Vijeće   >>>

05.06.2017 Pravni fakultet
Saziv Vijeca 08.06.2017.. >>>

Obavještenja rukovodilaca   >>>

23.06.2017 Pravne nauke
Velimir Rakočević - Program razvoja Fakulteta. >>>

15.06.2017 Pravne nauke
Obavještenje za profesore. >>>

Obavještenja za predmete   >>>

17.01.2018 Pravne nauke (2017.)-Opšta teorija prava
Opšta teorija prava - Obavještenje . >>>

17.01.2018 Pravne nauke, smjer Krivično-pravni-Krivično pravne klinike
Krivično pravne klinike - rezultati. >>>

17.01.2018 Pravne nauke, smjer Poslovno-pravni-Carinsko pravo
Carinsko pravo - rezultati. >>>

17.01.2018 Bezbjednost i kriminalistika-Krivično pravo
Krivično pravo - rezultati. >>>

16.01.2018 Pravne nauke-Pravo privrednih društava
REZULTATI ZAVRŠNOG PPD - 16.01.2018 14:01. >>>

15.01.2018 Pravne nauke-Obligaciono pravo
Nova objava - 15.01.2018 19:05. >>>

15.01.2018 Pravne nauke (2017.)-Osnovi sociologije i sociologija prava
Nova objava - 15.01.2018 09:32. >>>

15.01.2018 Pravne nauke-Krivično pravo I - Opšti dio
Krivično pravo-opšti dio - rezultati. >>>

12.01.2018 Bezbjednost i kriminalistika-Osnovi ekonomskog kriminaliteta
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA - 12.01.2018 09:57. >>>

12.01.2018 Bezbjednost i kriminalistika-Sociologija
Nova objava - 12.01.2018 09:41. >>>

12.01.2018 Pravne nauke-Uvod u građansko pravo
Uvod u gradjansko pravo - rez. avgust. >>>

11.01.2018 Pravne nauke, smjer Poslovno-pravni-Pomorsko pravo
Pomorsko pravo - rezultati . >>>
Vijesti   >>>

10.01.2018 Pravni fakultet

Druga internacionalna studentska konferencija u aprilu

DETALJNIJE

10.01.2018 Pravni fakultet

Na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore održana I internacionalna studentska konferencija

DETALJNIJE

08.01.2018 Pravni fakultet

Međunarodna naučna konferencija "Pravo pred izazovima savremenog doba"

DETALJNIJE

07.01.2018 Pravni fakultet

31TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT - “THE LEGAL CHALLENGES OF MODERN WORLD''

DETALJNIJE

26.12.2017 Pravni fakultet

Internacionalna studentska konferencija - Crnogorsko zakonodavstvo iz perspektive zaštite prava djeteta i međunarodni standardi

DETALJNIJE

21.12.2017 Pravni fakultet

Tomislav Dedić - Ostvarivanje pravde

DETALJNIJE

15.12.2017 Pravni fakultet

Svjetski uspjeh studenata Pravnog fakulteta

DETALJNIJE

06.12.2017 Pravni fakultet

OBAVEZA PLAĆANJA DRUGE RATE ŠKOLARINE ZA ŠKOLSKU 2017/18 GODINU

DETALJNIJE

30.11.2017 Pravni fakultet

Dokumentarni film o Pravnom fakultetu

DETALJNIJE

29.11.2017 Pravni fakultet

ELSA Day - Pristup pravdi izvan granica

DETALJNIJE

27.11.2017 Pravni fakultet

Studenti o uticaju vozača na bezbjednost saobraćaja

DETALJNIJE