SD TRAIN- www.sdtrain.info).

Kursu su prisustvovali energetski menadžeri iz većine opština Crne Gore, a predavači su bili profesori sa Mašinskog fakulteta, predstavnici Direktorata za energetiku Ministarstva ekonomije i kompanije SISTEM-MNE iz Podgorice.


09-10-2014

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

NASTAVLJENA SARADNJA SA UNIVERZITETOM U SKADRU

Rektorka Univerziteta Crne Gore, Radmila Vojvodić, i rektor Univerziteta ,,Luiđ Gurakući“ iz Skadra, Artan Haxhi, potpisali su danas Sporazum o saradnji, koji će važiti u naredne dvije godine. U posjeti Univerzitetu u Skadru, na poziv rektora, borave i predsjednik Upravnog odbora Univerziteta, Duško Bjelica, i rukovodilac Studijskog programa za obrazovanje učitelja na albanskom jeziku, David Kaljaj.

Potpisivanjem Sporazuma, kojim je obnovljen postojeći dokument o saradnji, nastavlja se deset godina duga saradnja sa Univerzitetom u Skadru, koja je počela osnivanjem Studijskog programa za obrazovanje učitelja na albanskom jeziku 2004. godine. Sporazum predviđa mogućnost razmjene studenata i nastavnika, zajednički rad na istraživačkim projektima i aktivnostima, kao i saradnju u realizaciji nastave za određene predmete.

Petnaest profesora Univerziteta ,,Luiđ Gurakući“ angažovano je u izvođenju nastave na četvorogodišnjem studiju za obrazovanje učitelja na albanskom jeziku, uglavnom za predmete iz oblasti pedagogije, didaktike, lingvistike. To je jedini program u visokom obrazovanju koji nudi nastavu na albanskom jeziku, a na njemu trenutno studira 70 studenata.


08-10-2014

UNIVERZITET CRNE GORE

 

STIPENDIJE I PROGRAMI STAŽIRANJA U NJEMAČKOJ

U Rektoratu Univerziteta Crne Gore danas je održana prezentacija stipendija Njemačke akademske razmjene (DAAD), Međunarodnih parlamentarnih stipendija (IPS, koje dodjeljuje Bundestag) i programa stažiranja u njemačkim kompanijama. Stipendije su predstavili Simona Hajne, lektorka Njemačke akademske razmjene, kao i korisnici stipendija Bundestaga i programa stažiranja u američkim kompanijama.

Informacije o stipendijama, načinu i rokovima prijave, možete pronaći u prezentacijama:


06-10-2014

UNIVERZITET CRNE GORE

 

Prezentacija stipendija Njemačke akademske razmjene (DAAD) za studijsku 2015/2016. godinu

U srijedu, 8.oktobra, u 12.00 sati u Rektoratu UCG biće održana prezentacija stipendija DAAD, IPS (koju dodjeljuje njemački Bundestag), i stipendija Fondacije dr Zoran Đinđić.

Prezentacija će obuhvatiti informacije o:

 • stipendijama za studiranje (master stipendije) za svršene studente svih studijskih programa (maksimum dvije godine);
 • istraživačkim stipendijama (za doktorske studije; maksimum tri godine);
 • istraživačkom boravku za predavače na fakultetu i naučnike (maksimum tri mjeseca);
 • ljetnjim kursevima za sve studente (bačelor i master, koji su najmanje na drugoj godini studija; mjesec dana);
 • intenzivnim kursevima jezika za sve studente (bačelor i master, koji su najmanje na drugoj godini studija; dva mjeseca). Rok za prijavu je 15. novembar 2014. godine.

Informacije o DAAD programu ili drugim stipendijama DAAD programa pronaći ćete na internet stranici www.daad.de, ili kod gđe Simone Hajne, lektorke Njemačke akademske razmjene, mail adresa: daad.montenegro@mail.de.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | starije novosti

 

 

Pratite nas
 • Odbrana magistarskog rada
  kandidat Sanja Vlahović
  Arhitektonski fakultet

 • Odbrana magistarskog rada
  kandidat Nevena Đurović - Mašanović
  Arhitektonski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat ANĐELA RADOSAVOVIĆ
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Sabina Hajdarpašić
  Pravni fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Vesna Sofilj
  Građevinski fakultet

 • Odbrana magistarskog rada
  kandidat Nikčević Dubravka
  Fakulteta za turizam i hotelijerstvo

 • Magistarski rad
  kandidat SLAVICA PAVIĆEVIĆ
  Ekonomski fakultet

 • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije
  kandidat mr Biljana Ivanović
  Građevinski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat DACIĆ ZDENKA
  Ekonomski fakultet

 • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije
  kandidat mr Milena Mrdak-Mićović
  Filozofski fakultet

 • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije
  kandidat mr Dragana Čarapić
  Filozofski fakultet

Brzi linkovi
Aktuelni linkovi
     
eXTReMe Tracker