12-02-2014

UNIVERZITET CRNE GORE

 

WEBOMETRICS JANUARSKA LISTA UNIVERZITETA

 Istraživačka grupa Cybermetrics Lab iz Španije, kroz svoju inicijativu "Webometrics Ranking of World Universities", objavila je januarsku listu svjetskih univerziteta. U odnosu na listu objavljenu u julu prošle godine, Univerzitet Crne Gore popravio je svoju poziciju za 333 mjesta, i sada zauzima 3858. mjesto na listi.

Indikator za mjerenje pozicije univerziteta je i izvrsnost, koja podrazumijeva objavljivanje naučnih radova u vodećim međunarodnim časopisima. Prema izvrsnosti, Univerzitet Crne Gore zauzima 2207. poziciju.


11-02-2014

UNIVERZITET CRNE GORE

 

DELEGACIJA IZ KINE U POSJETI REKTORATU

Predstavnici Changsha univerziteta nauke i tehnologije (Changsha University of Science & Technology CUST) iz Kine, Wu Dilong i Deng Reng, posjetili su juče Univerzitet Crne Gore. Posjeta je organizovana zbog nastavka dogovora o osnivanju Konfučijevog instituta na Univerzitetu. Tom prilikom potpisan je sporazum između Univerziteta Crne Gore i Centralne kancelarije u Pekingu, čime je formalno započet postupak osnivanja Instituta. Glavna djelatnost Instituta je organizovanje i realizacija kurseva kineskog jezika, kao i promocija kineske kulture.

Bilateralna saradnja sa Changsha univerzitetom, koji predstavlja partnersku institucju u osnivanju i daljem radu Konfučijevog instituta, uspostavljena je 2012.godine.

Danas u svijetu djeluje više od 390 Konfučijevih instituta (od čega 132 u Evropi)  i više od 519 Konfučijevih učionica.


10-02-2014

Mašinski fakultet

 

ODRŽAN PILOT KURS “ENERGETSKA EFIKASNOST U JAVNIM ZGRADAMA” U SKLOPU TEMPUS PROJEKTA SD TRAIN 

Mašinski fakultet Univerziteta Crne Gore učestvuje u TEMPUS projektu "Training Couses for Public Services in Sustainable Infrastructure Development in Western Balkans" (SD TRAIN- www.sdtrain.info), čiji je cilj edukacija osoblja u lokalnim samoupravama u oblasti energetske efikasnosti, obnovljivih izvora, odnosno održivog razvoja. 

Koordinator projekta je Univerzitet KHT iz Švedske, a EU partneri su UPC Barcelona, TU Delft i Politehnika Torino, dok su partneri sa Balkana: Univerzitet u Beogradu, Univerzitet u Kragujevcu, Univerzitet u Banja Luci, Univerzitet Istočno Sarajevo i Univerzitet Crne Gore. Partneri na projektu su i Zajednica opština Crne Gore, kao i asocijacije lokalnih samouprava iz Srbije i Republike Srpske. 

Mašinski fakultet je, u saradnji sa Zajednicom opština Crne Gore, 05.02.2014. u sali 211 koja je opremljena sredstvima sa ovog projekta, relizovao prvi kurs na temu ENERGETSKA EFIKASNOST U JAVNIM ZGRADAMA. 


07-02-2014

UNIVERZITET CRNE GORE

 

POČELA REALIZACIJA TEMPUS PROJEKTA ,,Razvoj ishoda učenja – put ka boljoj uporedivosti, priznavanju i zapošljivosti”  -DEVCORE

U Rektoratu Univerziteta Crne Gore 6. i 7. februara održan je kick off sastanak TEMPUS projekta ,,Razvoj ishoda učenja – put ka boljoj uporedivosti, priznavanju i zapošljivosti” (DEVCORE). Osnovni cilj projekta, čiji je koordinator Univerzitet Crne Gore, je definisanje ishoda učenja na studijskim programima tri univerziteta u Crnoj Gori.

U uvodnom izlaganju, rektor Predrag Miranović istakao je da projekat predstavlja važan korak ka unapređenju kvaliteta studijskih programa svih univerziteta u Crnoj Gori, kao i stvaranju snažnijih veza između institucija visokog obrazovanja i tržišta rada. ,,Iako su programi sva tri univerziteta u Crnoj Gori prilagođeni bolonjskim principima, nisu definisani u smislu ishoda učenja, a postojeći dodaci diplomama ne nude adekvatno rješenje, tako da poslodavci u Crnoj Gori ne mogu precizno da prepoznaju znanja, vještine i kompetencije budućeg zaposlenog“, rekao je on.


07-02-2014

UNIVERZITET CRNE GORE

 

BRITANSKI MINISTAR ZA EVROPU ODRŽAO PREDAVANJE U REKTORATU 

Ministar za Evropu u Ministarstvu vanjskih poslova Velike Britanije David Lidington održao je predavanje za članove akademske zajednice, sa kojima je razgovarao o pridruživanju Crne Gore Evropskoj uniji, naglasiviši podršku Velike Britanije u tom procesu. On je rekao da su dobro upravljanje, vladavina prava i antikorupcija prioriteti za zemlje koje treba da se pridruže evropskoj zajednici. Lidingon je naveo i neke od ključnih izazova sa kojima se suočava EU i istakao mogućnosti buduće saradnje Velike Britanije i Crne Gore.

Rektor Predrag Miranović  istakao je da univerziteti iz Velike Britanije sarađuju sa Univerzitetom Crne Gore u realizaciji važnih projekata, kao i da postoje brojne mogućnosti za poboljšanje saradnje. 

Diskusiju nakon predavanja ministra Lidingtona moderirao je glavni pregovarač za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, ambasador Aleksandar Andrija Pejović.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | starije novosti

 

 

Pratite nas
 • Magistarski rad
  kandidat BOŽIDAR VLAČIĆ
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat VUJOVIĆ MIODRAG
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat ALEKSANDRA ČAĐENOVIĆ
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat DRAGOJEVIĆ IVAN
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat PRELEVIC RADMILA
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat ĐUROVIĆ STEVAN
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat KAPIDANI SAFET
  Ekonomski fakultet

 • Odbrana magistarskog rada
  kandidat Slavica Tomović
  Elektrotehnički fakultet

 • Magistarski rad sa Izvještajem komisije za pregled i ocjenu magistarskog rada
  kandidat Marko Đukić
  Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje

 • Magistarski rad
  kandidat Ivan Maretić
  Građevinski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat VULANOVIĆ VLADANA
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat MILENA DURKOVIĆ
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat ANA BARJAKTAROVIC
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Marija Mijajlović
  Biotehnički fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat JOKIC SLAVKO
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat STANA KNEZEVIC
  Ekonomski fakultet

 • Doktorska disertacija i Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije
  kandidat mr NEBOJŠE ČAGOROVIĆA
  Fakultet političkih nauka

Brzi linkovi
Aktuelni linkovi
     
eXTReMe Tracker