09-09-2015

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

RADNI SASTANAK SA MINISTROM BOŠKOVIĆEM

Danas je u Rektoratu Univerziteta Crne Gore održan radni sastanak menadžmenta Univerziteta sa ministrom prosvjete Predragom Boškovićem. Sastanku su prisustvovali rektor prof. Radmila Vojvodić, predsjednik Upravnog odbora prof.dr Duško Bjelica, prorektori prof.dr Maja Baćović, prof. dr Predrag Stanišić, prof.dr Živko Andrijašević i generalni sekretar Jelena Pajković.

Glavna tema sastanka bile su izmjene Kolektivnog ugovora, na čemu se na Univerzitetu intenzivno radi. Pažnja je posvećena analizi postojećeg modela finansiranja nastave na Univerzitetu, naročito odnosu između budžetske i samofinansirajuće nastave. Razmatrana su postojeća i predstavljena moguća rješenja koja bi trebalo definisati izmijenjenim Kolektivnim ugovorom. Posebno važno pitanje je korekcija postojećeg modela tako da se dodatno pospješi kvalitet, stimuliše i valorizuje naučno – istraživački rad.

Na sastanku se govorilo i modelu finansiranja Univerziteta, pitanjima efikasne organizacije, funkcionalnosti i održivosti studijskih programa i njihove usklađenosti sa potrebama tržišta. Kako je ocijenjeno, Univerzitet je definisao svoje glavne strateške korake u susret reakreditaciji 2017. godine, procesu koji će izmjeriti sprovedene reforme.

Rad na izmjenama Kolektivnog ugovora nastavlja se konsultacijama sa Sindikatom i Vladom.


08-09-2015

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

FORUM UNIVERZITETA CRNE GORE O DOKTORSKIM STUDIJAMA

Pozivamo vas na Forum Univerziteta Crne Gore, koji će se održati u srijedu, 9.septembra, u 11 sati u Rektoratu. Glavna tema Foruma je organizacija i unapređenje kvaliteta doktorskih studija. O organizaciji i izvođenju doktorskih studija na Univerzitetu u Ljubljani govoriće redovni profesor tog Univerziteta, Mirko Soković.

 


04-09-2015

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

U N I V E R Z I T E T   C R N E   G O R E
RASPISUJE KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA
za studijsku 2015/16. godinu – IV upisni rok


04-09-2015

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

EKSTERNI OGLAS UNIVERZITETA CRNE GORE ZA ANGAŽOVANJE U NASTAVI ZA STUDIJSKU 2015/16 GODINU

Univerzitet Crne Gore raspisuje Eksterni oglas za angažovanje u nastavi za studijsku 2015/16 godinu.

Pravo prijave imaju lica sa akademskim zvanjem i istaknuti stručnjaci iz prakse sa stepenom doktora nauka, odnosno istaknuti umjetnici, čija je oblast naučnog, odnosno umjetničkog rada srodna sa navedenim predmetima. Kandidati se mogu prijavljivati na jedan ili na grupu predmeta.

Kompletan tekst oglasa možete preuzeti ovdje.

Oglas je otvoren do četvrtka, 10 septembra 2015. godine.


27-08-2015

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

UNIVERZITET CRNE GORE RASPISUJE
KONKURS ZA UPIS NA STUDIJSKE PROGRAME SPECIJALISTIČKIH STUDIJA
za studijsku 2015/16. godinu


(Konkursi će biti objavljeni u dnevnom listu ,,Pobjeda" u petak, 28.avgusta)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | starije novosti

 

 

Pratite nas
 • Magistarski rad
  kandidat SLAVICA PAVIĆEVIĆ
  Ekonomski fakultet

 • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije
  kandidat mr Biljana Ivanović
  Građevinski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat DACIĆ ZDENKA
  Ekonomski fakultet

 • Odbrana doktorske disertacije
  kandidat mr Slobodan Živaljević
  Građevinski fakultet

 • Odbrana magistarskog rada
  kandidat Elvis Salković
  Elektrotehnički fakultet

 • Odbrana magistarskog rada
  kandidat Nemanja Filipović
  Elektrotehnički fakultet

 • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije
  kandidat mr Milena Mrdak-Mićović
  Filozofski fakultet

 • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije
  kandidat mr Dragana Čarapić
  Filozofski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Rade Čađenović
  Elektrotehnički fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Ivana Mučalica
  Pravni fakultet

 • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije
  kandidat mr Milivoje Rogač
  Građevinski fakultet

Brzi linkovi
Aktuelni linkovi
     
eXTReMe Tracker