Vijeće   >>>

26.10.2017 Prirodno-matematički fakultet
XII sjednica vijeća PMF-a biće održana u srijedu 15. novembra 2017 u sali 225 u 12h. >>>

Obavještenja rukovodilaca   >>>

03.10.2017 Fizika
Novi termin za nastavu iz Engleskog jezika II. >>>

29.09.2017 Matematika i računarske nauke
Izmijenjen raspored časova za zimski semestar 2017/18. >>>

Obavještenja za predmete   >>>

19.11.2017 Matematika i računarske nauke-Kompleksna analiza 1
Rezultati prvog kolokvijuma. >>>

19.11.2017 Matematika-Kompleksna analiza 1
Rezultati prvog kolokvijuma. >>>

19.11.2017 Fizika-Numeričke metode
Materijali za prvi kolokvijum. >>>

19.11.2017 Računarske nauke-Numerička analiza
Materijali za prvi kolokvijum. >>>

19.11.2017 Matematika-Uvod u geometriju
Termin kolokvijuma. >>>

19.11.2017 Fizika-Numeričke metode
Kad ce biti prvi kolokvijum?. >>>

19.11.2017 Računarske nauke-Numerička analiza
Kad ce biti prvi kolokvijum?. >>>

18.11.2017 Matematika-Linearna algebra 1
Termin kolokvijuma. >>>

18.11.2017 Matematika i računarske nauke-Linearna algebra 1
Termin kolokvijuma. >>>

18.11.2017 Računarske nauke-Programiranje I
Pitanja i rjesenja za kolokvijum (A, B, C). >>>

18.11.2017 Računarstvo i informacione tehnologije-Mobilne i bežične komunikacije
Резултати првог колоквијума. >>>

18.11.2017 Računarske nauke-Programiranje I
Kad ce biti kolokvijum (A, B, C)?. >>>
Vijesti   >>>

14.11.2017 Prirodno-matematički fakultet

J A V N I P O Z I V za dodjelu godišnjih nagrada za naučna dostignuća u 2017. godini

DETALJNIJE


19.10.2017 Prirodno-matematički fakultet

Javni poziv za učešće u raspravi o inoviranom Nacrtu Strategije naučnoistraživačke djelatnosti (2017-2021) s Akcionim planom

DETALJNIJE

18.10.2017 Prirodno-matematički fakultet

Važno - preliminarni spiskovi opterećenja nastave za studijsku 2017/2018. godinu

DETALJNIJE

12.10.2017 Prirodno-matematički fakultet

Boravak u CERN-u izazov i velika šansa

DETALJNIJE

11.10.2017 Prirodno-matematički fakultet

Čudesni svijet biologije i hemije

DETALJNIJE

08.10.2017 Prirodno-matematički fakultet

Danas počinju Otvoreni dani nauke 2017

DETALJNIJE

06.10.2017 Prirodno-matematički fakultet

OTVORENI DANI NAUKE 2017. NA STUDIJSKOM PROGRAMU BIOLOGIJA

DETALJNIJE

05.10.2017 Prirodno-matematički fakultet

Najava međunarodnog seminara "Mathematical models and modeling in laser-plasma processes and advanced scientific technologies" (LPpM3-2018)

DETALJNIJE

28.09.2017 Prirodno-matematički fakultet

Konkurs za upis na postdiplomske magistarske studije

DETALJNIJE

25.09.2017 Prirodno-matematički fakultet

Rang-lista kandidata na specijalistickim studijama

DETALJNIJE