Vijeće   >>>

15.01.2018 Prirodno-matematički fakultet
XIV sjednica vijeća PMF-a biće održana u utorak 30. januara 2017 u sali 225 u 12h. >>>

Obavještenja rukovodilaca   >>>

25.12.2017 Matematika
Pedagogija - Termin ispita. >>>

21.12.2017 Fizika
RASPORED POLAGANJA ISPITA U ZIMSKOM ISPITNOM ROKU NA STUDIJSKOM PROGRAMU FIZIKA. >>>

Obavještenja za predmete   >>>

22.01.2018 Biologija-Alge, gljive i lišajevi
Rezultati PRVOG kolokvijuma (Alge) i obavjestenje u vezi daljeg polaganja ispita. >>>

22.01.2018 Fizika-Matematičke metode u fizici
Rezultati zavrsnog ispita iz Matematickih metoda u fizici. >>>

22.01.2018 Fizika-Školska laboratorija i praksa I
Poeni osvojeni na praksi - 22.01.2018 12:02. >>>

22.01.2018 Fizika-Metodika nastave fizike I
Rezultati zavrsnog ispita- 22.01.2018 11:57. >>>

22.01.2018 Biologija-Anatomija i morfologija biljaka
Popravni prakticni ispit iz Anatomije biljaka - 22.01.2018 11:25. >>>

22.01.2018 Biologija-Fiziologija biljaka
Popravni prakticni ispit iz Fiziologije biljaka - 22.01.2018 11:17. >>>

22.01.2018 Računarske nauke-Multimedija
Rezultati popravnih kolokvijuma I termin u januarskom roku. >>>

21.01.2018 Računarske nauke-Vještačka inteligencija
Preliminarni rezultati ispita. >>>

21.01.2018 Računarske nauke-Matematičko modeliranje
Додатни термини за презентацију и одбране пројеката. >>>

21.01.2018 Biologija-Hidrobiologija
Tabela sa evidencijom do sada osvojenih poena (zakljucno sa zavrsnim). >>>

21.01.2018 Računarske nauke-Analiza 1
Rezultati popravnog drugog kolokvijuma. >>>

21.01.2018 Računarstvo i informacione tehnologije-Algoritmi na grafovima
Евиденција остварених поена и термин одбране завршног пројекта. >>>
Vijesti   >>>

18.01.2018 Prirodno-matematički fakultet

Konferencija o obrazovanju matematike i prirodnih nauka u Skoplju, od 23. do 24. marta

DETALJNIJE

15.01.2018 Prirodno-matematički fakultet

Konkursu za upis 16. generacije polaznika Škole retorike

DETALJNIJE

15.01.2018 Prirodno-matematički fakultet

International School on Nuclear Methods for Environmental and Life Sciences, 22-28 April 2018 Budva, Becici.

DETALJNIJE

10.01.2018 Prirodno-matematički fakultet

Konkurs za učešće na programu „Studentska ljetnja škola CERN 2018“

DETALJNIJE

29.12.2017 Prirodno-matematički fakultet

Nina Bošković - najbolji student Prirodno-matematičkog fakulteta u studijskoj 2016/17

DETALJNIJE


27.12.2017 Prirodno-matematički fakultet

Jednogodišnje master studije za studente fizike

DETALJNIJE


01.12.2017 Prirodno-matematički fakultet

Deseta jubilarna konferencija Balkanske unije fizičara

DETALJNIJE

24.11.2017 Prirodno-matematički fakultet

Okrugli sto o inoviranom Nacrtu Strategije naučnoistraživačke djelatnosti (2017-2021)

DETALJNIJE

14.11.2017 Prirodno-matematički fakultet

J A V N I P O Z I V za dodjelu godišnjih nagrada za naučna dostignuća u 2017. godini

DETALJNIJE