20-06-2014

UNIVERZITET CRNE GORE

 

POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI ZA PRAVA PRIPADNIKA MANJINA U OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANJA

Rektor Univerziteta Crne Gore Predrag Miranović, ministar za ljudska i manjinska prava Suad Numanović i predsjednici šest savjeta manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori potpisali su danas u Rektoratu Memorandum o saradnji.

Potpisnice Memoranduma su saglasne da, u okviru svojih mogućnosti i zakonom utvrđenih nadležnosti, zajednički rade na unapređenju položaja pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica. Univerzitet će preduzeti posebne mjere u cilju upisa određenog broja studenata na studijske programe po principu afirmativne akcije. Takođe, Univerzitet će pružati punu logističku podršku naučno-istraživačkim projektima pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, koji na ravnopravnoj osnovi konkurišu kod evropskih fondova ili za nacionalne projekte, a tiču se njihove istorije, kulture, jezika i tradicije.


12-06-2014

UNIVERZITET CRNE GORE

 

RADIONICA O ISHODIMA UČENJA

U okviru Tempus projekta „Razvoj ishoda učenja – put ka boljoj uporedivosti, priznavanju i zapošljivosti” (DEVCORE), u Rektoratu je 11. juna održana radionica na temu: „Ishodi učenja – od teorije ka praksi“.

Cilj radionice bio je da se učesnici upoznaju sa pristupom učenju u čijem fokusu je student i koji je orijentisan na rezultate, tj. ishode učenja. Predstavljena je metodologjia uvođenja i pisanja ishoda učenja, kao i različite taksonomije koje se odnose na ishode učenja.

Radionicu su vodile Veronika Nitsche i Michaela Handke is organizacije WUS Austrija, jednog od partnera u projektu, dok su u radionici učestvovali prestavnici Univerziteta Crne Gore, Univerziteta Mediteran, Univerziteta Donja Gorica, Zavoda za zapošljavanje, Privredne komore i Centra za stručno obrazovanje.


09-06-2014

BioEMIS konzorcijum

 

Univerzitet dobio moderni edukativni centar za biomedicinski inženjering

U Beranama je 2. juna održana prezentacija dosadašnjih rezultata TEMPUS projekta “Studije u biomedicinskom inženjeringu i medicinskoj informatici” (BioEMIS), u kojem učestvuje Univerzitet Crne Gore. Ujedno je upriličeno i otvaranje modernog BioEMIS centra, u spomen kući vojvode Gavra Vukovića, koji će služiti kao nastavno-razvojna baza za ovaj program. Cilj projekta je uvođenje studijskih programa iz ove oblasti na osnovnom, magistarskom i doktorskom nivou u regionu Zapadnog Balkana. U Crnoj Gori je predviđeno uvođenje dvostepenog primijenjenog magistarskog programa na Univerzitetu Crne Gore, i to u Beranama. Projekat se realizuje pod vođstvom Elektrotehničkog fakulteta, uz saradnju sa Medicinskim, Prirodnomatematičkimi Fakultetom za primijenjenu fizioterapiju.


13-05-2014

UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA

 

Pretplata na EBSCO baze podataka

Univerzitet Crne Gore je izvrsio pretplatu na EBSCO bazu podataka Academic Search Premier u trajanju od godinu dana. Osim toga, svim potencijalnim korisnicima je obezbijedjen pristup i EBSCO bazi Legal Collection, na koju je pretplacena Skupstina Crne Gore (dosadasnji partner UCG u konzorcijumskoj nabavci EBSCO baza podataka).

Pristup EBSCO bazama sa svih racunara na Univerzitetu omogucen je preko sajta: www.ucg.ac.me (link EBSCO na lijevoj strani ekrana) ili direktno - preko stranice http://search.ebscohost.com).


06-05-2014

NLB Montenegrobanka

 

Nova ponuda NLB Montenegrobanke za zaposlene na Univerzitetu Crne Gore


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | starije novosti

 

 

Pratite nas
 • Magistarski rad
  kandidat Slađana Mijanović
  Fakulteta za turizam i hotelijerstvo

 • Magistarski rad
  kandidat Nina Šišević
  Elektrotehnički fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Nemanja Filipović
  Elektrotehnički fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat ALEKSANDRA GOLUBOVIĆ
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat MARIJA TOMIĆ
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Rine Ivančević
  Građevinski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Dragica Damjanović
  Građevinski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Elvis Salković
  Elektrotehnički fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat HARIS JEVRIĆ
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Gordana Tomović
  Fakulteta za turizam i hotelijerstvo

 • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije
  kandidat mr Slobodan Živaljević
  Građevinski fakultet

 • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije
  kandidat mr Marija Mijušković
  Filozofski fakultet

Brzi linkovi
Aktuelni linkovi
     
eXTReMe Tracker