15-03-2013

UNIVERZITET CRNE GORE

 

POTPISANA POVELJA ZA PODRŠKU INKLUZIJI STUDENATA SA INVALIDITETOM

Rektori tri univerziteta u Crnoj Gori, Predrag Miranović, Slobodan Backović i Veselin Vukotić, potpisali su danas u Rektoratu Povelju  koja se odnosi na podršku i inkluziju studenata sa invaliditetom u visokoškolske institucije u Crnoj Gori. Rektor Miranović istakao je da su visokoškolske institucije odgovorne za poštovanje prava studenata sa invaliditetom na obrazovanje bez diskriminacije i imaju obavezu da im obrazovanje učine dostupnim. Rektor Univerziteta Mediteran, Slobodan  Backović, rekao je da se nada da će se mjere predviđene Poveljom naći i u zakonskim aktima, a da će se nastavnici dodatno obučiti za rad sa studentima koje treba uključiti u sve oblike akademskog života. Kako je istakao rektor Univerziteta Donja Gorica, Veselin Vukotić, škole i univerziteti treba da služe razbijanju predrasuda o studentima sa invaliditetom, i pomognu  im da se oslobode straha od sredine u kojoj žive i u kojoj se obrazuju.


12-03-2013

UNIVERZITET CRNE GORE

 

Na osnovu 36 stav 2 Zakona o drzavnoj imovini (Sl. list CG, br. 21/09 i 40/11) i clana 7 stav 1 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u drzavnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 44/10), po prethodno pribavljenoj saglasnosti Vlade Crne Gore i u skladu sa Zakljuckom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore br. 07-441 od  28.2.2013. godine, Univerzitet Crne Gore objavljuje


JAVNI POZIV br. 02/2013
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA (tenderska prodaja) ZA STANOVE KOJIMA RASPOLAZE UNIVERZITET CRNE GORE


11-03-2013

Ministarstvo nauke

 

UNESCO/ISEDC stipendije za 2013. godinu iz oblasti održivog energetskog razvoja

UNESCO i Međunarodni centar za održivi energetski razvoj – ISEDC iz Moskve, nude ukupno 22 stipendije u trajanju od četiri nedjelje (od 01. do 26. oktobra 2013. godine). Ove stipendije imaju za cilj pomoć u izgradnji kapaciteta i razvoju ljudskih resursa u oblastima održivih i obnovljivih izvora energije u zemljama u razvoju i zemljama u tranziciji.


06-03-2013

UNIVERZITET CRNE GORE

 

OBAVEZNO POHRANJIVANJE DOKTORSKIH DISERTACIJA U DIGITALNI ARHIV

Čuvanje i korišćenje doktorskih disertacija odbranjenih na Univerzitetu Crne Gore, od sada će biti unaprijeđeno njihovim pohranjivanjem u Digitalni arhiv. Kako je predviđeno Odlukom o obaveznom pohranjivanju doktorskih disertacija u Digitalni arhiv Univerziteta Crne Gore, nakon odbrane doktorske disertacije, nadležna služba organizacione jedinice dostavlja jedan primjerak disertacije u štampanom i elektronskom obliku Univerzitetskoj biblioteci.

Obavezni sastavni djelovi doktorske disertacije su: Izjava o autorstvu, kojom se tvrdi da u disertaciji nije bilo povrede autorskih prava, Izjava o istovjetnosti štampane i elektronske verzije disertacije i Izjava o korišćenju, kojom se Univerzitetska biblioteka ovlašćuje da disertaciju pohrani i čuva u Digitalnom arhivu. Disertacija se može učiniti dostupnom pod uslovima definisanim licencom za koju se autor odluči.

U Digitalni arhiv Univerziteta Crne Gore - PHAIDRA, dokumenta  u digitalnom obliku mogu unijeti svi zaposleni na Univerzitetu. Arhivu se pristupa putem linka https://phaidra.cis.ac.me, uz isto korisničko ime i lozinku koju korisnici ac.me naloga upotrebljavaju prilikom pristupa svojoj elektronskoj pošti.


26-02-2013

UNIVERZITET CRNE GORE

 

ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA ,,RAZVOJ KONCEPTA CJELOŽIVOTNOG UČENJA NA UNIVERZITETU CRNE GORE'

Konferencija kojom će se obilježiti završetak realizacije projekta ,,Razvoj koncepta cjeloživotnog učenja na Univerzitetu Crne Gore' (DELLCO) održaće se sjutra, 27. februara, u Privrednoj komori. Konferenciji će prisustvovati privrednici, nacionalni i evropski partneri Univerziteta.

Rektor Predrag Miranović i pomoćnica ministra prosvjete Mubera Kurpejović uputiće pozdravne riječi prisutnima, a u ime koordinatora, prorektorka Mira Vukčević govoriće o značaju DELLCO projekta za povezivanje Univerziteta i privrede. Svoje viđenje projektnih aktivnosti daće i predstavnici partnerskih univerziteta i institucija, kao i dekanica Fakulteta primijenjene fizioterapije, jedinice na kojoj će se organizovati jedan od pilot kurseva, preventivna fizioterapija.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | starije novosti

 

 
Pratite nas
 • Odbrana magistarskog rada
  kandidat Tijana Šofranac
  Fakultet za pomorstvo

 • Odbrana magistarskog rada
  kandidat Dajković Aleksandar
  Arhitektonski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Vujičić Mihajlo
  Mašinski fakultet

 • Odbrana magistarskog rada
  kandidat Borko Lončar
  Pravni fakultet

 • Odbrana magistarskog rada
  kandidat Zoran Popivoda
  Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

 • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za pregled i ocjenu doktorske disertacije
  kandidat mr Goran Šuković
  Prirodno-matematički fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Marko Božović
  Elektrotehnički fakultet

 • Doktorska disertacija i Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije
  kandidat mr Tatjana Vujović
  Filozofski fakultet

 • Odbrana magistarskog rada
  kandidat Aleksandar Čogurić
  Istorijski institut

 • Odbrana magistarskog rada
  kandidat Ana Stanišić
  Metalurško-tehnološki fakultet

 • SPISAK PRINOVLJENIH PUBLIKACIJA ZA MJESEC jul 2014.
  Univerzitetska biblioteka

Brzi linkovi
Aktuelni linkovi
     
eXTReMe Tracker