03-07-2015

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

OKRUGLI STO ,,VISOKO OBRAZOVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM I ULOGA UNIVERZITETA CRNE GORE U INKLUZIJI“

Univerzitet Crne Gore u ponedjeljak, 6.jula, u 12.00h u Rektoratu organizuje okrugli sto ,,Visoko obrazovanje osoba sa invaliditetom i uloga Univerziteta Crne Gore u inkluziji“, na kojem će se govoriti o inkluzivnom obrazovanju i mogućnostima pružanja podrške studentima sa invaliditetom u obrazovnom procesu. Cilj skupa je da se, kroz debatu, zaključke i preporuke, iniciraju konkretne aktivnosti za poboljšanje statusa ove ciljne grupe na našem Univerzitetu, ali i u obrazovnom sistemu u cjelini.

Izazove obrazovanja osoba sa invaliditetom sagledaćemo sa više stanovišta: obuke nastavnog kadra za rad sa pripadnicima ove ciljne grupe, dosadašnjih aktivnosti na pružanju podrške u obrazovnom procesu, zapošljavanja studenata sa invaliditetom, zahtjeva poslodavaca i uloge koju Univerzitet Crne Gore ima u procesu inkluzije.

Uvodna izlaganja imaće rektorka Radmila Vojvodić, predstavnici Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore (studijskog programa za inkluzivno obrazovanje), Ministarstva prosvjete, NVO Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore i Unije poslodavaca.

Na skupu će biti potpisan i Memorandum o saradnji između Univerziteta Crne Gore i Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore.


02-07-2015

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

U N I V E R Z I T E T C R N E G O R E
RASPISUJE KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA
za studijsku 2015/16. godinu – II upisni rok


26-06-2015

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

EKSTERNI OGLAS UNIVERZITETA CRNE GORE ZA ANGAŽOVANJE U NASTAVI ZA STUDIJSKU 2015/16 GODINU

Univerzitet Crne Gore raspisuje Eksterni oglas za angažovanje u nastavi za studijsku 2015/16 godinu.

Pravo prijave imaju lica sa akademskim zvanjem i istaknuti stručnjaci iz prakse, po pravilu sa stepenom doktora nauka, odnosno istaknuti umjetnici.

Kompletan tekst oglasa možete preuzeti ovdje.

Oglas je otvoren do 03. jula 2015. godine.


26-06-2015

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

Obavještenje o dodatnom ispitnom roku

 


25-06-2015

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

INFORMATOR SA ISHODIMA UČENJA

Univerzitet Crne Gore pripremio je informator sa ishodima učenja na osnovnim studijama. Informator možete preuzeti ovdje.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | starije novosti

 

 

Pratite nas
 • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije
  kandidat mr Sanja Ćetković
  Filozofski fakultet

 • Odbrana magistarskog rada
  kandidat Nataša Vujanović
  Fakultet za pomorstvo

 • Magistarski rad
  kandidat Vido Davidović
  Biotehnički fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Nevena Mašanović-Đurović
  Arhitektonski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Sanja Vlahović
  Arhitektonski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat DAMIR SINDIK
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Anja Vulević
  Prirodno-matematički fakultet

 • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije
  kandidat mr Maja Delibašić
  Elektrotehnički fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat VESNA VUKOVIC
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat BORIS CVOROVIC
  Ekonomski fakultet

Brzi linkovi
Aktuelni linkovi
     
eXTReMe Tracker