23-05-2012

BIOTEHNIČKI FAKULTET

 

 Međunarodna konferencija: "ULOGA ISTRAŽIVANJA U RAZVOJU ODRŽIVE POLJOPRIVREDE I RURALNIH PODRUČJA",

Podgorica, 23-26.05. 2012.
 
 

19-05-2012

UNIVERZITETA CRNE GORE

 

PREZENTACIJA PHAIDRA SISTEMA NA SAJMU KNJIGA 

Sistem PHAIDRA, digitalni arhiv Univerziteta Crne Gore, predstavljen je 13. maja na podgoričkom Sajmu knjiga. O projektu ,,Novi bibliotečki servisi na univerzitetima Zapadnog Balkana', u okviru kojeg se PHAIDRA i uvodi u bibliotečki sistem našeg Univerziteta, kao i o otvorenom pristupu i potrebama izgradnje univerzitetskih digitalnih repozitorijuma, govorila je direktorica Univerzitetske biblioteke Bosiljka Cicmil. Ona je istakla značaj prikupljanja, zaštite i organizacije korišćenja građe koja nastaje u nastavno-naučnim i istraživačkim procesima za kvalitet nastavnog i istraživačkog rada na univerzitetima. Ovaj projekat, kroz osavremenjivanje bibliotečkih mreža partnerskih univerziteta, akademskoj zajednici i svim ostalim korisnicima omogućiće korišćenje i razmjenu svih oblika bibliotečke građe i informacija.

Informacije o nastanku, primjeni i organizaciji PHAIDRA sistema predstavila je PR menadžer Rektorata Emilija Rabrenović. Ona je prisutne upoznala sa načinom funkcionisanja digitalnog repozitorijuma, mogućnostima koje nudi, i specifičnostima PHAIDRA-e u kreiranju i korišćenju digitalnih objekata.                                                


18-05-2012

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

JAVNA RASPRAVA

Obavještavamo vas da će se u Rektoratu Univerziteta Crne Gore u srijedu, 23.maja, u 11 časova održati javna rasprava o Nacrtu Detaljnog prostornog plana za prostor višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu. Javnu raspravu organizuje Ministarstvo održivog razvoja i turizma, a dokumenta mozete preuzeti ovdje.
 
Pozivamo vas da prisustvujete raspravi.


23-04-2012

UNIVERZITET CRNE GORE

 

Trening za primjenu elektronskog učenja

 

Dvodnevni trening za primjenu elektronskog učenja u nastavi na visokoškolskim ustanovama održan je 19. i 20. aprila na Univerzitetu Crne Gore.

Trening je organizovan u sklopu TEMPUS projekta “Enhancing the quality of distance learning at Western Balkan higher education institutions – DL@WEB”, a predavači su bili sa Univerziteta Macerata iz Italije, Pier Giuseppe Rossi i Laura Fedeli. Oko 30-tak polaznika sa Univerziteta Crne Gore, Univerziteta Mediteran i nekih univerziteta iz regiona su se upoznali sa iskustvima u primjeni elektronskog učenja kolega iz Italije i njihovim standardima u ovoj oblasti. Cilj ovog projekta je predlaganje standarda i preporuka iz elektronskog učenja za institucije koje učestvuju i nadležna tijela za programe na visokoškolskim institucijama.


06-04-2012

Uredjivacki odbor UCG

 

Na osnovu člana 18 Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta Crne Gore br. 08-464 od 31.03.2011. godine, Uređivački odbor raspisuje

 

KONKURS
za prikupljanje prijava za izdavanje i štampanje
univerzitetskih publikacija
 

 

U skladu sa članom 19 Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta Crne Gore pravo podnošenja prijave ima osoblje sa akademskim, odnosno naučnim zvanjem preko matične jedinice Univerziteta na kojoj će se univerzitetska publikacija koristiti. 

Prijavu na konkurs sa potrebnom dokumentacijom  (član 19, 20 i 21 Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta Crne Gore) potrebno je blagovremeno dostaviti u skladu sa zahtjevima obrasca iz Aneksa II Pravilnika: Prijava na konkurs.doc

Prijave na konkurs podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja, na adresu: Univerzitet Crne Gore, «za Uređivački odbor», Podgorica, Cetinjska 2. 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. 

Dopunske informacije u vezi štampanja, prodaje i distribucije publikacija i odnosa sa Univerzitetom podnosioci prijava mogu dobiti na sajtu Univerziteta Crne Gore: www.ucg.ac.me, ili na telefon 020 414 235.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | starije novosti

 

 
Pratite nas
 • Magistarski rad
  kandidat Sonja Dragović
  Građevinski fakultet

 • Odbrana magistarskog rada
  kandidat Ivan Stešević
  Elektrotehnički fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Slavica Pejatović
  Pravni fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Mileta Brajković
  Pravni fakultet

 • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije
  kandidat mr ISIDORE DAMJANOVIĆ
  Fakultet političkih nauka

 • SPISAK PRINOVLJENIH PUBLIKACIJA ZA MJESEC
  januar 2014
  Univerzitetska biblioteka

Brzi linkovi
Aktuelni linkovi
 
     
eXTReMe Tracker