21-10-2013

Fakultet likovnih umjetnosti sa Cetinja

raspisuje

K O N K U R S 

Za upis studenata na postdiplomske akademske magistarske studije u trajanju od dvije godine ( četiri semestra), na Fakultetu likovnih umjetnosti  na Cetinju u studijskoj 2013/14 godini i to: 

  • Studijski program SLIKARSTVO              4 kandidata
  • Studijski program VAJARSTVO               4 kandidata
  • Studijski program GRAFIKA                      4 kandidata
  • Studijski program GRAFIČKI DIZAJN      4 kandidata

17-10-2013

Biotehnički fakultet

 

Biotehnički fakultet, u okviru FP7-REGPOT AgriSciMont projekta, u utorak 22. oktobra u 12 časova (Amfiteatar A4), organizuje predavanje na temu „Virosfera – magični i (ne)poznati svijet virusa“. Predavanje će održati prof. dr Sead Šabanadžović sa Državnog Misisipi Univerziteta (USA).

Rezultati naučnih istraživanja u poslednjih nekoliko godina pokazali su da je “svijet” virusa mnogo drugačiji nego što se tradicionalno pretpostavljalo. Seminar prof. Šabanadžovića ima za cilj da predstavi nekoliko ključnih naučnih otkrića koja su bila revolucionarna za klasičnu predstavu o virusima, njihovoj kompleksnosti i ulozi u odredjenim ekosistemima, kao i globalno na planeti Zemlji. Iako predstavlja presjek najsavremenijih naučnih spoznaja u virusologiji i njihovog uticaja na druge naučne sfere (npr. genetiku, ekologiju, itd.), u cilju približavanja prezentacije što širem auditorijumu, stil i vokabular predavanja će biti popularnog karaktera.

Više informacija možete pročitati ovdje: Obavjestenje  AgriSciMont.pdf


10-10-2013

UNIVERZITET CRNE GORE

 

PREZENTACIJA PROGRAMA AKADEMSKE I POSLOVNE SARADNJE SA NJEMAČKOM

U Rektoratu Univerziteta Crne Gore danas je održana prezentacija programa saradnje i stipendija za akademsko i stručno usavršavanje u Njemačkoj.

Predstavljene su stipendije njemačke privrede koje dodjeljuje Fondacija dr Zoran Đinđić, uz pomoć kojih studenti završnih semestara studija, kao i svršeni studenti koji su stekli prvo radno iskustvo, mogu obaviti praksu u nekoj od prestižnih njemačkih kompanija, u trajanju od 3 do 6 mjeseci. Stipendije se dodjeljuju u oblasti ekonomije, tehničkih nauka, novinarstva, agrikulture, a prijave traju do 10. novembra.


08-10-2013

UNIVERZITET CRNE GORE

 

RADIONICA U OKVIRU PROJEKTA FINHED

 U Rektoratu Univerziteta Crne Gore 8. i 9. oktobra održava se radionica u okviru projekta o finansiranju visokog obrazovanja – FINHED, na kojoj učestvuju predstavnici univerziteta, ministarstava i studentskih organizacija iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore.

Na radionici se razmatraju prednosti i mane aktuelnih modela finansiranja visokog obrazovanja, kao i željeni pravci njihovog budućeg razvoja. Biće predstavljeni i uslovi za razvoj preduzetništva u institucijama visokog obrazovanja, kao i oblici i mogućnosti saradnje univerziteta sa privredom. Dio radionice biće posvećen i osmišljavanju strateškog odgovora univerziteta na različite izazove aktuelnih i budućih modela finansijskog funkcionisanja.

Realizacija projekata FINHED trajaće još dvije godine, a na njemu zajednički rade univerziteti, studentske organizacije i resorna ministarstva iz BiH, Srbije i Crne Gore,  kao i univerziteti iz partnerskih EU zemalja – Belgije, Velike Britanije i Finske.


08-10-2013

UNIVERZITET CRNE GORE

 

Na osnovu člana 36 stav 2 Zakona o državnoj imovini (Sl. list CG, br. 21/09 i 40/11) i člana 7 stav 1 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 44/10), po prethodno pribavljenoj saglasnosti Vlade Crne Gore i u skladu sa Zaključcima Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore br. 07-1994/2/3 od 4.12.2012. godine i Zaključkom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore br. 07-441 od 28.2.2013. godine, Univerzitet Crne Gore objavljuje


JAVNI POZIV br. 08/2013
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA (tenderska prodaja) ZA STANOVE KOJIMA RASPOLAŽE UNIVERZITET CRNE GORE


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | starije novosti

 

 

Pratite nas
  • Odbrana doktorske disertacije
    mr Tatjana Vujović
    Filozofski fakultet

Brzi linkovi
Aktuelni linkovi
     
eXTReMe Tracker