Vijeće   >>>

20.12.2017 Ekonomski fakultet
Izvještaj sa Vijeća fakulteta održanog 20.12.2017.. >>>

Obavještenja rukovodilaca   >>>

18.01.2018 Ekonomija
Obavještenje o odbrani magistarskog rada kandidatakinjeTatjane Rutešić . >>>

18.01.2018 Menadžment Bijelo Polje
Poslovni engleski II - rezultati zavrsnog ispita- 18.01.2018 13:11. >>>

Obavještenja za predmete   >>>

22.01.2018 Primijenjene studije menadžmenta-Preduzetništvo
Zbirni rezultati nakon popravnog zavrsnog dijela ispita . >>>

22.01.2018 Menadžment Bijelo Polje-Upravljački IS
rezultati nakon odrzanog zavrsnog kolokvijuma. >>>

22.01.2018 Ekonomija-Informatika
Rezultati završnog ispita - 22.01.2018 12:04. >>>

22.01.2018 Primijenjene studije menadžmenta-Matematika za biznis
Rezultati prije popravnog zavrsnog. >>>

22.01.2018 Menadžment Podgorica (2017.)-Matematika za biznis
Rezultati prije popravnog zavrsnog. >>>

21.01.2018 Studije menadžmenta-Menadžment promjenama
Nova objava - 21.01.2018 19:26. >>>

21.01.2018 Studije menadžmenta-Menadžment promjenama
Nova objava - 21.01.2018 19:24. >>>

21.01.2018 Studije menadžmenta-Menadžment promjenama
Nova objava - 21.01.2018 19:22. >>>

21.01.2018 Studije menadžmenta-Menadžment promjenama
Nova objava - 21.01.2018 19:17. >>>

21.01.2018 Studije menadžmenta-Menadžment promjenama
Nova objava - 21.01.2018 19:15. >>>

21.01.2018 Studije menadžmenta-Menadžment promjenama
Nova objava - 21.01.2018 19:07. >>>

21.01.2018 Ekonomija, smjer Finansije i bankarstvo-Bankarski menadžment
Nova objava - 21.01.2018 17:10. >>>
Vijesti   >>>

17.01.2018 Ekonomski fakultet

Prof. dr Božu Mihailoviću uručena nagrada Oktoih

DETALJNIJE

29.12.2017 Ekonomski fakultet

Spiskovi studenata po predmetima iz zimskog semestra studijske 2017/2018 godine

DETALJNIJE

25.12.2017 Ekonomski fakultet

Studenti posjetili Muzej novca na Cetinju

DETALJNIJE


14.12.2017 Ekonomski fakultet

Rezultati istraživačkog projekta Crne Gore i Slovenije

DETALJNIJE

13.12.2017 Ekonomski fakultet

Ekonomski fakultet punopravni član European Foundation for Management Development-EFMD

DETALJNIJE

12.12.2017 Ekonomski fakultet

Humanitarno filmsko veče na Ekonomskom fakultetu 13. decembra

DETALJNIJE

11.12.2017 Ekonomski fakultet

Potpisan Sporazum o saradnji sa Ekonomskim fakultetom u Banja Luci

DETALJNIJE

24.11.2017 Ekonomski fakultet

Kampanja "Pravo na zdravlje" na Ekonomskom fakultetu

DETALJNIJE

15.11.2017 Ekonomski fakultet

Održana konferencija "Podrška razvoju preduzetništva mladih"

DETALJNIJE

13.11.2017 Ekonomski fakultet

Preduzetništvo mladih u fokusu

DETALJNIJE