26-02-2014

UNIVERZITET CRNE GORE

 

TRIBINA O PREGOVARAČKOM PROCESU

Pozivamo vas na Tribinu o pregovaračkom procesu - komparativna iskustva Crne Gore i Srbije, koju Rektorat Univerziteta Crne Gore organizuje sa Kancelarijom glavnog pregovarača za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji. Tribina će se održati u ponedjeljak, 3. marta, u 13.30 sati u Rektoratu Univerziteta Crne Gore.

Na tribini će govoriti državni sekretar za evropske integracije i glavni pregovarač ambasador Aleksandar Andrija Pejović i glavni pregovarač Republike Srbije Tanja Miščević.  Na skupu će biti riječi o institucionalnoj organizaciji i koordinaciji procesa pristupanja, toku pregovaračkog procesa i zajedničkim izazovima na evropskom putu.

Molimo vas da potvrdite svoj dolazak putem e-maila: rektorat@ac.me ili na br.telefona 414 246 i 414 250, najkasnije do petka, 28. februara 2014. godine.


17-02-2014

UNIVERZITET CRNE GORE

 

POZIV ZA AKADEMSKO OSOBLJE UCG 

Univerzitet Crne Gore poziva akademsko osoblje da se prijave za predavače na kursevima koji se organizuju u okviru programa obuke TRAIN (Training & Research for Academic Newcomers), koji finansira Fondacija Kralj Baudouin (KBF). Program obuhvata organizaciju treninga za akademsko osoblje na 4 univerziteta Zapadnog Balkana (Univerzitet Crne Gore, Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Beogradu i Univerzitet u Novom Sadu). Partneri u implementaciji programa obuke su  univerziteti EU (Univerzitet u Gentu, Univerzitet u Kentu, Upsala Univerzitet, Sapienza Univerzitet u Rimu, organizacija UP Transfer Gmbh, Santander Group i Fondacija Kralj Baudouin).

Program obuke sprovodiće se u periodu od septembra 2013. do septembra 2015. godine i njegovi ciljevi su razvoj, sprovođenje i evaluacija struktuiranog programa profesionalnog razvoja mlađeg akademskog osoblja. Program se sastoji od više modula/kurseva koji pokrivaju tri tematske cjeline: obrazovni proces (koncipiranje kurikuluma i efikasnost predavanja), istraživanje (metodika istraživanja i informacijska pismenost, reference system) i razvoj komunikacijskih vještina (umrežavanje, timski rad i sl.).


12-02-2014

UNIVERZITET CRNE GORE

 

WEBOMETRICS JANUARSKA LISTA UNIVERZITETA

 Istraživačka grupa Cybermetrics Lab iz Španije, kroz svoju inicijativu "Webometrics Ranking of World Universities", objavila je januarsku listu svjetskih univerziteta. U odnosu na listu objavljenu u julu prošle godine, Univerzitet Crne Gore popravio je svoju poziciju za 333 mjesta, i sada zauzima 3858. mjesto na listi.

Indikator za mjerenje pozicije univerziteta je i izvrsnost, koja podrazumijeva objavljivanje naučnih radova u vodećim međunarodnim časopisima. Prema izvrsnosti, Univerzitet Crne Gore zauzima 2207. poziciju.


11-02-2014

UNIVERZITET CRNE GORE

 

DELEGACIJA IZ KINE U POSJETI REKTORATU

Predstavnici Changsha univerziteta nauke i tehnologije (Changsha University of Science & Technology CUST) iz Kine, Wu Dilong i Deng Reng, posjetili su juče Univerzitet Crne Gore. Posjeta je organizovana zbog nastavka dogovora o osnivanju Konfučijevog instituta na Univerzitetu. Tom prilikom potpisan je sporazum između Univerziteta Crne Gore i Centralne kancelarije u Pekingu, čime je formalno započet postupak osnivanja Instituta. Glavna djelatnost Instituta je organizovanje i realizacija kurseva kineskog jezika, kao i promocija kineske kulture.

Bilateralna saradnja sa Changsha univerzitetom, koji predstavlja partnersku institucju u osnivanju i daljem radu Konfučijevog instituta, uspostavljena je 2012.godine.

Danas u svijetu djeluje više od 390 Konfučijevih instituta (od čega 132 u Evropi)  i više od 519 Konfučijevih učionica.


10-02-2014

Mašinski fakultet

 

ODRŽAN PILOT KURS “ENERGETSKA EFIKASNOST U JAVNIM ZGRADAMA” U SKLOPU TEMPUS PROJEKTA SD TRAIN 

Mašinski fakultet Univerziteta Crne Gore učestvuje u TEMPUS projektu "Training Couses for Public Services in Sustainable Infrastructure Development in Western Balkans" (SD TRAIN- www.sdtrain.info), čiji je cilj edukacija osoblja u lokalnim samoupravama u oblasti energetske efikasnosti, obnovljivih izvora, odnosno održivog razvoja. 

Koordinator projekta je Univerzitet KHT iz Švedske, a EU partneri su UPC Barcelona, TU Delft i Politehnika Torino, dok su partneri sa Balkana: Univerzitet u Beogradu, Univerzitet u Kragujevcu, Univerzitet u Banja Luci, Univerzitet Istočno Sarajevo i Univerzitet Crne Gore. Partneri na projektu su i Zajednica opština Crne Gore, kao i asocijacije lokalnih samouprava iz Srbije i Republike Srpske. 

Mašinski fakultet je, u saradnji sa Zajednicom opština Crne Gore, 05.02.2014. u sali 211 koja je opremljena sredstvima sa ovog projekta, relizovao prvi kurs na temu ENERGETSKA EFIKASNOST U JAVNIM ZGRADAMA. 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | starije novosti

 

 
Pratite nas
 • Magistarski rad
  kandidat Sonja Dragović
  Građevinski fakultet

 • Odbrana magistarskog rada
  kandidat Ivan Stešević
  Elektrotehnički fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Slavica Pejatović
  Pravni fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Mileta Brajković
  Pravni fakultet

 • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije
  kandidat mr ISIDORE DAMJANOVIĆ
  Fakultet političkih nauka

 • SPISAK PRINOVLJENIH PUBLIKACIJA ZA MJESEC
  januar 2014
  Univerzitetska biblioteka

Brzi linkovi
Aktuelni linkovi
 
     
eXTReMe Tracker