04-09-2015

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

EKSTERNI OGLAS UNIVERZITETA CRNE GORE ZA ANGAŽOVANJE U NASTAVI ZA STUDIJSKU 2015/16 GODINU

Univerzitet Crne Gore raspisuje Eksterni oglas za angažovanje u nastavi za studijsku 2015/16 godinu.

Pravo prijave imaju lica sa akademskim zvanjem i istaknuti stručnjaci iz prakse sa stepenom doktora nauka, odnosno istaknuti umjetnici, čija je oblast naučnog, odnosno umjetničkog rada srodna sa navedenim predmetima. Kandidati se mogu prijavljivati na jedan ili na grupu predmeta.

Kompletan tekst oglasa možete preuzeti ovdje.

Oglas je otvoren do četvrtka, 10 septembra 2015. godine.


27-08-2015

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

UNIVERZITET CRNE GORE RASPISUJE
KONKURS ZA UPIS NA STUDIJSKE PROGRAME SPECIJALISTIČKIH STUDIJA
za studijsku 2015/16. godinu


(Konkursi će biti objavljeni u dnevnom listu ,,Pobjeda" u petak, 28.avgusta)


27-08-2015

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

UNIVERZITET CRNE GORE RASPISUJE
KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA
za studijsku 2015/16. godinu – III upisni rok


26-08-2015

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

NAJAVA KONKURSA ZA UPIS NA OSNOVNE I SPECIJALISTIČKE STUDIJE

Univerzitet Crne Gore raspisaće u petak, 28.avgusta, konkurs za upis na prvu godinu studija u trećem roku, kao i konkurs za upis na specijalističke studije. Konkursom za upis na osnovne studije predviđeno je 76 budžetskih i 373 samofinansirajuća mjesta. Prijave se predaju u ponedjeljak, 31.avgusta.

Konkursom za upis na specijalističke studije raspisano je 1084 mjesta za budžetske i 1076 mjesta za samofinansirajuće studente. Prijave se predaju od 31.avgusta do 14. septembra. Pravo upisa na specijalističke studije imaju kandidati sa završenim osnovnim studijama obima najmanje 180 ECTS kredita, iz odgovarajuće oblasti nauka ili umjetnosti.

Stranci imaju pravo upisa na osnovne i specijalističke studije pod jednakim uslovima kao i crnogorski državljani.

Prema akademskom kalendaru, studijska godina počeće 21. septembra.


22-07-2015

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

U CIS - U NACIONALNA TAČKA RAZMJENE INTERNET SAOBRAĆAJA

Danas je u Rektoratu svečano obilježeno uspostavljanje prve Nacionalne tačke razmjene internet saobraćaja (Montenegro Internet Exchange Point - MIXP) u Centru informacionog sistema Univerziteta Crne Gore.

Nacionalna tačka razmjene predstavlja alat za pospješivanje razvoja internet servisa, snižavanje cijena usluga interneta, rasterećivanje linkova za globalni pristup internetu, poboljšavanje kvaliteta usluge pristupa internetu i sigurnosti komunikacija u pogledu zaštite ličnih podataka i bezbjednosti mreže.

Rektorka Univerziteta Crne Gore Radmila Vojvodić rekla je na današnjoj svečanosti da nema društva znanja bez razvoja informacionih tehnologija, a uspostavljanje ovog značajnog tehničkog čvorišta još je jedan korak u tom pravcu.

Centar informacionog sistema UCG bio je zadužen za dizajn, instalaciju i konfigurisanje prvog MIXP-a u Crnoj Gori. U tome su podršku pružili Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije, Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, kao Međunarodna telekomunikaciona unija i Međunarodno internet udruženje.

Ministar za informaciono društvo i telekomunikacije Vujica Lazović rekao je da će uspostavljanje ove tačke imati uticaja na dalji razvoj cijelog društva, jer ove mreže omogućavaju i doprinose ekonomskom razvoju, kao i modernizaciji važnih sektora, poput obrazovanja i zdravstva.

Osim provajdera, na MIXP se mogu povezati i obrazovne ustanove, državni organi, kompanije i ostali, ako ispunjavaju tehničke uslove koji su detaljno objašnjeni na sajtu www.mixp.me. Kako je istakao direktor Centra informacionog sistema Božo Krstajić, na mrežu će odmah biti priključeno 80 odsto korisnika. Svi zainteresovani provajderi i pravna lica se mogu obratiti CIS-u za povezivanje na mrežu, a do 31. decembra ove godine neće se plaćati mjesečna naknada korišćenja mreže.

U nabavci neophodne opreme pomogli su i pružaoci internet usluga u Crnoj Gori, T-com i Telenor. UCG je ovom aktivnošću pokazao da ima znanja, resurse i sposobnosti da realizuje jedan tehnološki vrlo zahtjevan posao, koji ima nacionalni značaj i vrlo primjenljivu i komercijalno orijentisanu funkciju.

Foto galerija:

  


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | starije novosti

 

 

Pratite nas
 • Odbrana magistarskog rada
  kandidat Sanja Vlahović
  Arhitektonski fakultet

 • Odbrana magistarskog rada
  kandidat Nevena Đurović - Mašanović
  Arhitektonski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat ANĐELA RADOSAVOVIĆ
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Sabina Hajdarpašić
  Pravni fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Vesna Sofilj
  Građevinski fakultet

 • Odbrana magistarskog rada
  kandidat Nikčević Dubravka
  Fakulteta za turizam i hotelijerstvo

 • Magistarski rad
  kandidat SLAVICA PAVIĆEVIĆ
  Ekonomski fakultet

 • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije
  kandidat mr Biljana Ivanović
  Građevinski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat DACIĆ ZDENKA
  Ekonomski fakultet

 • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije
  kandidat mr Milena Mrdak-Mićović
  Filozofski fakultet

 • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije
  kandidat mr Dragana Čarapić
  Filozofski fakultet

Brzi linkovi
Aktuelni linkovi
     
eXTReMe Tracker