06-04-2015

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

ODRŽANA XII MEĐUNARODNA KONFERENCIJA ,,SPORTSKA DOSTIGNUĆA“

Najznačajniji regionalni naučni skup u oblasti sporta, konferencija o transformacionim procesima u sportu ,,Sportska dostignuća“, 12. po redu, održana je od 3. do 5. aprila u Rektoratu Univerziteta Crne Gore. Predsjednik konferencije, prof. dr Duško Bjelica, poručio je na svečanom otvaranju u petak da će konferencija ,,dati vidljive rezultate, primjenjljive u našoj struci, a za to zasluge ne pripadaju samo nama, već uvaženim i eminentnim učesnicima iz 22 države sa 4 kontinenta“.

Na svečanosti je dodijeljena nagrada predsjedniku Međunarodne federacije za fizičko vaspitanje Evrope prof.dr Miroslavu Antali, za lični doprinos naučnoj diseminaciji na međunarodnom nivou. U njegovo ime nagradu je primio potpredsjednik Federacije, prof.dr George Balint. Na svečanosti je govorio i ministar prosvjete Predrag Bošković, istakavši da konferencija predstavlja naučni doprinos sportu, koji dobija sve značajnije mjesto na univerzitetima.

Konferencija je ove godine okupila više od 160 vodećih svjetskih autora iz oblasti sporta, koji su tokom trodnevnog rada, predavanja i radionica, dali svoja viđenja transformacionih procesa u sportu.

U subotu, 4. aprila, dekan Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje prof.dr Dobrislav Vujović i prof. dr Maike Tietjens sa Instituta za sportske nauke Univerziteta u Minsteru, potpisali su sporazum o saradnji između dvije institucije. Vujović je Institutu za sportske nauke, u znak početka saradnje, uručio zlatnu plaketu, obilježivši tako 25. bilateralni sporazum koji je Fakultet za sport potpisao od 2008. godine.

Odabrana 94 rada iz oblasti sportskih, društvenih nauka i medicine, predstavljena na Konferenciji, biće objavljena u časopisu ''Montengrin Journal of Sports Science and Medicine“, koji se nalazi u 46 međunarodnih indeksnih baza.

Konferenciju ,,Sportska dostignuća“ organizuju Fakultet za sport i fizičko vaspitanje i Crnogorska sportska akademija, pod pokroviteljstvom Univerziteta Crne Gore.

Foto galerija:


03-04-2015

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

PRIJEM POVODOM DANA STUDENATA

Povodom 4. aprila - Dana studenata, rekorka Univerziteta Crne Gore prof. Radmila Vojvodić sastala se danas u Rektoratu sa predstavnicima Studentskog parlamenta. Sastanku su prisustvovali predsjednik Studentskog parlamenta, student povjerenik, predstavnici u Senatu i student ombudsman.

Predstavnici studenata razgovarali su sa rektorkom o mogućnostima povećanja kvaliteta nastave, kao i ostvarenju bolje, neposrednije saradnje sa Univerzitetom.

Na sastanku se govorilo o značajnijem učešću studenata u nastavnom procesu, naročito o praktičnim vidovima nastave. Uz postojeću saradnju koju Univerzitet i studenti imaju na polju nastavnog procesa, u narednom periodu, saglasili su se, dodatnu pažnju treba posvetiti i različitim sadržajima i produkciji vannastavnih događaja i aktivnosti studenata i nastavnika. Studenti su istakli, a rektorka se saglasila, da je nužno što prije organizovati praktičnu nastavu na fakultetima i ojačati saradnju sa društvenom i privrednom zajednicom. Na taj način, studenti bi se dodatno pripremili za tržište rada, a Univerzitet bolje iskoristio svoj naučni i stručni potencijal, što je ujedno i obaveza prema standardima visokog obrazovanja.

Predstavnici studenata su ukazali i na nedostatke postojeće studentske ankete koja je, po njihovom mišljenju, suviše obimna i loše koncipirana. Studenti su insistirali na kontinuitetu i redovnosti odvijanja nastave, a studentska anketa jedan je od konretnih mehanizama praćenja kvaliteta. Studenti su posebno naglasili potrebu da rezultati studentske ankete budu transparentni i dostupni.

Rektorka Vojvodić kazala je da je većina prepoznatih problema obuhvaćena u Strategiji o reorganizaciji i integraciji Univerziteta Crne Gore, dokumentu koji je rezultat intenzivnog, polugodišnjeg rada Tima za reorganizaciju i integraciju, koji je vodila rektorka Vojvodić.

Koristimo priliku da javnosti naglasimo da je dokument ,,Analiza stanja i strateška opredjeljenja za reorganizaciju i integraciju Univerziteta Crne Gore, predstavljen juče akademskoj zajednici. To je prvi strateški dokument koji sadrži sveobuhvatnu analizu nastavnog procesa, modela finansiranja Univerziteta, kadorovske strukture, upisne politike, istraživačkog rada i sistema kvaliteta. Sadrži dvanaest poglavlja u kojima se, osim detaljne analize postojećeg stanja, daju i konretne smjernice i strateške preporuke za unapređenje svih segmenata od značaja za funkcionisanje Univerziteta, kao najznačajnije ustanove visokog obrazovanja u državi.

Zajednički zaključak sastanka je i to da studenti imaju značajnu ulogu u boljem povezivanju među fakultetima i integraciji Univerziteta. Studenti i rektorka Vojvodić saglasili su se da treba urgentno krenuti u realizaciju zaključaka sa sastanka, kako bi se student vratio u centar pažnje i povećao kvalitet nastave na Univerzitetu, koji ima odlučujuću ulogu u razvoju društva zasnovanog na znanju.

Studentskim predstavnicima i svim studentima rektorka je uputila i čestitku povodom Dana studenata.

 


01-04-2015

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

DANI KINESKOG FILMA

Institut Konfucije na Univerzitetu Crne Gore organizuje Dane kineskog filma, od 4. do 9. aprila. Sedam filmova različitih žanrova biće prikazano u velikoj sali Rektorata, KIC Budo Tomović i Cineplexx-u. Otvaranje je zakazano za subotu, 4.aprila, u 12 sati u Cineplexx-u, a ulaz za sve projekcije je slobodan.
Dani kineskog filma su, pored kursa kineskog jezika koji je već počeo, još jedna aktivnost Instituta Konfucije, uz pomoć koje se upoznaje kineska kultura.
Institut Konfucije, otvoren u februaru, planirao je još puno kulturnih i obrazovnih aktivnosti, kao i stipendije, studijske posjete i razmjenu studenata i nastavnika.


01-04-2015

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

PREDAVANJE ,,RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA U OBLASTI VISOKIH TEHNOLOGIJA“

U čast Dana studenata, Univerzitet Crne Gore, u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore i Ministarstvom vanjskih poslova Izraela, organizuje predavanje na temu Razvoj preduzetništva u oblasti visokih tehnologija“. Predavanje će održati Jacob Fass, preduzetnik i diplomata iz Izraela, u petak, 3.aprila u 11.00h na Ekonomskom fakultetu (sala Mediteran).
Na predavanju će se govoriti se o sljedećim temama: visoke tehnologije kao faktor razvoja ekonomije (primjer Izraela), venture kapital, tehnološki inkubatori, startup kompanije u oblasti visokih tehnologija, saradnja univerziteta, vlade i privatnog sektora u podsticanju preduzetništva u oblasti visokih tehnologija.
Predavanje je namijenjeno prvenstveno studentima Ekonomskog, Elektrotehničkog i Mašinskog fakulteta, a pozivamo i sve ostale studente da prisustvuju događaju.


27-03-2015

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

ODRŽANA RADIONICA O ISHODIMA UČENJA

O tome šta su ishodi učenja i kako ih definisati za predmet, kurs ili studijski program, govorilo se na radionici ,,Definisanje ishoda učenja na Univerzitetu Crne Gore“, održanoj danas u Rektoratu.

Nastavnici koji su prisustvovali radionici imali su priliku da, kroz primjere i zadatke, upoznaju metodologiju pisanja ishoda učenja i proces njihovog definisanja. Ishodi učenja predstavljaju iskaze o onome što želimo da studenti znaju, razumiju ili mogu da urade nakon završenog kursa, kao rezultat procesa učenja.

Planirano je da do kraja maja sve univerzitetske jedinice pripreme ishode učenja za svoje studijske programe, kako bi naredna akademska godina počela sa tako dopunjenim ECTS katalozima. Time će Univerzitet dodatno uskladiti svoj nastavni proces sa standardima koji važe u evropskom sistemu visokog obrazovanja, i pripremiti se za predstojeću reakreditaciju 2017. godine.

Kao podrška uvođenju ishoda učenja, od prošle godine realizuje se Tempus projekat DEVCORE, kojim koordinira Univerzitet. Projekat predviđa uvođenje ishoda učenja na sve univerzitete u Crnoj Gori i otvara dodatne mogućnosti razmjene iskustava i najbolje prakse sa evropskim partnerima. U okviru projekta, pripremljene su i smjernice i osnovna pravila za pisanje ishoda učenja, koji će uskoro biti objavljeni. U junu je planirano organizovanje još jedne radionice, u kojoj će učestvovati i projektni partneri - univerziteti iz Grčke, Danske i Austrije.

Osnovne smjernice za pisanje ishoda učenja pogledajte u flajeru.

Prezentacija sa radionice


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | starije novosti

 

 

Pratite nas
 • Magistarski rad
  kandidat ALEKSANDRA ČAĐENOVIĆ
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat DRAGOJEVIĆ IVAN
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat PRELEVIC RADMILA
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat ĐUROVIĆ STEVAN
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat KAPIDANI SAFET
  Ekonomski fakultet

 • Odbrana magistarskog rada
  kandidat Slavica Tomović
  Elektrotehnički fakultet

 • Magistarski rad sa Izvještajem komisije za pregled i ocjenu magistarskog rada
  kandidat Marko Đukić
  Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje

 • Magistarski rad
  kandidat Ivan Maretić
  Građevinski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat VULANOVIĆ VLADANA
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat MILENA DURKOVIĆ
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat ANA BARJAKTAROVIC
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Marija Mijajlović
  Biotehnički fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat JOKIC SLAVKO
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat STANA KNEZEVIC
  Ekonomski fakultet

 • Doktorska disertacija i Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije
  kandidat mr NEBOJŠE ČAGOROVIĆA
  Fakultet političkih nauka

Brzi linkovi
Aktuelni linkovi
     
eXTReMe Tracker