10-03-2015

UNIVERZITET CRNE GORE

 

NOVI BROJ ČASOPISA "MONTENEGRIN JOURNAL OF SPORTS SCIENCE AND MEDICINE"

Objavljen je novi, šesti po redu broj časopisa "Montengrin Journal of Sports Science and Medicine", koji donosi originalna istraživanja vodećih domaćih, regionalnih i svjetskih naučnika i istraživača. U časopisu se, kroz multidisciplinarni pristup, istražuju neka od najaktuelnijih pitanja u oblasti sportskih nauka i medicine.

"Montengrin Journal of Sports Science and Medicine" vodeći je časopis u Crnoj Gori u oblasti sportskih nauka, a ima i zavidnu regionalnu poziciju. Nalazi se u 30 međunarodnih indeksnih baza i predstavlja forum za razmjenu aktuelnih informacija i ideja o raznim aspektima sportskih nauka i medicine. Glavni i odgovorni urednik časopisa je prof. dr Duško Bjelica.

Redakciju časopisa, koji izlazi dva puta godišnje, čine međunarodni eksperti iz različitih naučnih oblasti. Mogućnost da budu objavljeni u časopisu dobiće i najbolji radovi sa predstojeće konferencije o transformacionim procesima u sportu ,,Sportska dostignuća", koju od 2. do 5. aprila u Podgorici organizuju Crnogorska sportska akademija i Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, pod pokroviteljstvom Univerziteta Crne Gore.

Časopis izlazi od septembra 2012. godine, a novi broj možete pogledati ovdje.


06-03-2015

Kancelarije za međunarodnu saradnju Univerziteta Crne Gore

 

JEAN MONNET I DAAD PROGRAMI ZA NASTAVU I ISTRAŽIVANJE

U Rektoratu Univerziteta Crne Gore danas su predstavljena dva značajna evropska programa, namijenjena akademskom osoblju, istraživačima i doktorandima.

Jean Monnet, program kroz koji se od 1989. godine uvode studije evropskih integracija na univerzitete širom svijeta, sada se odvija u okviru ERASMUS+ programa kao zasebna aktivnost. Funkcionise kroz grantove za nastavu i istraživanje, akademske debate i podršku institucijama i organizacijama u oblasti evropskih integracija. Godišnji konkurs objavljuje Izvršna agencija Evropske unije, a rok za podnošenje aplikacija za 2015.godinu je 26.mart. Današnju prezentaciju Jean Monnet programa možete preuzeti ovdje.

Danas je predstavljen i DAAD program za doktorande i akademsko osoblje, koji nudi mogućnost usavršavanja i istraživanja na njemačkim univerzitetima. Akademsko osoblje i istraživači mogu se prijaviti za istraživačke grantove koji se dodjeljuju na period od jednog do deset mjeseci, dok je taj period za doktorande duži, pa se grantovi mogu dodijeliti i na period do četiri godine. Stipendija obuhvata troškove prevoza i mjesečnu nadoknadu od 750 do 1000 eura . DAAD nudi mogućnost i tromjesečnih istraživačkih boravaka, uz mjesečnu stipendiju od 2.000 do 2.300 eura.

Na DAAD stipendije se ne može prijaviti bez prethodno izabranog univerziteta, odnosno mentora i partnera u istraživanju. Sve detalje o DAAD programu možete pronaći u današnjoj prezentaciji.

Predstavljanje Jean Monnet i DAAD programa organizovali su Kancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta Crne Gore, Nacionalna ERASMUS+ kancelarija i predstavnici DAAD programa u Crnoj Gori.


06-03-2015

Institut Konfucije na Univerzitetu Crne Gore

 

PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVU NA KURS KINESKOG JEZIKA

Za kurs kineskog jezika na Institutu Konfucije možete se prijaviti do 10.marta. Podsjećamo, za prijavu je potrebno ispunjenu aplikacionu formu (http://www.filedropper.com/aplikacionaforma) poslati na e-mail institut_konfucije@ac.me. Kurs počinje 16.marta i održavaće se dva puta sedmično, u trajanju od 90 minuta. Cijena tromjesečnog kursa za studente Univerziteta Crne Gore je 100 eura, a za ostale polaznike 150 eura.

Kurs kineskog jezika je prva u nizu aktivnosti koju organizuje Institut Konfucije na Univerzitetu Crne Gore. Najbolji polaznici moći će da dobiju stipendije za usavršavanje kineskog jezika. Osim kurseva, Institut će organizovati ljetnje i zimske kampove, programe razmjene, kurs kineskog kulinarstva i razne aktivnosti za upoznavanje kineske kulture.


05-03-2015

Kancelarije za međunarodnu saradnju Univerziteta Crne Gore

 

Predstavljanje JEAN MONNET i DAAD programa za akademsko osoblje

Kancelarija za međunarodnu saradnju, Nacionalna ERASMUS+ kancelarija i kancelarija DAAD programa u Crnoj Gori predstaviće sjutra, 6. marta, u 10 sati u Rektoratu Jean Monnet i DAAD programe za akademsko osoblje.

Jean Monnet je program koji promoviše izvrsnost u izvođenju nastave i istraživanju u oblasti evropskih integracija, istorije, politike, ekonomije i prava Evropske unije. O programu će govoriti Vanja Drljević iz ERASMUS+ kancelarije, u 10 sati.

Sat kasnije, Simone Heine, DAAD lektor na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, predstaviće njemački DAAD program koji nudi grantove za akademsko osoblje i doktorande. DAAD omogućava usavršavanje i istraživanje na njemačkim univerzitetima, u trajanju od jednog mjeseca do tri godine, za studente doktorskih studija, mlade istražvače i drugo akademsko osoblje.


27-02-2015

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

USVOJENA NOVA PRAVILA STUDIRANJA NA UNIVERZITETU CRNE GORE 

Senat Univerziteta Crne Gore usvojio je na jučerašnjoj sjednici pravila studiranja na osnovnim, postdiplomskim i doktorskim studijama. Dokumenta su usklađena sa novim Zakonom o visokom obrazovanju, kao i nedavno usvojenim Statutom Univerziteta. Pravila jasnije definišu postojeća i uvode nova rješenja, umjesto onih koja su se u desetogodišnjoj praksi primjene Bolonjske deklaracije pokazala kao nedovoljno precizna, i koja je trebalo prilagoditi standardima kvaliteta, potrebama studenata i efikasnijoj organizaciji studija. Predstavnici Studentskog parlamenta u Senatu ocijenili su da nova pravila, kojima se izlazi u susret studentima i problemima sa kojima su se suočavali, predstavljaju veliki iskorak u odnosu na do sada važeće norme.

Osnovne studije
Pravila osnovnih studija precizno uređuju nastavni proces i donose rješenja koja uvažavaju različite zahtjeve koje su studenti imali tokom prethodnih godina. Između ostalog, predviđaju organizovanje dodatnog ispitnog roka, koji je od ove godine utvrđen i Zakonom o visokom obrazovanju. Studenti u tom roku mogu polagati završni ispit iz svih predmeta prijavljenih na početku studijske godine, uz priznavanje svih stečenih bodova. Studenti kojima je, nakon junskog i avgustovskog ispitnog roka, do završetka osnovnih studija ostao samo jedan nepoloženi ispit, moći će da ga polažu u zimskom semestru. Na taj način, završetak studija neće se prolongirati. Odobreno je i kumulativno sakupljanje bodova, što znači da više nema uslovljenosti brojem bodova za izlazak na završni ispit.

Postdiplomske studije
I Pravila studiranja na postdiplomskim studijama donose novine u podizanju kvaliteta. Tako će u okviru Centra za studije i kontrolu kvaliteta biti formiran Odbor za monitoring magistarskih studija, čiji će zadatak biti da Vijeću fakulteta daje mišljenje na prijavu teme magistarskog rada. Odbor će analizirati metodološke principe naučno-istraživačkog rada, i predstavljaće još jednu instancu koja će doprinijeti kvalitetnijim magistarskim radovima. Osim Vijeća i prodekana za nastavu, u oganizovanju i vođenju postdiplomskih studija pomagaće i komisija za postdiplomske studije, umjesto dosadašnjeg rukovodioca.

Doktorske studije
Vodeća novina u pravilima studiranja odnosi se na doktorske studije. Novim Pravilima doktorskih studija, po prvi put, osniva se Centar za doktorske studije. Centar će, između ostalog, definisati oblasti doktorskih studija, organizovati nastavu, pratiti prolaznost studenata, predlagati upisnu kvotu. Poboljšanje kvaliteta doktorskih studija, veća prepoznatljivost Univerziteta u međunarodnim okvirima, bolje povezivanje sa privrednom i društvenom zajednicom i njegovanje multidisciplinarnog pristupa doktorskim studijama, vodeći su zadaci na kojima će Centar raditi. Novim Pravilima prvi put se definišu i uslovi koje moraju da ispune mentori za izradu doktorskih disertacija. Da bi se izabrao za mentora, nastavnik mora imati odgovarajući broj objavljenih radova u relevantnim međunarodnim časopisima. Tom normom trebalo bi i da konačno zažive i rješenja predviđena Pravilnikom za akreditovanje studijskih programa doktorskih studija, koja do sada nisu poštovana. Prema novim Pravilima, doktorske studije mogu se organizovati i na stranom jeziku.

Nova pravila studiranja fokusirana su na povećanje kvaliteta i jasno definisanje i primjenu svih, do sada različito tumačenih pravila i principa Bolonjske deklaracije, univerzitetskih vrijednosti i standarda evropskog obrazovanja. Dosadašnja pravila važila su od 2004. godine.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | starije novosti

 

 

Pratite nas
 • Magistarski rad
  kandidat BOŽIDAR VLAČIĆ
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat VUJOVIĆ MIODRAG
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat ALEKSANDRA ČAĐENOVIĆ
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat DRAGOJEVIĆ IVAN
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat PRELEVIC RADMILA
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat ĐUROVIĆ STEVAN
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat KAPIDANI SAFET
  Ekonomski fakultet

 • Odbrana magistarskog rada
  kandidat Slavica Tomović
  Elektrotehnički fakultet

 • Magistarski rad sa Izvještajem komisije za pregled i ocjenu magistarskog rada
  kandidat Marko Đukić
  Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje

 • Magistarski rad
  kandidat Ivan Maretić
  Građevinski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat VULANOVIĆ VLADANA
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat MILENA DURKOVIĆ
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat ANA BARJAKTAROVIC
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Marija Mijajlović
  Biotehnički fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat JOKIC SLAVKO
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat STANA KNEZEVIC
  Ekonomski fakultet

 • Doktorska disertacija i Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije
  kandidat mr NEBOJŠE ČAGOROVIĆA
  Fakultet političkih nauka

Brzi linkovi
Aktuelni linkovi
     
eXTReMe Tracker