Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Mar 31
 Centar za međunarodnu saradnju UCG

Tri stipendije za usavršavanje istraživača u Njemačkoj


Konkurs za dodjelu tri "Johannes Rau" stipendije za usavršavanje doktoranata i mladih istraživača iz zemalja Srednje i Jugoistočne Evrope, iz oblasti prava, političkih nauka, sociologije i srodnih oblasti, raspisalo je Ministarstvo za inovacije, nauku i istraživanje savezne pokrajine Nordrhein Westfalen u saradnji sa Univerzitetom Heinrich Heine u Dizeldorfu.

Formular i prijavnu dokumentaciju prema DAAD modelu – „Zahtjev za istraživačku stipendiju“ (www.daad.de/de/form) potrebno je poslati najkasnije do 31.03. 2017. godine na adresu Univerziteta:PRuF@hhu.de (www.pruf.de).

Stipendije su namijenjene diplomiranim studentima. Kandidati moraju posjedovati dobro znanje njemačkog jezika (dokaz: DHS „Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang“, Zentrale Oberstufenprüfung des Goethe Instituts, Das Große Deutsche Sprachdiplom ili sl.), a starosna granica je 32 godine (mogući izuzeci od tog pravila).

Kriterijumi su akademski uspjeh, preporuke dva profesora sa matičnog univerziteta kandidata koje dokumentuju naučno (istraživačku) djelatnost kandidata, ubjedljiv i dobro isplaniran istraživački projekat i motivaciono pismo.

Nosilac projekta je Institut za njemačko i međunarodno pravo i istraživanje partija na Univerzitetu Heinrich Heine u Dizeldorfu (PRuF). Cilj ovog programa stipendija je da podrži mlade države na njihovom putu demokratizacije kroz usavršavanje mladih istraživača. Stipendije pružaju mogućnost sprovođenja istraživačkog projekta ili usavršavanja sa fokusom na istraživanju demokratije na pomenutom Institutu.

Pored toga, stipendisti će imati priliku da se upoznaju sa praktičnim radom u pokrajinskom parlamentu kao i sa radom poslanika u parlamentu pokrajine.Predviđena je i tromjesečna praksa u političkim partijama, kao i u administraciji parlamenta pokrajine Nordrhein Westfalen.
Dokumenta

JoRaS_Auschreibungstext_2017

02.02.2017.