21-06-2013

UNIVERZITET CRNE GORE

 

U N I V E R Z I T E T C R N E G O R E
RASPISUJE KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA
za studijsku 2013/14. godinu – I upisni rok


(Konkurs će biti objavljen i u dnevnim novinama Dan i Pobjeda u petak, 21.juna)


21-06-2013

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

Potpisan Protokol o saradnji sa Međunarodnim Burch univerzitetom iz Bosne  i Hercegovine

Rektor Univerziteta Crne Gore prof.dr Predrag Miranović i rektor Međunarodnog Burch univerziteta iz Sarajeva prof. dr Huseyin Padem, potpisali su danas u Rektoratu Protokol o saradnji u obrazovanju i nauci. Potpisivanju su prisustvovali prorektor za međunarodnu saradnju prof. dr Mira Vukčević i prof. dr  Azamat Akbarov, prorektor Međunarodnog Burch univerziteta.

Za uspješnu realizaciju protokola predstavnici dva univerziteta su saglasni da se saradnja, između ostalog, realizuje preko razmjene nastavnika i studenata, zajedničkih istraživačkih projekata, učešća na seminarima i programa stručnog usavršavanja, razmjene objavljenih akademskih materijala, kratkoročnih akademskih programa, mogućnosti sticanja dvostrukih diploma, kao i korišćenja postojećih bibliotečkih fondova.

Oba univerziteta nastojaće da, saradnjom u oblastima od zajedničkog interesa, promovišu i ojačaju postojeću saradnju u oblasti kulture i obrazovanja između Crne Gore i Bosne i Hercegovine.


20-06-2013

UNIVERZITET CRNE GORE

 

POSJETA PRINCA NIKOLE I POTPRESJEDNIKA FONDACIJE PRINC ALBERT II OD MONAKA INSTITUTU ZA BIOLOGIJU MORA U KOTORU

U okviru posjete Princa Alberta II, Crnoj Gori, u njegovo ime, Institut za biologiju mora,  u srijedu, 19. juna posjetio je gospodin Bernard Fautrier, potpredsjednik Fondacije Princ Albert II od Monaka, sa princom Nikolom Petrovićem-Njegošem, predsjednikom fondacije Petrović-Njegoš, u pratnji potpresjednice Fondacije,  Tanje Turquin Špicanović. Na sastanku je dogovorena saradnja i realizacija naučno-istraživačkih projekata i dijelu očuvanja biodiverziteta Boke Kotorske, s obzirom na dugu tradiciju pokroviteljstva nauka o moru od strane kraljevske porodice Grimaldi, koju je započeo djed Albert I.

Dogovoreno je potpisivanje Sporazuma o tehničko-naučnoj saradnji između dvije fondacije i Instituta za biologiju mora. Sve buduće aktivnosti biće usmjerene na očuvanje biodiverziteta, vještačko razmnožavanje nekih ugroženih vrsta (školjka Pinna nobilis, palastura) i njihovo vraćanje u more, kao i pomoć u osnivanju  akvarijuma, koji bi imao naučno-istraživački, ali i turistički karakter.  Takođe bi u budućnosti zaživljela razmjena naučnih kadrova Instituta u Kotoru i Monaku, kao i realizacija zajedničkih istraživanja mora. Prva posjeta eksperta iz Monaka se očekuje u oktobru, kada bi se sprovela istraživanja i popis ugroženih vrsta flore i faune Bokokotorskog zaliva.


18-06-2013

Instittut za biologiju mora

 

ADRICOSM-STAR II
(Adricosm integrated river basin and coastal zone management system: Montenegro coastal area and Bojana river catchment-II)
Kick-Off Meeting
 

Obavještavamo Vas da će se u period od 24-26. Juna 2013. godine u prostorijama Rektorata Univerzitita Crne Gore održati Kick-off meeting projekta  ADRICOSM-STAR II. Projekat se realizuje u okviru bilateralne Crne Gore i Italije u oblasti zaštite životne sredine i finansira se od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore sredstvima iz donacije Ministarstva životne sredine, kopna i mora Italije . Koordinator projekta Evro-Mediteranski centar za klimatske promjene  (CMCC), Leće, Italija.

Projekat se odnosi na proučavanje sliva rijeke Bojane i priobalnog mora, a u kojem učestvuje i Institut za biologiju mora kao i druge relevantne institucije iz Crne Gore i Italije.


12-06-2013

UNIVERZITET CRNE GORE

 

ODRŽANI PRVI OTVORENI DANI UNIVERZITETA CRNE GORE 

U okviru manifestacije Otvoreni dani Univerziteta Crne Gore, održane 10. i 11. juna, budući studenti imali su priliku da dobiju dodatne informacije o upisu na fakultete. Tokom dva dana, svi fakulteti Univerziteta Crne Gore predstavili su svoje programe, uslove za upis, kao i mogućnosti za razvoj karijere nakon završetka studija.

Prvog dana, maturanti su bili u prilici da čuju više informacija o  Mašinskom, Elektrotehničkom, Prirodno-matematičkom, Metalurško-tehnološkom, Građevinskom, Arhitektonskom, Medicinskom, Biotehničkom, Fakultetu za pomorstvo i Fakultetu primijenjene fizioterapije.

U utorak, svoje programe predstavili su Ekonomski, Pravni, Fakultet političkih nauka, Fakultet likovnih umjetnosti, Fakultet dramskih umjetnosti, Filozofski fakultet, Institut za strane jezike, Fakultet za turizam i hotelijerstvo i Fakultet za sport i fizičko vaspitanje.

Maturante su najviše interesovale mogućnosti zapošljavanja, međunarodna saradnja, organizacija nastave i vannastavne aktivnosti  fakulteta.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | starije novosti

 

 

Pratite nas
 • Odbrana magistarskog rada
  kandidat Irena Merdović
  Muzička akademija

 • Magistarski rad
  kandidat Damjan Krivaćević
  Elektrotehnički fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Aleksandar Drašković
  Elektrotehnički fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat dr med Tamare Šćepanović
  Medicinski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Gordana Bajić
  Mašinski fakultet

Brzi linkovi
Aktuelni linkovi
     
eXTReMe Tracker