03-07-2013

UNIVERZITET CRNE GORE

 

UNIVERZITET CRNE GORE
RASPISUJE KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA
za studijsku 2013/14. godinu – II  upisni rok

 

Konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama Dan i Pobjeda u četvrtak, 4.jula.

II upisni rok na fakultetima umjetnosti na Cetinju bice organizovan u okviru III upisnog roka koji Univerzitet raspisuje u avgustu.


01-07-2013

UNIVERZITET CRNE GORE

 

Na osnovu člana 36 stav 2 Zakona o državnoj imovini (Sl. list CG, br. 21/09 i 40/11) i člana 7 stav 1 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 44/10), po prethodno pribavljenoj saglasnosti Vlade Crne Gore i u skladu sa Zaključcima Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore br. 07-1994/2/3 od 4.12.2012. godine i Zaključkom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore br. 07-441 od 28.2.2013. godine, Univerzitet Crne Gore objavljuje

JAVNI POZIV br. 07/2013
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA (tenderska prodaja) ZA STANOVE KOJIMA RASPOLAŽE UNIVERZITET CRNE GORE


28-06-2013

UNIVERZITET CRNE GORE

 

Pozivaju se lica sa akademskim i naučnim zvanjem u radnom odnosu na Univerzitetu Crne Gore, saradnici sa doktoratom, saradnici u umjetničkom radu sa magistraturom iz oblasti u kojoj nema doktorata, koji su u radnom odnosu na Univerzitetu Crne Gore, kao i doktori nauka koji rade u nastavnoj bazi Univerziteta Crne Gore-Medicinskom fakultetu, da se prijave na

INTERNI OGLAS
UNIVERZITETA CRNE GORE ZA
ANGAŽOVANJE U NASTAVI ZA STUDIJSKU
2013/2014. GODINU


26-06-2013

UNIVERZITET CRNE GORE

 

ZAVRŠENA OBUKA EVALUATORA U OKVIRU PROJEKTA EVAL-INNO

Prošle sedmice, od 17. do 21. juna, u Rektoratu je održana treća u nizu obuka budućih evaluatora - predstavnika univerziteta u Crnoj Gori, državnih institucija i zainteresovanih pojedinaca, u okviru projekta EVAL-INNO.  Međunarodni tim od 11 trenera, uključujući i domaće eksperte, upoznao je potencijalne evaluatore sa istorijom i značajem evaluacije, kao i različitim evaluacionim metodologijama, kroz predavanja i praktične vježbe.

Posebno značajna tema o kojoj se govorilo je i postupak javnih nabavki za evaluacije. Predstavljena je i   regionalna studija na ovu temu, urađena na osnovu nacionalnih izvještaja i ankete koja je sprovedena među predstavnicima nadležnih tijela.

Projekat EVAL-INNO se u okviru programa IPA na Univerzitetu Crne Gore sprovodi od septembra 2011. godine, a njemu učestvuju ustanove iz Austrije, Mađarske, Grčke, Bugarske, Srbije i Crne Gore. Osnovni cilj projekta jeste jačanje kulture i kapaciteta u oblasti evaluacije u istraživanjima i inovacijama – tema kojoj do sada nije posvećivano dovoljno pažnje u većini zemalja učesnica. Cilj se postiže kroz niz aktivnosti, kao što su definisanje regionalnih standarda za ovu vrstu evaluacije, uspostavljanje on-line baza podataka o ustanovama, programima i pojedincima (www.eval-inno.eu), pripremom analiza i studija koje doprinose boljem definisanju obuke potencijalnih evaluatora kao i predstavnika državnih ustanova u čijoj su nadležnosti istraživanje i inovacije.


26-06-2013

Istorijski institut Crne Gore

 

Proslava 65. godišnjice Istorijskog instituta Crne Gore 

Istrorijski institut Crne Gore u srijedu, 3. jula 2013. godine, u 11 h, u svečanoj sali Rektorata Univerziteta Crne Gore u Podgorici,  organizuje svečanost povodom 65. godišnjice od osnivanja.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | starije novosti

 

 

Pratite nas
 • Odbrana magistarskog rada
  kandidat Irena Merdović
  Muzička akademija

 • Magistarski rad
  kandidat Damjan Krivaćević
  Elektrotehnički fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Aleksandar Drašković
  Elektrotehnički fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat dr med Tamare Šćepanović
  Medicinski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Gordana Bajić
  Mašinski fakultet

Brzi linkovi
Aktuelni linkovi
     
eXTReMe Tracker