Laboratorija za ihtiologiju i morsko ribarstvo


Slide1 background

Ulov demerzalnih vrsta mrežom kočom na otvorenom moru

Slide1 background

Tradicionalni ribarski alati u Boki Kotorskoj

Slide1 background !-- TEKST SA POZADINOM-->

Radna grupa za praćenje novih vrsta riba u Jadranu

Slide1 background

Edukacija ribara- načini prikupljanja podataka o ribarstvu