24-04-2013

UNIVERZITET CRNE GORE

 

OBILJEŽAVANJE DANA UNIVERZITETA  

Dan Univerziteta Crne Gore biće obilježen svečanom sjednicom Senata, koja će se održati u petak, 26. aprila, u 11 časova u Rektoratu. Na svečanosti će biti promovisani doktori nauka, a najboljim studentima uručiće se Plaketa Univerziteta.

Prije svečane, održaće se i konstitutivna sjednica Senata, na kojoj će se verifikovati mandati predloženih članova novog saziva. Konstitutivna sjednica počinje u 10.30 časova i prisustvuju joj samo predloženi članovi novog saziva Senata. Osim njih, svečanom dijelu sjednice prisustvuju i članovi prethodnog, III saziva, dekani i direktori univerzitetskih jedinica, članovi Upravnog odbora.


24-04-2013

Uređivački odbor Univerziteta Crne Gore

 

Na osnovu člana 18 Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta Crne Gore br. 08-464 od 31. 03. 2011. godine, Uređivački odbor raspisuje

KONKURS
za prikupljanje prijava za izdavanje i štampanje
univerzitetskih publikacija


U skladu sa članom 19 Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta Crne Gore pravo podnošenja prijave ima osoblje sa akademskim, odnosno naučnim zvanjem preko matične jedinice Univerziteta na kojoj će se univerzitetska publikacija koristiti.

Prijavu na konkurs sa potrebnom dokumentacijom (član 19, 20 i 21 Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta Crne Gore) potrebno je blagovremeno dostaviti u skladu sa zahtjevima obrasca iz Aneksa II Pravilnika: Obrazac za prijave na konkurs.doc.


12-04-2013

UNIVERZITET CRNE GORE

 

Na osnovu člana 36 stav 2 Zakona o državnoj imovini (Sl. list CG, br. 21/09 i 40/11) i člana 7 stav 1 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 44/10), po prethodno pribavljenoj saglasnosti Vlade Crne Gore i mišljenja Uprave za javne nabavke, Univerzitet Crne Gore objavljuje

JAVNI POZIV br. 04/2013
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA KUPOVINU STANOVA
(razmjena stanova)


12-04-2013

Društvo matematičara i fizičara Crne Gore i Prirodno-matematički fakultet

 

Olimpijada znanja 2013 biće održana 11. maja

Društvo matematičara i fizičara Crne Gore i Prirodno-matematički fakultet i ove godine organizuju Olimpijadu znanja koja će se održati u subotu, 11. maja.  

Prošle godine prvi put su organizovana i takmičenja iz hemije od VIII osnovne do III razreda srednje škole. Novina u odnosu na prethodnu olimpijadu jeste to da se od ove godine, na zahtjev učenika i profesora, organizuje i takmičenje iz hemije za IV razred srednjih škola. Suorganizatori takmičenja iz hemije su Farmaceutski i Metalurško-tehnološki fakultet Univerziteta Crne Gore. Time su u takmičenje uključene sve prirodno-matematičke nauke koje se izučavaju u školama u Crnoj Gori.


27-03-2013

UNIVERZITET CRNE GORE

 

Na osnovu člana 36 stav 2 Zakona o državnoj imovini (Sl. list CG, br. 21/09 i 40/11) i člana 7 stav 1 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 44/10), po prethodno pribavljenoj saglasnosti Vlade Crne Gore i u skladu sa Odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore br. 07-1994/2 od  4.12.2012. godine i Odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore br. 07-1994/3 od  4.12.2012. godine, Univerzitet Crne Gore objavljuje

JAVNI POZIV br. 03/2013
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA (tenderska prodaja) ZA STANOVE KOJIMA RASPOLA E UNIVERZITET CRNE GORE
(Bice objavljen u dnevnim novinama "Vijesti")


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | starije novosti

 

 

Pratite nas
 • Odbrana magistarskog rada
  kandidat Tijana Dujović Liščević
  Fakultet likovnih umjetnosti

 • Odbrana magistarskog rada
  kandidat Marko Božović
  Elektrotehnički fakultet

 • Odbrana magistarskog rada
  kandidat Maja Lakičević
  Elektrotehnički fakultet

 • Odbrana doktorske disertacije
  kandidat mr Aldijana Muratović
  Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

 • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije
  kandidat mr Nikola Bešić
  Elektrotehnički fakultet

 • SPISAK PRINOVLJENIH PUBLIKACIJA ZA MJESEC septembar 2014.
  Univerzitetska biblioteka

Brzi linkovi
Aktuelni linkovi
     
eXTReMe Tracker