Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Mar 31
 Centar za međunarodnu saradnju UCG

Master iz diplomatije i međunarodnih odnosa u Španiji


Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti za jednogodišnji interuniverzitetski mastera iz diplomatije i međunarodnih odnosa  u Diplomatskoj školi, u Španiji, tokom akademske 2017/2018. godine, na komercijalnoj osnovi. Rok prijave je do 31. marta. 

Svi kandidati moraju posjedovati odgovorajuću diplomu prethodnog nivoa studija koja je izdata prije 30. septembra 2017. godine.

Kandidati su u obavezi da podnesu uvjerenje o odgovarajućem nivou znanja španskog jezika, kako bi mogli uspješno da prate program mastera. Ovaj uslov može da se ispuni posjedovanjem diplome o položenom srednjem nivou DELE-a (Diploma de Espanol como Lengua Extranjera-diploma za španski kao strani jezik). Ukoliko kandidat ne posjeduje ovu diplomu, svoje znanje španskog jezika može dokazati tokom razgovora koji će se obaviti prije 30. aprila 2017. godine.

Originale i fotokopije dokumenata koja su navedena u uslovima konkursa, kandidati treba da lično dostave Ambasadi Kraljevine Španije u Beogradu, najkasnije do 31. marta 2017. godine.

Više informacija o cijeni, uslovima konkursa, načinu prijavljivanja, troškovima pohađanja, kao i prijavni formular, mogu se naći na internet stranici Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Španije:

www.exteriores.gob.es/Portal/es/Ministerio/EscuelaDiplomatica/Master