Vijesti   >>>

19.02.2018 Međunarodna saradnja

Ondokuz Mayis Universitesi - MEVLANA

DETALJNIJE

08.02.2018 Međunarodna saradnja

Još novih Erasmus + konkursa

DETALJNIJE

29.01.2018 Međunarodna saradnja

Sajam italijanskih univerziteta i škola jezika u Podgorici

DETALJNIJE


20.01.2018 Međunarodna saradnja

Produženje roka za CEEPUS prijave za Mađarsku

DETALJNIJE


22.12.2017 Međunarodna saradnja

Otvoreni pozivi za treće strane u okviru tekućih H2020 projekata

DETALJNIJE

11.11.2017 Međunarodna saradnja

Stipendije fondacije „British Scholarship Trust“ - istraživači do 30 godina

DETALJNIJE


21.10.2017 Međunarodna saradnja

Stipendije za Univerzitet Pila, Poljska

DETALJNIJE

Aktuelno   >>>

30.01.2018 Međunarodna saradnja

Erasmus+ Osijek

DETALJNIJE

28.09.2017 Međunarodna saradnja

Stipendije za studije u Šćećinu (Poljska)

DETALJNIJE

26.09.2017 Međunarodna saradnja

Studirajte u Slovačkoj - Stipendije Vlade Slovačke

DETALJNIJE

19.09.2017 Međunarodna saradnja
CfP - Jezici i kulture u vremenu i prostoru - Novi Sad. >>>
Vijesti iz Rektorata   >>>

19.02.2018 Rektorat

Upravni odbor donio Odluku o politici novog zapošljavanja na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE

15.02.2018 Rektorat

Rektor Nikolić i ambasador Galip razgovarali o unapređenju saradnje sa turskim univerzitetima

DETALJNIJE

07.02.2018 Rektorat

Rektor i ambasador Hrvatske razgovarali o unapređenju saradnje u oblasti visokog obrazovanja

DETALJNIJE

24.01.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Poziv doktorima nauka za arhiviranje doktorskih radova u Digitalni arhiv

DETALJNIJE

21.02.2018 Rektorat

Studenti umjetničkih fakulteta boraviće u CERN-u

DETALJNIJE

21.02.2018 Ekonomski fakultet

Privrednik Ranko Jovović sa studentima Ekonomskog fakulteta

DETALJNIJE