Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Mar 31
 Centar za međunarodnu saradnju UCG

Peta ljetnja škola u Budimpešti o saradnji zemalja Centralne Evrope


Antall József Knowledge Centre raspisao je konkurs za Petu ljetnju dvonedjeljnu školu (3-14. jula) u Budimpešti, za studente magistarskih i doktorskih studija, kao i za diplomirane istraživače, starosti od 21 do 35 godina iz zemalja Zapadnog Balkana, Centralne Evrope i članica Istočnog partnerstva. Broj otvorenih mjesta je 50, a rok za prijave je 31. mart 2017.

Ljetnja škola je obrazovni program u čijem je fokusu ove godine ključna saradnja u regiji Srednje Evrope, višegradska saradnja. Aspekti ovog posebnog partnerstva se putem predavanja, radionica, debata, i okruglih stolova, ispituju kroz istoriju, ekonomiju politike, energetsku politiku, inovacije, vanjske i sigurnosne politike, kulturu i turizama, i pitanje održivosti.  

Cilj škole je unapređenje  interkulturalnog dijaloga. U okviru škole organizovani su i razni izleti i programi, uključujući putovanje za Višegrad, razgledanje u Budimpešti,  degustacija vina, multikulturalno večer, posjeta Muzeju Dom Terora. Ljetnja škola u 2017. će se otvoriti događajem na visokom nivou na kojem će učestvovati istaknute ličnosti angažovane na pregovorima za pristupanje EU zemalja 


Za ovu školu se mogu prijaviti mladi ljudi iz Albanije, Armenije, Austrije, Ajzerbejdžana, Belarusije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Džordžije, Mađarske, Italije, Makedonije, Moldavije, Crne Gore, Poljske Rumunije,Srbije, Slovačke Sloveni, Češke Republike i Ukrajine, pa i van ovih granica. 

Više podataka o školi i pokrivenim troškovima boravka možete pronaći na sajtu www.ajsummerschool.com   

Dokumenta

Konkurs, na engleskom jeziku

20.02.2017.