25-06-2015

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

INFORMATOR SA ISHODIMA UČENJA

Univerzitet Crne Gore pripremio je informator sa ishodima učenja na osnovnim studijama. Informator možete preuzeti ovdje.

 


24-06-2015

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

UGOVOR O SARADNJI IZMEĐU BIOTEHNIČKOG FAKULTETA I POLJOPRIVREDNOG FAKULTETA U OSIJEKU

Dekan Biotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, dr Miomir Jovanović, i dekan Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, prof.dr.sc. Vlado Guberac, potpisali su Ugovor o naučno - stručnoj saradnji između dvije institucije. Ugovor između Biotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore i Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku predviđa, između ostalog, uzajamnu podršku i saradnju s ciljem napretka u nauci, struci i visokoškolskom obrazovanju.

 

Foto galerija:

 

 

 


24-06-2015

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

ODRŽANA KOMEMORACIJA POVODOM SMRTI PROF. DR MILJANA RADOVIĆA

Danas je u Rektoratu Univerziteta Crne Gore održana komemorativna sjednica povodom smrti prof. dr Miljana Radovića, nekadašnjeg rektora Univerziteta.

Rektorka Univerziteta Crne Gore prof. Radmila Vojvodić kazala je da se sa zahvalnošću sjećamo bogatog doprinosa koji je prof. dr Miljan Radović dao za razvoj visokog obrazovanja i našoj nevelikoj, ali postojanoj univerzitetskoj tradiciji. Ona je podsjetila na važne trenutke razvoja Univerziteta za vrijeme njegovog mandata, kao i na njegov bogati naučni rad.

"Prof. Radović pripada zlatnoj generaciji crnogorskih pregalaca prošlog vijeka – i to vremena plodnog i snažnog razvoja socijalističkog crnogorskog društva – generaciji intelektualaca socijalističkog kova, čije ideale ako i ne dijelite, možete mjeriti vrijednim učincima u crnogorskom društvu i dandanas – i neizostavno ih morate cijeniti. Častan životni put i profesionalni i naučni opus prof. dr. Radovića ostaju unutar okvira uzornih nacionalnih sjećanja. I, dakako, vrijedna istorijska baština Univerziteta Crne Gore", istakla je rektorka.

Profesor Radović ostaje upamćen i po društvenom i političkom angažmanu. Od 1982. do 1986. godine bio je član Predsjedništva Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije, a od 1986. do 1989. godine obavljao je dužnost predsjednika Centralnog komiteta Saveza komunista Crne Gore.

[Ostatak teksta možete pogledati na linku detaljnije]


23-06-2015

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

ZAJEDNIČKE INICIJATIVE ZA PODIZANJE KVALITETA NAUČNO – ISTRAŽIVAČKOG RADA

Rektorka Univerziteta Crne Gore, prof. Radmila Vojvodić, sastala se u utorak, 23.juna, sa ministarkom nauke Sanjom Vlahović. Sastanku su prisustvovali i pomoćnik ministra nauke mr Darko Petrušić, sekretar ministarstva Smiljana Prelević, kao i prorektori prof. dr Zivko Andrijašević i prof. dr Predrag Stanišić.

Tema susreta bilo je pokretanje važne inicijative - osnivanje naučno – tehnološkog parka, koji bi kao naučno-istraživačka baza služio kao spona između javne uprave, akademske zajednice i privrede, i mogao bi biti otvoren na prostoru univerzitetskog kampusa. Ovaj projekat u perspektivi značajno bi doprinio podizanju kvaliteta naučno-istraživačke djelatnosti na Univerzitetu Crne Gore i otvorio mogućnost za uspostavljanje konkretnije saradnje akademske zajednice i privrednog sektora.

Nakon uspostavljanja Centra izvrsnosti, otvaranjem tehnološkog parka Crna Gora bi se pridružila evropskoj praksi povezivanja nauke i biznis sektora, promovisanju preduzetništva i podrške start-up kompanijama. Za finansiranje osnivanja tehnološkog parka potrebna je podrška evropskih partnera, a Ministartsvo nauke, ostala resorna ministarstva i Univerzitet Crne Gore mogu formirati konzorcijum za uspješno apliciranje kod evropskih fondova. Ministarstvo nauke je već ostvarilo saradnju sa regionalnim tehnološkim parkom AREA iz Italije, koji bi mogao biti aktivan partner u ovom projektu.

Rektorka Vojvodić podržala je inicijativu, s obzirom na plan Univerziteta Crne Gore da ojača svoju naučno-istraživačku bazu, a istraživački rad bolje poveže sa tržištem.

Druga važna inicijativa prilikom ovog susreta odnosila se na pronalaženje novog modela statističke obrade podataka koji se odnose na ulaganje u nauku i istraživanje. Na sastanku se govorilo i o mogućnostima za bolje prepoznavanje ulaganja u nauku kroz budžet Univerziteta, kao i zajedničkom radu na pospješivanju kvaliteta doktorskih studija.


22-06-2015

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

U N I V E R Z I T E T C R N E G O R E
RASPISUJE KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA
za studijsku 2015/16. godinu – I upisni rok

(Konkurs je objavljen u dnevnom listu ,,Pobjeda“)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | starije novosti

 

 

Pratite nas
 • Magistarski rad
  kandidat Slađana Mijanović
  Fakulteta za turizam i hotelijerstvo

 • Magistarski rad
  kandidat Nina Šišević
  Elektrotehnički fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Nemanja Filipović
  Elektrotehnički fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat ALEKSANDRA GOLUBOVIĆ
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat MARIJA TOMIĆ
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Rine Ivančević
  Građevinski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Dragica Damjanović
  Građevinski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Elvis Salković
  Elektrotehnički fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat HARIS JEVRIĆ
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Gordana Tomović
  Fakulteta za turizam i hotelijerstvo

 • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije
  kandidat mr Slobodan Živaljević
  Građevinski fakultet

 • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije
  kandidat mr Marija Mijušković
  Filozofski fakultet

Brzi linkovi
Aktuelni linkovi
     
eXTReMe Tracker