02-07-2014

Istorijski institut Univerziteta Crne Gore

 

66 GODINA ISTORIJSKOG INSTITUTA

Istorijski institut Univerziteta Crne Gore obilježiće u četvrtak, 3.jula, 66 godina postojanja. Na svečanosti, koja će se održati u svečanoj sali Rektorata, biće dodijeljena uvjerenja prvim magistrantima na studijskom programu Istorija/Istorija kulture i istorijska antrolpologija. Takođe, biće predstavljena i izdanja Istorijskog instituta ,,Petar II Petrović Njegoš i Rusija – rusko crnogorski odnosi, dokumenta 1830-1850 - suizdanje Istorijskog instituta i Ruske akademije nauka”, ,,Školska literatura na orijentalnim jezicima u arhivskim i muzejskim fondovima Crne Gore”, autora dr Dragane Kujović i ,,Crna Gora i Francuska - Diplomatija u izbjeglištvu - dokumenti iz diplomatskog arhiva kralja Nikole i crnogorskih vlada u egzilu 1919-1920”. Prisutnima će se, osim direktora dr Radoslava Raspopovića, obratiti i prof.dr Ludvik Toplak, rektor Univerziteta Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis.


23-06-2014

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

Pozivaju se lica sa akademskim i naučnim zvanjem u radnom odnosu na Univerzitetu Crne Gore, saradnici u nastavi/istraživanju sa doktoratom i saradnici u umjetničkom radu sa magistraturom iz oblasti u kojoj nema doktorata, a koji ispunjavaju uslove za saradnički status i u studijskoj 2014/15 godini, kao i doktori nauka koji rade na Medicinskom fakultetu i u nastavnoj bazi Medicinskog fakulteta, da se prijave na

 INTERNI OGLAS
UNIVERZITETA CRNE GORE ZA
ANGAŽOVANJE U NASTAVI ZA STUDIJSKU
2014/2015. GODINU


20-06-2014

UNIVERZITET CRNE GORE

 

U N I V E R Z I T E T   C R N E   G O R E
RASPISUJE KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA
za studijsku 2014/15. godinu – I upisni rok


(Konkurs će biti objavljen u ponedjeljak, 23.juna, u dnevnom listu ,,Pobjeda”)


20-06-2014

UNIVERZITET CRNE GORE

 

POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI ZA PRAVA PRIPADNIKA MANJINA U OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANJA

Rektor Univerziteta Crne Gore Predrag Miranović, ministar za ljudska i manjinska prava Suad Numanović i predsjednici šest savjeta manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori potpisali su danas u Rektoratu Memorandum o saradnji.

Potpisnice Memoranduma su saglasne da, u okviru svojih mogućnosti i zakonom utvrđenih nadležnosti, zajednički rade na unapređenju položaja pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica. Univerzitet će preduzeti posebne mjere u cilju upisa određenog broja studenata na studijske programe po principu afirmativne akcije. Takođe, Univerzitet će pružati punu logističku podršku naučno-istraživačkim projektima pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, koji na ravnopravnoj osnovi konkurišu kod evropskih fondova ili za nacionalne projekte, a tiču se njihove istorije, kulture, jezika i tradicije.


12-06-2014

UNIVERZITET CRNE GORE

 

RADIONICA O ISHODIMA UČENJA

U okviru Tempus projekta „Razvoj ishoda učenja – put ka boljoj uporedivosti, priznavanju i zapošljivosti” (DEVCORE), u Rektoratu je 11. juna održana radionica na temu: „Ishodi učenja – od teorije ka praksi“.

Cilj radionice bio je da se učesnici upoznaju sa pristupom učenju u čijem fokusu je student i koji je orijentisan na rezultate, tj. ishode učenja. Predstavljena je metodologjia uvođenja i pisanja ishoda učenja, kao i različite taksonomije koje se odnose na ishode učenja.

Radionicu su vodile Veronika Nitsche i Michaela Handke is organizacije WUS Austrija, jednog od partnera u projektu, dok su u radionici učestvovali prestavnici Univerziteta Crne Gore, Univerziteta Mediteran, Univerziteta Donja Gorica, Zavoda za zapošljavanje, Privredne komore i Centra za stručno obrazovanje.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | starije novosti

 

 

Pratite nas
 • Magistarski rad
  kandidat Nevena Mašanović-Đurović
  Arhitektonski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Sanja Vlahović
  Arhitektonski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat DAMIR SINDIK
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Anja Vulević
  Prirodno-matematički fakultet

 • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije
  kandidat mr Maja Delibašić
  Elektrotehnički fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat VESNA VUKOVIC
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat BORIS CVOROVIC
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat ALEKSANDRA GOLUBOVIĆ
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat MARIJA TOMIĆ
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat HARIS JEVRIĆ
  Ekonomski fakultet

Brzi linkovi
Aktuelni linkovi
     
eXTReMe Tracker