24-06-2015

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

UGOVOR O SARADNJI IZMEĐU BIOTEHNIČKOG FAKULTETA I POLJOPRIVREDNOG FAKULTETA U OSIJEKU

Dekan Biotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, dr Miomir Jovanović, i dekan Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, prof.dr.sc. Vlado Guberac, potpisali su Ugovor o naučno - stručnoj saradnji između dvije institucije. Ugovor između Biotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore i Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku predviđa, između ostalog, uzajamnu podršku i saradnju s ciljem napretka u nauci, struci i visokoškolskom obrazovanju.

 

Foto galerija:

 

 

 


24-06-2015

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

ODRŽANA KOMEMORACIJA POVODOM SMRTI PROF. DR MILJANA RADOVIĆA

Danas je u Rektoratu Univerziteta Crne Gore održana komemorativna sjednica povodom smrti prof. dr Miljana Radovića, nekadašnjeg rektora Univerziteta.

Rektorka Univerziteta Crne Gore prof. Radmila Vojvodić kazala je da se sa zahvalnošću sjećamo bogatog doprinosa koji je prof. dr Miljan Radović dao za razvoj visokog obrazovanja i našoj nevelikoj, ali postojanoj univerzitetskoj tradiciji. Ona je podsjetila na važne trenutke razvoja Univerziteta za vrijeme njegovog mandata, kao i na njegov bogati naučni rad.

"Prof. Radović pripada zlatnoj generaciji crnogorskih pregalaca prošlog vijeka – i to vremena plodnog i snažnog razvoja socijalističkog crnogorskog društva – generaciji intelektualaca socijalističkog kova, čije ideale ako i ne dijelite, možete mjeriti vrijednim učincima u crnogorskom društvu i dandanas – i neizostavno ih morate cijeniti. Častan životni put i profesionalni i naučni opus prof. dr. Radovića ostaju unutar okvira uzornih nacionalnih sjećanja. I, dakako, vrijedna istorijska baština Univerziteta Crne Gore", istakla je rektorka.

Profesor Radović ostaje upamćen i po društvenom i političkom angažmanu. Od 1982. do 1986. godine bio je član Predsjedništva Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije, a od 1986. do 1989. godine obavljao je dužnost predsjednika Centralnog komiteta Saveza komunista Crne Gore.

[Ostatak teksta možete pogledati na linku detaljnije]


23-06-2015

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

ZAJEDNIČKE INICIJATIVE ZA PODIZANJE KVALITETA NAUČNO – ISTRAŽIVAČKOG RADA

Rektorka Univerziteta Crne Gore, prof. Radmila Vojvodić, sastala se u utorak, 23.juna, sa ministarkom nauke Sanjom Vlahović. Sastanku su prisustvovali i pomoćnik ministra nauke mr Darko Petrušić, sekretar ministarstva Smiljana Prelević, kao i prorektori prof. dr Zivko Andrijašević i prof. dr Predrag Stanišić.

Tema susreta bilo je pokretanje važne inicijative - osnivanje naučno – tehnološkog parka, koji bi kao naučno-istraživačka baza služio kao spona između javne uprave, akademske zajednice i privrede, i mogao bi biti otvoren na prostoru univerzitetskog kampusa. Ovaj projekat u perspektivi značajno bi doprinio podizanju kvaliteta naučno-istraživačke djelatnosti na Univerzitetu Crne Gore i otvorio mogućnost za uspostavljanje konkretnije saradnje akademske zajednice i privrednog sektora.

Nakon uspostavljanja Centra izvrsnosti, otvaranjem tehnološkog parka Crna Gora bi se pridružila evropskoj praksi povezivanja nauke i biznis sektora, promovisanju preduzetništva i podrške start-up kompanijama. Za finansiranje osnivanja tehnološkog parka potrebna je podrška evropskih partnera, a Ministartsvo nauke, ostala resorna ministarstva i Univerzitet Crne Gore mogu formirati konzorcijum za uspješno apliciranje kod evropskih fondova. Ministarstvo nauke je već ostvarilo saradnju sa regionalnim tehnološkim parkom AREA iz Italije, koji bi mogao biti aktivan partner u ovom projektu.

Rektorka Vojvodić podržala je inicijativu, s obzirom na plan Univerziteta Crne Gore da ojača svoju naučno-istraživačku bazu, a istraživački rad bolje poveže sa tržištem.

Druga važna inicijativa prilikom ovog susreta odnosila se na pronalaženje novog modela statističke obrade podataka koji se odnose na ulaganje u nauku i istraživanje. Na sastanku se govorilo i o mogućnostima za bolje prepoznavanje ulaganja u nauku kroz budžet Univerziteta, kao i zajedničkom radu na pospješivanju kvaliteta doktorskih studija.


22-06-2015

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

U N I V E R Z I T E T C R N E G O R E
RASPISUJE KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA
za studijsku 2015/16. godinu – I upisni rok

(Konkurs je objavljen u dnevnom listu ,,Pobjeda“)


22-06-2015

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

SASTANAK REGIONALNE PLATFORME ZA SARADNJU U OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANJA I ISTRAŽIVANJA

Rektorka Univerziteta Crne Gore, prof. Radmila Vojvodić, učestvovala je u radu Regionalne platforme za saradnju u oblasti visokog obrazovanja i istraživanja, udruženja formiranog sa ciljem unapređenja saradnje među regionalnim institucijama visokog obrazovanja, kroz inicijative, strateške debate i različite aktivnosti.

Sastanku Platforme, održanom od 15. do 17. juna na Fruškoj gori, prisustvovali su rektori, prorektori i predstavnici ministarstava obrazovanja iz Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Srbije. Glavna tema sastanka bila je saradnja na unapređenju kvaliteta doktorskih studija, istraživanja i inovacija. Jedna od prvih aktivnosti Platforme, kako je to na sastanku dogovoreno, trebalo bi da bude evaluacija postojećih logističkih, legislativnih i proceduralnih praksi na doktorskim studijama univerziteta u regionu. Takođe, trebalo bi kreirati jedinstveni web alat, koji će omogućiti online uvid u istraživačke resurse u regiji. U kasnijoj fazi rada, Platforma bi trebalo da inicira zajedničke doktorske studije i obezbijedi instumente za povećanje mobilnosti studenata, nastavnika i mladih istraživača unutar regije.

Univerziteti u regionu, jedinstveno je mišljenje učesnika sastanka, trebalo bi više da sarađuju i doprinose promjenama i boljoj vidljivosti u evropskom prostoru visokog obrazovanja. Primjena visokih standarda kvaliteta doktorskih studija važan je korak u tom pravcu.

[Ostatak teksta možete pogledati na linku detaljnije]


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | starije novosti

 

 

Pratite nas
 • Odbrana magistarskog rada
  kandidat Nataša Vujanović
  Fakultet za pomorstvo

 • Magistarski rad
  kandidat Vido Davidović
  Biotehnički fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Nevena Mašanović-Đurović
  Arhitektonski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Sanja Vlahović
  Arhitektonski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat DAMIR SINDIK
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Anja Vulević
  Prirodno-matematički fakultet

 • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije
  kandidat mr Maja Delibašić
  Elektrotehnički fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat VESNA VUKOVIC
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat BORIS CVOROVIC
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat ALEKSANDRA GOLUBOVIĆ
  Ekonomski fakultet

Brzi linkovi
Aktuelni linkovi
     
eXTReMe Tracker