05-08-2013

UNIVERZITET CRNE GORE


11.  Medjunarodna konferencija o transformacionim procesima u sportu


22-07-2013

FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI CETINJE

raspisuje


KONKURS
za upis na postdiplomske-magistarske studije za studijsku 2013/14 godinu

Na akademskom studijskom programu
GLUMA - 20 (dvadeset) studenata

Studije traju jednu godinu (dva semestra) i organizuju se po Bolonjskoj deklaraciji.
Godišnja školarina iznosi 2000,00 eura, odnosno 1000,00 eura po semestru.
Pravo prijave na konkurs za upis na postdiplomske-magistarske studije GLUMA imaju kandidati: 

  • studenti bolonjskog sistema školovanja koji su osvojili tokom osnovnih i specijalističkih studija 240 ECTS kredita sa prosječnom ocjenom najmanje 8,5 i ocjenom B (9) iz predmeta Gluma na završnom-specijalističkom radu
  • studenti starijih generacija koji su završili četvorogodišnje osnovne studije u zemlji ili imaju nostrifikovanu diplomu stranih visokoškolsklih institucija, i imaju prosjek ocjena najmanje 8,5 i ocjenu 9 iz predmeta Gluma na diplomskom ispitu.

12-07-2013

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

Pozivaju se lica sa akademskim i naučnim zvanjem u radnom odnosu na Univerzitetu Crne Gore, saradnici  sa doktoratom, saradnici u umjetničkom radu sa magistraturom iz oblasti u kojoj nema doktorata, koji su u radnom odnosu na Univerzitetu Crne Gore, kao i doktori nauka koji rade u nastavnoj bazi Univerziteta Crne Gore-Medicinskom fakultetu, da se prijave na ponovni

 INTERNI OGLAS
UNIVERZITETA CRNE GORE ZA
ANGAŽOVANJE U NASTAVI ZA STUDIJSKU
2013/2014. GODINU


08-07-2013

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

AMANDMANI NA MJERILA ZA IZBOR U AKADEMSKO ZVANJE

Amandmani na Mjerila za izbor u akademsko zvanje koje po Zaključku Senata dostavljaju predstavnici akademske zajednice će biti objavljivani na web stranici Univerziteta:

 


03-07-2013

UNIVERZITET CRNE GORE

 

UNIVERZITET CRNE GORE
RASPISUJE KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA
za studijsku 2013/14. godinu – II  upisni rok

 

Konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama Dan i Pobjeda u četvrtak, 4.jula.

II upisni rok na fakultetima umjetnosti na Cetinju bice organizovan u okviru III upisnog roka koji Univerzitet raspisuje u avgustu.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | starije novosti

 

 

Pratite nas
  • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije
    kandidat mr Nikola Bešić
    Elektrotehnički fakultet

  • SPISAK PRINOVLJENIH PUBLIKACIJA ZA MJESEC septembar 2014.
    Univerzitetska biblioteka

Brzi linkovi
Aktuelni linkovi
     
eXTReMe Tracker