23-01-2015

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

POHRANJIVANJE DOKTORSKIH DISERTACIJA
U DIGITALNI ARHIV UNIVERZITETA CRNE GORE

U skladu sa Odlukom Senata Univerziteta Crne Gore, od 27.11.2014. godine, Univerzitetska biblioteka je, uz podršku Centra informacionog sistema, počela sa unosom doktorskih disertacija odbranjenih na Univerzitetu od njegovog osnivanja do februara 2013. godine u Digitalni arhiv Univerziteta.
Obrasci potrebni za digitalizaciju, unos i korišćenje doktorskih disertacija, koji se nalaze i u meniju Brzi linkovi, distribuirani su svim univerzitetskim jedinicama, uz čiju se podršku i realizuje navedena odluka.
Disertacije koje su dostupne svim potencijalnim korisnicima u skladu sa licencom koju je izabrao autor disertacije (Creative Commons licence), mogu se koristiti preko portala E-teze (http://eteze.ucg.ac.me). Portal E-teze omogućava direktan pristup doktorskim disertacijama odbranjenim na Univerzitetu Crne Gore (bez prijave) i integralni je dio univerzitetskog repozitorijuma (Digitalni arhiv Univerziteta Crne Gore – PHAIDRA).
Svaka disertacija pohranjena u repozitorijumu ima svoj trajni link i može se pretraživati i koristiti i u okviru samog repozitorijuma (http://phaidra.cis.ac.me) pod određenim licencnim uslovima.


21-01-2015

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

ERASMUS+ RADNA SESIJA

Radna sesija posvećena Erasmus + programu - projekti Izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju održana je juče u Rektoratu Univerziteta Crne Gore.

Predstavnici Nacionalne Erasmus+ kancelarije upoznali su prisutne sa aplikacionim formama i vrstama projekata, kao i nacionalnim i regionalnim prioritetima tekućeg konkursa.

Sastanak je organizovan sa ciljem predstavljanja aplikacija koje su u fazi pripreme, pomoći aplikantima u pronalaženju eventualnih partnera u projektu i pružanja odgovora na pitanja u vezi sa prijavom, uslovima učešća i prioritetima. Sesiji su prisustvovali predstavnici Nacionalne Erasmus kancelarije, univerzitetskih jedinica i Kancelarije za međunarodnu saradnju Univerziteta Crne Gore.

Projekti u okviru komponente Izgradnja kapaciteta mogu biti zajednički i strukturni. Zajednički projekti trebalo bi da imaju uticaj na institucije, a odnose se na razvoj kurikuluma, upravljanje i rad visokoškolskih institucija, kao i povezivanje visokoškolskih institucija sa ekonomskim i širim društvenim okruženjem. Strukturni projekti, koji bi trebalo da ostvare sistemski uticaj, obuhvataju modernizaciju politika, rada i upravljanje sistemima visokoškolskog obrazovanja i njihovo povezivanje sa ekonomskim i društvenim okruženjem.

Na konkurs se može prijaviti do 10. februara. Ovdje možete preuzeti Uputstvo za kreiranje aplikacione forme i instrukcije za aplikante. Sve dodatne informacije dostupne su na Erasmus+ sajtu : http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en .


21-01-2015

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

r a s p i s u j e

INTERNI OGLAS

za angažovanje u nastavi u ljetnjem semestru studijske 2014/15. godini, za predmet:

ORGANSKA HEMIJA
II semestar, fond časova 3+0,
osnovne studije, st. pr. Zaštita životne sredine, MTF


16-01-2015

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

Konkurs za učešće u programu „Studentska ljetnja škola CERN 2015“

Ministarstvo nauke raspisalo je Konkurs za učešće u programu ,,Studentska ljetnja škola CERN 2015“, koja se održava svake godine i traje od 8 do 13 nedjelja tokom jula i avgusta. Program obuhvata teoretsku obuku, učešće na radionicama, seminarima, izložbama, kao i eksperimentalni rad. Konkursom je predviđeno finansiranje dva kandidata sa pravom učešća u programu, u trajanju od 8 nedjelja, i to po jednog iz oblasti fizike i inženjerskih nauka/ICT.

Pravo učešća za oblast fizike imaju studenti Univerziteta Crne Gore – Prirodno-matematičkog fakulteta (Studijskog programa za fiziku), dok pravo učešća za oblasti inženjerskih nauka/ICT imaju studenti sva tri univerziteta (studijskih programa: informacione tehnologije, elektronika, računari). Prijave se podnose Ministarstvu nauke do 22. januara.


15-01-2015

UNIVERZITET CRNE GORE

 

STIPENDIJE ZA DOKTORSKE STUDIJE U JAPANU

Tehnološki univerzitet u Kočiju (Japan) nudi stipendije za trogodišnje doktorske studije na engleskom jeziku u oblasti inženjerskih nauka, informacionih tehnologija, ekonomije i menadžmenta. Stipendija pokriva troškove školarine, mjesečnu nadoknadu i troškove putovanja. Rok za prijavu na stipendije je 18. mart 2015. godine. Sve informacije o programu dostupne su na sajtu Univerziteta: http://www.kochi-tech.ac.jp/kut_E/graduate/admission.html.
Tehnološki univerzitet u Kočiju osnovan je 1997. godine. Program stipendija za doktroske studije uspostavljen je 2003. godine i namijenjen je studentima iz cijelog svijeta.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | starije novosti

 

 

Pratite nas
  • Odbrana doktorske disertacije
    mr Tatjana Vujović
    Filozofski fakultet

Brzi linkovi
Aktuelni linkovi
     
eXTReMe Tracker