26-08-2013

UNIVERZITET CRNE GORE

 

UNIVERZITET CRNE GORE RASPISUJE
OGLAS ZA ANGAZOVANJE U NASTAVI ZA STUDIJSKU 2013/2014. GODINU


Oglas ce biti objavljen u dnevnom listu "Pobjeda" sjutra, 27.08.2013. god.


22-08-2013

UNIVERZITET CRNE GORE

 

UNIVERZITET CRNE GORE
RASPISUJE KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA
za studijsku 2013/14. godinu – III  upisni rok
 

Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu Pobjeda u petak, 23. avgusta.


05-08-2013

UNIVERZITET CRNE GORE

  

Cybermetrics Lab objavio novu rang-listu univerziteta u svijetu

Cybermetrics Lab je objavio novu rang-listu univerziteta u svijetu saglasno sopstvenoj metodologiji (Webometrix). U julskom izdanju rang-liste UCG se nalazi na 4191 mjestu (link http://www.webometrics.info/en/Europe/Montenegro), sto je za 1662 mjesta bolja pozicija u odnosu na januarsko izdanje rang-liste.


05-08-2013

UNIVERZITET CRNE GORE


11.  Medjunarodna konferencija o transformacionim procesima u sportu


22-07-2013

FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI CETINJE

raspisuje


KONKURS
za upis na postdiplomske-magistarske studije za studijsku 2013/14 godinu

Na akademskom studijskom programu
GLUMA - 20 (dvadeset) studenata

Studije traju jednu godinu (dva semestra) i organizuju se po Bolonjskoj deklaraciji.
Godišnja školarina iznosi 2000,00 eura, odnosno 1000,00 eura po semestru.
Pravo prijave na konkurs za upis na postdiplomske-magistarske studije GLUMA imaju kandidati: 

 • studenti bolonjskog sistema školovanja koji su osvojili tokom osnovnih i specijalističkih studija 240 ECTS kredita sa prosječnom ocjenom najmanje 8,5 i ocjenom B (9) iz predmeta Gluma na završnom-specijalističkom radu
 • studenti starijih generacija koji su završili četvorogodišnje osnovne studije u zemlji ili imaju nostrifikovanu diplomu stranih visokoškolsklih institucija, i imaju prosjek ocjena najmanje 8,5 i ocjenu 9 iz predmeta Gluma na diplomskom ispitu.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | starije novosti

 

 

Pratite nas
 • Odbrana magistarskog rada
  kandidat Aleksandar Drašković
  Elektrotehnički fakultet

 • Odbrana magistarskog rada
  kandidat Damjan Krivaćević
  Elektrotehnički fakultet

 • Doktorska disertacija i Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije
  kandidat mr sci Snežane Mugoša
  Medicinski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Dejan Dabović
  Elektrotehnički fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Emilija Radulović
  Fakulteta za turizam i hotelijerstvo

 • Odbrana doktorske disertacija
  kandidat mr GORAN ŠUKOVIĆ
  Prirodno-matematički fakultet

 • Doktorska disertacija i Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije
  kandidat mr sci Snežane Pantović
  Medicinski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Lucija Đurašković
  Fakulteta za turizam i hotelijerstvo

 • Magistarski rad
  kandidat Branka Čvorović
  Fakulteta za turizam i hotelijerstvo

 • Doktorska disertacija
  kandidat mr Aleksandar Nikolića
  Fakultet za pomorstvo

Brzi linkovi
Aktuelni linkovi
     
eXTReMe Tracker