08-10-2013

UNIVERZITET CRNE GORE

 

Na osnovu člana 36 stav 2 Zakona o državnoj imovini (Sl. list CG, br. 21/09 i 40/11) i člana 7 stav 1 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 44/10), po prethodno pribavljenoj saglasnosti Vlade Crne Gore i u skladu sa Zaključcima Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore br. 07-1994/2/3 od 4.12.2012. godine i Zaključkom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore br. 07-441 od 28.2.2013. godine, Univerzitet Crne Gore objavljuje


JAVNI POZIV br. 08/2013
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA (tenderska prodaja) ZA STANOVE KOJIMA RASPOLAŽE UNIVERZITET CRNE GORE


08-10-2013

UNIVERZITET CRNE GORE

 

Prezentacije  programa razmjene

Velika prezentacija stipendija Njemačke službe za akademsku razmjenu (DAAD), Bundestaga (IPS) i Fondacije dr Zoran Đinđić, održaće se u četvrtak, 10. oktobra, u plavoj sali Rektorata Univerziteta Crne Gore u 11 časova. Pozvani su studenti, svršeni studenti i profesori, koji su zainteresovani za studijsku i poslovnu razmjenu sa Njemačkom. Prezentacije će biti održane na engleskom i crnogorskom jeziku. Više informacija o programima koji će biti predstavljeni možete naći ovdje.


07-10-2013

Biotehnički fakultet

 

RASPISUJE KONKURS

ZA UPIS KANDIDATA NA AKADEMSKE POSDIPLOMSKE MAGISTARSKE STUDIJE U STUDIJSKOJ 2013/2014. GODINI (objavljeno 02.10.2013.godine u dnevnom listu "Pobjeda")


04-10-2013

Fakultet za pomorstvo u Kotoru

 

Univerzitet Crne Gore, Fakultet za pomorstvo u Kotoru, na osnovu Odluke Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore br. 07- 1623 od 12. jula 2013. godine, raspisuje

K O N K U R S

Za upis na doktorske studije na studijskim programima Menadžment u pomorstvu i Pomorske nauke za studijsku 2013/14. godinu


04-10-2013

Fakultet za pomorstvo u Kotoru

 

Univerzitet Crne Gore, Fakultet za pomorstvo u Kotoru, na osnovu Odluke Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore br. 07-1622 od 12. jula 2013. godine , raspisije

 K O N K U R S 

Za upis na postdiplomske magistarske studije na studijskim programima Menadžment u pomorstvu i Pomorske nauke za studijsku 2013/14. godinu

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | starije novosti

 

 

Pratite nas
 • Odbrana magistarskog rada
  kandidat Emilija Radulović
  Fakultet za turizam i hotelijerstvo

 • Magistarski rad
  kandidat Ana Aligrudić
  Elektrotehnički fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Ivan – Vanja Boroje
  Prirodno-matematički fakultet

 • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije
  kandidat mr Milena Burić
  Filozofski fakultet
Brzi linkovi
Aktuelni linkovi
     
eXTReMe Tracker