06-12-2012

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

FORMULAR za pripremu finansijskog plana organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore


29-11-2012

Centar za Telekomunikacije Elektrotehničkog fakulteta

 

Centar za telekomunikacije Elektrotehničkog fakulteta postao dio novoosnovanog  Centra za tele-infrastrukturu Jugoistočne Evrope (CTIF SEE)

Centar za telekomunikacije Elektrotehničkog fakulteta u Podgorici je postao dio novoosnovanog  Centra za tele-infrastrukturu Jugoistočne Evrope (CTIF SEE), a time i dio CTIF-Global mreže koju čine CTIF-Headquarters (Alborg), CTIF-Italija (Rim), CTIF-Indija (Kalkuta), CTIF-Japan (Yokosuka Research Park), CTIF-USA (Prinston) i CTIF-Kopenhagen.

 

Misija CTIF SEE je da unaprijedi okvir saradnje CTIF-Global, da uspostavi telekomuniacione laboratorije za fundamentalna istraživanja sa globalnim uticajem, istovremeno podržavajući virtuelnu i stvarnu mobilnost studenata i istraživačkog osoblja. CTIF SEE će funkcionisati kao istraživacki akademski centar čiji će glavni ciljevi biti inovacije, standardizacija i podsticanje stvaranja start-up-ova. Partneri u CTIF SEE su: Athens Information Technology - Grčka, Univerzitet u Zagrebu - Hrvatska, Tehnički Univerzitet u Sofiji - Bugarska, Politehnički Univerzitet u Bukureštu - Rumunija, Univerzitet Crne Gore, Univerzitet "Ćirilo i Metodije" - Makedonija.

 


29-11-2012

Centar za Telekomunikacije Elektrotehničkog fakulteta

 

Početni sastanak FP7 projekta LEXNET

Sastanak partnera povodom zvaničnog početka rada na projektu Low EMF Exposure Future Networks (LEXNET) održan je 7. i 8. novembra 2012. u Budvi. Riječ je o naučno-istraživačkom FP7  projektu finansiranom od strane Evropske Komisije  (FP7-ICT-2011-8 Objective ICT-2011.1.1: Future Networks), u kome je Univerzitet Crne Gore, odnosno Centar za Telekomunikacije Elektrotehničkog fakulteta, jedan od partnera.  Ukupan budžet projekta za tri godine iznosi 10.500.000,00 eura.

Projekat se odnosi na problematiku izloženosti elektromagnetnom zračenju koje potiče od telekomunikacionih mreža i uređaja. Cilj je definisanje tehnoloških rješenja kojima će se smanjiti nivo elektromagnetnih zračenja postojećih i budućih radio mreža, uz očuvanje kvaliteta servisa i usluga za krajnje korisnike. Predlozi rješenja će biti provjereni i verifikovani u okruženjima koja odgovaraju energetski efikasnim urbanim cjelinama, kako bi se stvorili uslovi za definisanje odgovarajućih standarda u ovoj izuzetno aktuelnoj oblasti.


23-11-2012

UNIVERZITET CRNE GORE

Na osnovu 36 stav 2 Zakona o državnoj imovini (Sl. list CG, br. 21/09 i 40/11) i člana 7 stav 1 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 44/10), po prethodno pribavljenoj saglasnosti Vlade Crne Gore, Univerzitet Crne Gore objavljuje
 

JAVNI POZIV br. 01/2012
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA (tenderska prodaja) ZA STANOVE KOJIMA RASPOLAŽE UNIVERZITET CRNE GORE

 

- TENDERSKA PRAVILA.pdf


16-11-2012

UNIVERZITET CRNE GORE

 

Nacionalne otvorene konsultacije u okviru projekta "FORSEE"

 

Univerzitet Crne Gore organizovao je  danas, u zgradi Rektorata Univerziteta Crne Gore, Nacionalne otvorene konsultacije  u okviru projekta “FORSEE - Regionalna predviđanja u oblasti ICT za zemlje Jugoistočne Evrope”. 

FORSEE projekat je ko-finansiran od strane Evropske Unije pod Programom Transnacionalne saradnje za Jugoistočnu Evropu i ima za cilj reformu sektorske politike za ICT Istraživanje, Razvoj i Inovacije (RDI) u Jugoističnoj Evropi (SEE). Projekat predlaže fokusirane napore na uvođenju kulture predviđanja koja omogućava nosiocima ICT (kreatori politike, nosioci industrije i istraživačke zajednice ) da izraze težnje, suoče se sa izazovima i pomognu da se razvije vizija za čitav region u pogledu ove oblasti. 

Za ostvarenje ovog cilja, FORSEE projekat teži unaprijeđenju ICT RDI regionalne saradnje u Jugoistočnoj Evropi rješavajući pitanja poput postojeće i buduće uloge Jugoistočne Evrope u globalnoj ekonomiji; mogućnosti zemalja Jugoistočne Evrope da odgovore na izazove informatičkog doba ili nivo uticaja koji RDI investicije imaju na ICT sektorske politike zemalja  Jugoistočne Evrope.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | starije novosti

 

 
Pratite nas
 • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije
  kandidat mr Marijana Lazarevska
  Građevinski fakultet

 • Odbrana doktorske disertacije
  kandidat mr Nevena Radović
  Elektrotehnički fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Miodrag Bogdanović
  Biotehnički fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Zoran Sekulić
  Elektrotehnički fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Aleksandar Dlabač
  Elektrotehnički fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Sandra Milev
  Građevinski fakultet

 • SPISAK PRINOVLJENIH PUBLIKACIJA ZA MJESEC jun 2014.
  Univerzitetska biblioteka

 • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije
  kandidat mr Vladimir Ostojić
  Filozofski fakultet

Brzi linkovi
Aktuelni linkovi
     
eXTReMe Tracker