27-02-2014

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

Izborna komisija za sprovođenje postupka izbora rektora Univerziteta Crne Gore, na sjednici održanoj 27.02.2014. godine, donijela je


O D L U K U
O UTVRĐIVANJU RADNJI I ROKOVA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA IZBORA REKTORA UNIVERZITETA CRNE GORE ZA MANDATNI PERIOD 2014-2017.

Download Bilten 318-dodatak


26-02-2014

UNIVERZITET CRNE GORE

 

TRIBINA O PREGOVARAČKOM PROCESU

Pozivamo vas na Tribinu o pregovaračkom procesu - komparativna iskustva Crne Gore i Srbije, koju Rektorat Univerziteta Crne Gore organizuje sa Kancelarijom glavnog pregovarača za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji. Tribina će se održati u ponedjeljak, 3. marta, u 13.30 sati u Rektoratu Univerziteta Crne Gore.

Na tribini će govoriti državni sekretar za evropske integracije i glavni pregovarač ambasador Aleksandar Andrija Pejović i glavni pregovarač Republike Srbije Tanja Miščević.  Na skupu će biti riječi o institucionalnoj organizaciji i koordinaciji procesa pristupanja, toku pregovaračkog procesa i zajedničkim izazovima na evropskom putu.

Molimo vas da potvrdite svoj dolazak putem e-maila: rektorat@ac.me ili na br.telefona 414 246 i 414 250, najkasnije do petka, 28. februara 2014. godine.


17-02-2014

UNIVERZITET CRNE GORE

 

POZIV ZA AKADEMSKO OSOBLJE UCG 

Univerzitet Crne Gore poziva akademsko osoblje da se prijave za predavače na kursevima koji se organizuju u okviru programa obuke TRAIN (Training & Research for Academic Newcomers), koji finansira Fondacija Kralj Baudouin (KBF). Program obuhvata organizaciju treninga za akademsko osoblje na 4 univerziteta Zapadnog Balkana (Univerzitet Crne Gore, Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Beogradu i Univerzitet u Novom Sadu). Partneri u implementaciji programa obuke su  univerziteti EU (Univerzitet u Gentu, Univerzitet u Kentu, Upsala Univerzitet, Sapienza Univerzitet u Rimu, organizacija UP Transfer Gmbh, Santander Group i Fondacija Kralj Baudouin).

Program obuke sprovodiće se u periodu od septembra 2013. do septembra 2015. godine i njegovi ciljevi su razvoj, sprovođenje i evaluacija struktuiranog programa profesionalnog razvoja mlađeg akademskog osoblja. Program se sastoji od više modula/kurseva koji pokrivaju tri tematske cjeline: obrazovni proces (koncipiranje kurikuluma i efikasnost predavanja), istraživanje (metodika istraživanja i informacijska pismenost, reference system) i razvoj komunikacijskih vještina (umrežavanje, timski rad i sl.).


12-02-2014

UNIVERZITET CRNE GORE

 

WEBOMETRICS JANUARSKA LISTA UNIVERZITETA

 Istraživačka grupa Cybermetrics Lab iz Španije, kroz svoju inicijativu "Webometrics Ranking of World Universities", objavila je januarsku listu svjetskih univerziteta. U odnosu na listu objavljenu u julu prošle godine, Univerzitet Crne Gore popravio je svoju poziciju za 333 mjesta, i sada zauzima 3858. mjesto na listi.

Indikator za mjerenje pozicije univerziteta je i izvrsnost, koja podrazumijeva objavljivanje naučnih radova u vodećim međunarodnim časopisima. Prema izvrsnosti, Univerzitet Crne Gore zauzima 2207. poziciju.


11-02-2014

UNIVERZITET CRNE GORE

 

DELEGACIJA IZ KINE U POSJETI REKTORATU

Predstavnici Changsha univerziteta nauke i tehnologije (Changsha University of Science & Technology CUST) iz Kine, Wu Dilong i Deng Reng, posjetili su juče Univerzitet Crne Gore. Posjeta je organizovana zbog nastavka dogovora o osnivanju Konfučijevog instituta na Univerzitetu. Tom prilikom potpisan je sporazum između Univerziteta Crne Gore i Centralne kancelarije u Pekingu, čime je formalno započet postupak osnivanja Instituta. Glavna djelatnost Instituta je organizovanje i realizacija kurseva kineskog jezika, kao i promocija kineske kulture.

Bilateralna saradnja sa Changsha univerzitetom, koji predstavlja partnersku institucju u osnivanju i daljem radu Konfučijevog instituta, uspostavljena je 2012.godine.

Danas u svijetu djeluje više od 390 Konfučijevih instituta (od čega 132 u Evropi)  i više od 519 Konfučijevih učionica.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | starije novosti

 

 

Pratite nas
 • Magistarski rad
  kandidat MAJA JESTROVIC
  Ekonomski fakultet

 • Odbrana magistarskog rada
  kandidat Nikola Šarović
  Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje

 • Odbrana doktorske disertacije
  kandidat mr Aleksandar Nikolić
  Fakultet za pomorstvo

 • Obrazlaganje ciljeva i očekivanih rezultata, kao i izlaganje istraživačkog programa za uspješan završetak doktorske teze
  kandidat mr Predrag Raković
  Elektrotehnički fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Milivoje Kandić
  Građevinski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Andrijana Laković
  Građevinski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat SLAĐANA BOJANIĆ
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat JASMINA MASLIČIĆ
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat MADALENA JOVANOVIĆ
  Ekonomski fakultet

 • Odbrana magistarskog rada
  kandidat Ana Živković
  Muzička akademija

 • Doktorska disertacija i lzvještaj o ocjeni doktorske disertacije
  kandidat mr Branka Živković
  Filozofskog fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Jovović Tatjana
  Mašinski fakualtet

 • Doktorska disertacija i Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije
  kandidat mr NENAD KOPRIVICA
  Fakultet političkih nauka

Brzi linkovi
Aktuelni linkovi
     
eXTReMe Tracker