01-09-2014

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

 

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje iz Nikšića, shodno Odluci Senata i UO Univerziteta Crne Gore raspisuje

KONKURS
Za upis 12 kandidata na Doktorskim studijama ’’Fizička kultura’’

- Studije se organizuju u trajanju od tri godine u 6 semestara u obimu 180 ECTS.

- Pravo konkurisanja imaju magistri fizičke kulture, studenti već započetih doktorskih studija po starom i novom programu studiranja i prilažu dokumentaciju o dokazu ispunjavanja uslova, originalnu diplomu ili originalno uvjerenje, uvjerenje o polozenim ispitima , kao i dokaz o bavljenju naučno-istraživačkim radom i aktivnom znanju stranog jezika.


28-08-2014

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI SA UNIVERZITETOM U ALESUNDU

Rektorka Univerziteta Crne Gore prof. Radmila Vojvodić i rektorka Univerziteta u Alesundu prof. Marianne Synnes potpisale su juče u Norveškoj sporazum o saradnji između dvije institucije. Sporazum predviđa da se saradnja odvija kroz upis i razmjenu studenata, usavršavanje nastavnog osoblja, zajednički rad na istraživanjima i obrazovnom procesu, organizaciju zajedničkih konferencija, objavljivanje naučnih publikacija i razmjenu bibliotečkog fonda. Sporazum je potpisan na period od pet godina.

Univerzitet u Alesundu sastoji se od pet fakulteta, a nudi obrazovanje u oblasti biznisa, inženjerskih, prirodnih i pomorskih nauka.

Potpisivanjem Sporazuma o saradnji završena je trodnevna posjeta predstavnika Univerziteta Crne Gore i Vlade Univerzitetu u Alesundu. Intenzivni program radne posjete, organizovane u okviru projekta ,,Inicijativa za održivi razvoj pomorskog sektora u Crnoj Gori“ obuhvatio je sedam tematskih radionica. Dogovoreni su različiti oblici saradnje, poput zajedničkih istraživanja o zagađenju zaliva, kontroli i zaštiti mora.

Sporazumom su predviđene aktivnosti za proširenje već uspostavljene saradnje, od čega će koristi imati studenti i nastavno osoblje. Univerzitet Crne Gore ima 96 potpisanih ugovora o saradnji sa ustanovama iz 32 zemlje.


27-08-2014

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

Posjeta predstavnika Univerziteta Crne Gore i Vlade Norveškoj: saradnjom do razvoja pomorskih nauka

Unapređenje saradnje između univerziteta i pomorske industrije, zajednička istraživanja, saradnja u oblasti kontrole i zaštite mora – dio su razloga za posjetu predstavnika Univerziteta Crne Gore i Vlade partnerima u Norveškoj. U trodnevnoj posjeti Univerzitetu u Alesundu, partneru Fakulteta za pomorstvo u okviru HERD programa, borave rektorka prof. Radmila Vojvodić, predsjednik Upravnog odbora prof.dr Duško Bjelica, dekan Fakulteta za pomorstvo prof. dr Danilo Nikolić, ministarka nauke prof. dr Sanja Vlahović, ministar saobraćaja i pomorstva Ivan Brajović, ambasador Crne Gore u Kraljevini Norveškoj Miroslav Šćepanović i predstavnik Agencije za zaštitu životne sredine Aleksandar Božović.
Delegacija se 25.avgusta sastala sa rektorom i direktorom Univerziteta u Alesundu, dekanom Fakulteta za pomorsku tehnologiju i operacije i sa njima razgovarala o tehnološkim i naučnim inovacijama koje nastaju u laboratorijama i centrima izvrsnosti iz oblasti pomorskih nauka i ekologije. Predstavnici UCG i Vlade obišli su Off-shore Pomorski trening centar i luku Geiranger. Drugi dan boravka bio je predviđen za posjetu Helesiltu i luci Olden, gdje se delegacija sastala sa čelnicima ključnih naučnih centara, pomorskih i institucija nadležnih za zaštitu životne sredine. Posljednjeg dana radne posjete delgacija je posjetila savremeni naučno-tehnološki centar sa međunarodnim brodogradilištem Ulstein, čiji je prioritet povezivanje industrije, znanja i istraživanja. Pokrenuta je inicijativa za potpisivanje sporazuma između Univerziteta Crne Gore i Univerziteta u Alesundu. Sa kolegama iz Norveške dogovorena su zajednička istraživanja u rješavanju izazova kao što je zagađivanje zaliva, saradnja u oblasti kontrole i zaštite mora, kao i menadžmentu luka.
Nastavak teksta na linku detaljnije.


26-08-2014

Ministarstvo prosvjete

 

U okviru Erasmus+ programa
EURYDICE, MREŽA ZA INFORMACIJE O EVROPSKIM OBRAZOVNIM SISTEMIMA

Eurydice je renomirana evropska obrazovna mreža koja pruža informacije i analize evropskih obrazovnih sistema i politika. Mrežu čine:

 • Evropska jedinica zadužena za koordinaciju aktivnosti mreže i objavljivanje publikacija, koja je smještena u Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu EU (EACEA) u Briselu.
 • 40 nacionalnih jedinica smještenih u svakoj od 36 zemalja koje učestvuju u EU programu Cjeloživotno učenje. To su države članice EU, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Island, Crna Gora, Srbija i Turska.
  Nacionalne jedinice prikupljaju podatke i učestvuju u analizi istih.

Nacionalna jedinica za Crnu Goru nalazi se u Ministarstvu prosvjete, Direktoratu za visoko obrazovanje. Informacije koje mreža nudi dostupne su u četiri kategorije:

 • Eurypedia: sveobuhvatan i redovno ažuriran opis obrazovnih sistema
 • Tematski izvještaji: studije o različitim aspektima obrazovnih sistema
 • Ključni podaci: statistika, podaci i pokazatelji o obrazovanju
 • Brojke i činjenice: informacije o strukturi i glavne karakteristike evropskih obrazovnih sistema.

21-08-2014

UNIVERZITET CRNE GORE

 

U N I V E R Z I T E T  C R N E  G O R E
RASPISUJE KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA
za studijsku 2014/15. godinu – III upisni rok


(Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu Pobjeda u petak, 22. avgusta)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | starije novosti

 

 

Pratite nas
 • Magistarski rad
  kandidat Nevena Mašanović-Đurović
  Arhitektonski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Sanja Vlahović
  Arhitektonski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat DAMIR SINDIK
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Anja Vulević
  Prirodno-matematički fakultet

 • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije
  kandidat mr Maja Delibašić
  Elektrotehnički fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat VESNA VUKOVIC
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat BORIS CVOROVIC
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat ALEKSANDRA GOLUBOVIĆ
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat MARIJA TOMIĆ
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat HARIS JEVRIĆ
  Ekonomski fakultet

Brzi linkovi
Aktuelni linkovi
     
eXTReMe Tracker