03-07-2014

Univerzitet Crne Gore

Na osnovu člana 36 stav 2 Zakona o državnoj imovini (Sl. list CG, br. 21/09 i 40/11) i člana 7 stav 1 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 44/10), po prethodno pribavljenoj saglasnosti Vlade Crne Gore i u skladu sa Zaključcima Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore br. 07-1994/2/3 od 4.12.2012. godine i Zaključkom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore br. 07-441 od 28.2.2013. godine, Univerzitet Crne Gore objavljuje

 

03-07-2014

UNIVERZITET CRNE GORE

 

DRUGI UPISNI ROK 9.JULA

Univerzitet Crne Gore raspisaće konkurs za upis na prvu godinu osnovnih studija u drugom upisnom roku u srijedu, 9.jula,  zbog zahtjeva fakulteta za proširenje lista. Konkurs će biti raspisan nakon sjednice Upravnog odbora, koja će se održati 8.jula.


02-07-2014

Istorijski institut Univerziteta Crne Gore

 

66 GODINA ISTORIJSKOG INSTITUTA

Istorijski institut Univerziteta Crne Gore obilježiće u četvrtak, 3.jula, 66 godina postojanja. Na svečanosti, koja će se održati u svečanoj sali Rektorata, biće dodijeljena uvjerenja prvim magistrantima na studijskom programu Istorija/Istorija kulture i istorijska antrolpologija. Takođe, biće predstavljena i izdanja Istorijskog instituta ,,Petar II Petrović Njegoš i Rusija – rusko crnogorski odnosi, dokumenta 1830-1850 - suizdanje Istorijskog instituta i Ruske akademije nauka”, ,,Školska literatura na orijentalnim jezicima u arhivskim i muzejskim fondovima Crne Gore”, autora dr Dragane Kujović i ,,Crna Gora i Francuska - Diplomatija u izbjeglištvu - dokumenti iz diplomatskog arhiva kralja Nikole i crnogorskih vlada u egzilu 1919-1920”. Prisutnima će se, osim direktora dr Radoslava Raspopovića, obratiti i prof.dr Ludvik Toplak, rektor Univerziteta Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis.


23-06-2014

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

Pozivaju se lica sa akademskim i naučnim zvanjem u radnom odnosu na Univerzitetu Crne Gore, saradnici u nastavi/istraživanju sa doktoratom i saradnici u umjetničkom radu sa magistraturom iz oblasti u kojoj nema doktorata, a koji ispunjavaju uslove za saradnički status i u studijskoj 2014/15 godini, kao i doktori nauka koji rade na Medicinskom fakultetu i u nastavnoj bazi Medicinskog fakulteta, da se prijave na

 INTERNI OGLAS
UNIVERZITETA CRNE GORE ZA
ANGAŽOVANJE U NASTAVI ZA STUDIJSKU
2014/2015. GODINU


20-06-2014

UNIVERZITET CRNE GORE

 

U N I V E R Z I T E T   C R N E   G O R E
RASPISUJE KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA
za studijsku 2014/15. godinu – I upisni rok


(Konkurs će biti objavljen u ponedjeljak, 23.juna, u dnevnom listu ,,Pobjeda”)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | starije novosti

 

 

Pratite nas
 • Magistarski rad
  kandidat Slađana Mijanović
  Fakulteta za turizam i hotelijerstvo

 • Magistarski rad
  kandidat Nina Šišević
  Elektrotehnički fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Nemanja Filipović
  Elektrotehnički fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat ALEKSANDRA GOLUBOVIĆ
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat MARIJA TOMIĆ
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Rine Ivančević
  Građevinski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Dragica Damjanović
  Građevinski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Elvis Salković
  Elektrotehnički fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat HARIS JEVRIĆ
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Gordana Tomović
  Fakulteta za turizam i hotelijerstvo

 • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije
  kandidat mr Slobodan Živaljević
  Građevinski fakultet

 • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije
  kandidat mr Marija Mijušković
  Filozofski fakultet

Brzi linkovi
Aktuelni linkovi
     
eXTReMe Tracker