18-12-2014

Istorijski institut Univerziteta Crne Gore

 

Svečano otvaranje izložbe 

Istorijski institut Univerziteta Crne Gore ima čast da vas pozove na svečano otvaranje izložbe
"PISANI TRAGOVI ISLAMSKOG ORIJENTA U ARHIVSKIM I MUZEJSKIM FONDOVIMA CRNE GORE - OGLED IZ ISTORIJE KULTURE", autora dr Dragane Kujović. Izložba će se održati u četvrtak, 18. decembra, u 20 časova u Muzeju grada-Podgorica.

Projekat finansira Ministarstvo kulture Crne Gore.


15-12-2014

SLUŽBA REKTORATA UNIVERZITETA CRNE GORE

 

JAVNI POZIV

Poziva se akademska zajednica Univerziteta Crne Gore da se uključi u javnu raspravu o tekstu NACRTA STATUTA UNIVERZITETA CRNE GORE.

Primjedbe i sugestije dostaviti na mejl adresu: dijana@ac.me zaključno sa 19. decembrom 2014. do 12h.15-12-2014

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

FORMIRAN UREĐIVAČKI ODBOR

Senat Univerziteta Crne Gore, na sjednici održanoj 27.novembra, donio je Odluku o imenovanju članova Uređivačkog odbora. Prema odluci, Uređivački odbor čine: prof.dr Predrag Stanišić, prof. dr Bogdan Ašanin, prof.dr Borko Vujičić, prof. dr Vesna Kilibarda, prof. dr Radenko Pejović, prof. dr Ivana Jelić, prof. dr Saša Čilikov, doc. dr Sanja Peković i doc. dr Stevo Popović. Za glavnog i odgovornog urednika predložena je prof. dr Vesna Kilibarda. Mandat članova Uređivačkog odbora traje tri godine. Prema Pravilniku o izdavačkoj djelatnosti, Uređivački odbor, između ostalog, priprema prijedlog plana izdavačke djelatnosti Univerziteta, raspisuje konkurs za publikovanje univerzitetskih publikacija, imenuje recenzente za kandidovane rukopise, odlučuje o publikovanju rukopisa.
Konkurs za prikupljanje prijava za izdavanje i štampanje univerzitetskih publikacija trebalo bi da bude raspisan u januaru.


10-12-2014

Kancelarije za međunarodnu saradnju Univerziteta Crne Gore

 

ODRŽAN INFO DAN O PROGRAMIMA MOBILNOSTI

Juče je u Rektoratu Univerziteta Crne Gore održan informativni dan o stipendijama koje se studentima, nastavnicima i administrativnom osoblju nude u okviru programa Erasmus Mundus za studijsku 2015/16.godinu. Ove godine, Univerzitet Crne Gore učestvuje u tri nova projekta mobilnosti. Projekti Sigma Agile, Sunbeam i Greentech omogućavaju studentima da dio svojih studija provedu na nekom od univerziteta zemalja Evropske unije, ili da kompletne master ili doktorske studije završe na nekom od tih univerziteta.


09-12-2014

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

r a s p i s u j e

INTERNI OGLAS

za angažovanje u nastavi u ljetnjem semestru studijske 2014/15. godini, za predmet:

URBANA EKOLOGIJA (dio predmeta iz oblasti građevine)
VI semestar, fond časova 2+0,
osnovne studije, st. pr. Zaštita životne sredine, MTF

Pravo učešća na Oglasu imaju: lica sa akademskim zvanjem i istaknuti stručnjaci iz prakse, po pravilu sa stepenom doktora nauka, čija je oblast naučnog rada srodna sa navedenim predmetima.

Lica sa akademskim zvanjem uz prijavu podnose odluku o izboru u zvanje i spisak referenci, a lica bez akademskog zvanja, uz prijavu podnose: biografiju, spisak referenci i dokaz o ispunjenosti uslova.

Prijave se podnose na adresu: Univerzitet Crne Gore – Metalurško-tehnološki fakultet u Podgorici, Cetinjski put b, 81 000 Podgorica.

Oglas je otvoren 5 dana.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Podgorica, 09.12.2014. godine


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | starije novosti

 

 

Pratite nas
  • Odbrana doktorske disertacije
    mr Tatjana Vujović
    Filozofski fakultet

Brzi linkovi
Aktuelni linkovi
     
eXTReMe Tracker