23-11-2012

UNIVERZITET CRNE GORE

Na osnovu 36 stav 2 Zakona o državnoj imovini (Sl. list CG, br. 21/09 i 40/11) i člana 7 stav 1 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 44/10), po prethodno pribavljenoj saglasnosti Vlade Crne Gore, Univerzitet Crne Gore objavljuje
 

JAVNI POZIV br. 01/2012
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA (tenderska prodaja) ZA STANOVE KOJIMA RASPOLAŽE UNIVERZITET CRNE GORE

 

- TENDERSKA PRAVILA.pdf


16-11-2012

UNIVERZITET CRNE GORE

 

Nacionalne otvorene konsultacije u okviru projekta "FORSEE"

 

Univerzitet Crne Gore organizovao je  danas, u zgradi Rektorata Univerziteta Crne Gore, Nacionalne otvorene konsultacije  u okviru projekta “FORSEE - Regionalna predviđanja u oblasti ICT za zemlje Jugoistočne Evrope”. 

FORSEE projekat je ko-finansiran od strane Evropske Unije pod Programom Transnacionalne saradnje za Jugoistočnu Evropu i ima za cilj reformu sektorske politike za ICT Istraživanje, Razvoj i Inovacije (RDI) u Jugoističnoj Evropi (SEE). Projekat predlaže fokusirane napore na uvođenju kulture predviđanja koja omogućava nosiocima ICT (kreatori politike, nosioci industrije i istraživačke zajednice ) da izraze težnje, suoče se sa izazovima i pomognu da se razvije vizija za čitav region u pogledu ove oblasti. 

Za ostvarenje ovog cilja, FORSEE projekat teži unaprijeđenju ICT RDI regionalne saradnje u Jugoistočnoj Evropi rješavajući pitanja poput postojeće i buduće uloge Jugoistočne Evrope u globalnoj ekonomiji; mogućnosti zemalja Jugoistočne Evrope da odgovore na izazove informatičkog doba ili nivo uticaja koji RDI investicije imaju na ICT sektorske politike zemalja  Jugoistočne Evrope.


01-11-2012

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

INFO DAN O PROGRAMIMA MOBILNOSTI 

 

Kancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta Crne Gore organizuje informativni dan o programima razmjene studenata i mogućnostima studiranja u inostranstvu sjutra, 2.novembra, u 10 sati u Rektoratu Univerziteta.  

Na sjutrašnjim prezentacijama, studenti osnovnih studija saznaće više o razmjeni u okviru programa Erasmus Mundus, a studenti koji su završili osnovne studije upoznaće se sa mogućnostima upisa na magistarske i doktorske studije na univerzitetima u Evropskoj uniji.


01-11-2012

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

FORMIRANJE ALUMNI KLUBOVA NA UNIVERZITETU 

Na Univerzitetu Crne Gore kompletiraju se podaci o diplomiranim studentima, koji će se koristiti za formiranje alumni klubova. U početnoj fazi, podaci se odnose na studente koji su diplomirali 2007. i 2012. godine.  

Nakon kompletiranja baze, bivšim studentima biće proslijeđen upitnik, koji će služiti za dobijanje mišljenja o završenom programu i razvoju karijere nakon diplomiranja.

Lični podaci biće sačuvani u bazi i potpuno bezbjedni, u skladu sa potrebnim standardima koje Univerzitet primjenjuje za lične podatke studenata i zaposlenih.

Formu za prikupljanje podataka alumna možete popuniti ovdje: http://fupa.cis.ac.me/.

Sve dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona:+382 20 414 252 i 414 282, ili putem mail-a office@quas.ac.me i cis@ac.me


26-10-2012

STUDENTSKI PARLAMENT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

Rezultati izbora za predstavnike studenata u Studentskom parlamentu


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | starije novosti

 

 
Pratite nas
 • Magistarski rad
  kandidat Monika Perović
  Institut za strane jezike

 • Magistarski rad
  kandidat Dajković Aleksandar
  Arhitektonski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Mrdak Miloš
  Mašinski fakultet

 • SPISAK PRINOVLJENIH PUBLIKACIJA ZA MJESEC jul 2014.
  Univerzitetska biblioteka

 • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije
  kandidat mr Aldijana Muratović
  Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

 • Magistarski rad
  kandidat Mladen Muhadinović
  Građevinski fakultet

 • Doktorska disertacija i Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije
  kandidat dr stom Marija Antunović
  Medicinski fakultet

Brzi linkovi
Aktuelni linkovi
     
eXTReMe Tracker