28-06-2013

UNIVERZITET CRNE GORE

 

Pozivaju se lica sa akademskim i naučnim zvanjem u radnom odnosu na Univerzitetu Crne Gore, saradnici sa doktoratom, saradnici u umjetničkom radu sa magistraturom iz oblasti u kojoj nema doktorata, koji su u radnom odnosu na Univerzitetu Crne Gore, kao i doktori nauka koji rade u nastavnoj bazi Univerziteta Crne Gore-Medicinskom fakultetu, da se prijave na

INTERNI OGLAS
UNIVERZITETA CRNE GORE ZA
ANGAŽOVANJE U NASTAVI ZA STUDIJSKU
2013/2014. GODINU


26-06-2013

UNIVERZITET CRNE GORE

 

ZAVRŠENA OBUKA EVALUATORA U OKVIRU PROJEKTA EVAL-INNO

Prošle sedmice, od 17. do 21. juna, u Rektoratu je održana treća u nizu obuka budućih evaluatora - predstavnika univerziteta u Crnoj Gori, državnih institucija i zainteresovanih pojedinaca, u okviru projekta EVAL-INNO.  Međunarodni tim od 11 trenera, uključujući i domaće eksperte, upoznao je potencijalne evaluatore sa istorijom i značajem evaluacije, kao i različitim evaluacionim metodologijama, kroz predavanja i praktične vježbe.

Posebno značajna tema o kojoj se govorilo je i postupak javnih nabavki za evaluacije. Predstavljena je i   regionalna studija na ovu temu, urađena na osnovu nacionalnih izvještaja i ankete koja je sprovedena među predstavnicima nadležnih tijela.

Projekat EVAL-INNO se u okviru programa IPA na Univerzitetu Crne Gore sprovodi od septembra 2011. godine, a njemu učestvuju ustanove iz Austrije, Mađarske, Grčke, Bugarske, Srbije i Crne Gore. Osnovni cilj projekta jeste jačanje kulture i kapaciteta u oblasti evaluacije u istraživanjima i inovacijama – tema kojoj do sada nije posvećivano dovoljno pažnje u većini zemalja učesnica. Cilj se postiže kroz niz aktivnosti, kao što su definisanje regionalnih standarda za ovu vrstu evaluacije, uspostavljanje on-line baza podataka o ustanovama, programima i pojedincima (www.eval-inno.eu), pripremom analiza i studija koje doprinose boljem definisanju obuke potencijalnih evaluatora kao i predstavnika državnih ustanova u čijoj su nadležnosti istraživanje i inovacije.


26-06-2013

Istorijski institut Crne Gore

 

Proslava 65. godišnjice Istorijskog instituta Crne Gore 

Istrorijski institut Crne Gore u srijedu, 3. jula 2013. godine, u 11 h, u svečanoj sali Rektorata Univerziteta Crne Gore u Podgorici,  organizuje svečanost povodom 65. godišnjice od osnivanja.


21-06-2013

UNIVERZITET CRNE GORE

 

U N I V E R Z I T E T C R N E G O R E
RASPISUJE KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA
za studijsku 2013/14. godinu – I upisni rok


(Konkurs će biti objavljen i u dnevnim novinama Dan i Pobjeda u petak, 21.juna)


21-06-2013

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

Potpisan Protokol o saradnji sa Međunarodnim Burch univerzitetom iz Bosne  i Hercegovine

Rektor Univerziteta Crne Gore prof.dr Predrag Miranović i rektor Međunarodnog Burch univerziteta iz Sarajeva prof. dr Huseyin Padem, potpisali su danas u Rektoratu Protokol o saradnji u obrazovanju i nauci. Potpisivanju su prisustvovali prorektor za međunarodnu saradnju prof. dr Mira Vukčević i prof. dr  Azamat Akbarov, prorektor Međunarodnog Burch univerziteta.

Za uspješnu realizaciju protokola predstavnici dva univerziteta su saglasni da se saradnja, između ostalog, realizuje preko razmjene nastavnika i studenata, zajedničkih istraživačkih projekata, učešća na seminarima i programa stručnog usavršavanja, razmjene objavljenih akademskih materijala, kratkoročnih akademskih programa, mogućnosti sticanja dvostrukih diploma, kao i korišćenja postojećih bibliotečkih fondova.

Oba univerziteta nastojaće da, saradnjom u oblastima od zajedničkog interesa, promovišu i ojačaju postojeću saradnju u oblasti kulture i obrazovanja između Crne Gore i Bosne i Hercegovine.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | starije novosti

 

 

Pratite nas
 • Odbrana magistarskog rada
  kandidat Marko Božović
  Elektrotehnički fakultet

 • Odbrana magistarskog rada
  kandidat Maja Lakičević
  Elektrotehnički fakultet

 • Odbrana doktorske disertacije
  kandidat mr Aldijana Muratović
  Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

 • Odbrana magistarskog rada
  kandidat Mileta Brajković
  Pravni fakultet

 • Odbrana magistarskog rada
  kandidat Mladen Muhadinović
  Građevinski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Ana Vujović
  Prirodno-matematički fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Miljanić Sanja
  Mašinski fakultet

 • Odbrana doktorske disertacije
  kandidat mr Marijana Lazarevska
  Građevinski fakultet

 • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije
  kandidat mr Nikola Bešić
  Elektrotehnički fakultet

 • Odbrana magistarskog rada
  kandidat Bruna Matijević
  Muzička akademija

 • SPISAK PRINOVLJENIH PUBLIKACIJA ZA MJESEC septembar 2014.
  Univerzitetska biblioteka

Brzi linkovi
Aktuelni linkovi
     
eXTReMe Tracker