12.12.2017

Senat formirao Sud časti i imenovao Uređivački odbor Univerziteta Crne Gore


Senat Univerziteta Crne Gore, na prijedlog rektora prof. dr Danila Nikolića, donio je danas odluku o formiranju Suda časti Univerziteta Crne Gore, koji ima devet članova.

Članovi Suda časti, koje je izabrao Senat, su dr Boris Vukićević, docent na Fakultetu političkih nauka,  mr Predrag Janković, vanredni profesor na Muzičkoj akademiji, dr Marina Rakočević, vanredni profesor na Građevinskom fakultetu, dr Miroslav Kezunović, redovni profesor na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje, dr Božidar Popović, docent na Prirodno-matematičkom fakultetu, dr Filip Vukmirović, vanredni profesor na Medicinskom fakultetu, dr Dragana Kujović, naučni savjetnik u Istorijskom institutu i dr Miroslav Doderović, vanredni profesor na Filozofskom fakultetu. Miloš Vuksanović, student Biotehničkog fakulteta, je član Suda časti koga je izabrao Studentski parlament.

Nadležnost Suda časti definisana je Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta Crne Gore i Etičkim kodeksom Univerziteta Crne Gore. Odluka o formiranju Suda časti stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena u Biltenu Univerziteta Crne Gore.

Senat je donio i Odluku o imenovanju Uređivačkog odbora. Za članove Odbora imenovani su doc. dr Stevo Popović, glavni i odgovorni urednik Uređivačkog odbora, doc. dr Anđelka Šćepanović, predstavnik-urednik Biblioteke prirodno-matematičkih nauka, prof. dr Ljiljana Vučković, predstavnik-urednik Biblioteke medicinskih nauka, prof. mr Ratko Odalović, predstavnik-urednik Biblioteke umjetnosti, prof. dr Gojko Joksimović, predstavnik-urednik Biblioteke tehničkih nauka, prof. dr Miloš Knežević, predstavnik-urednik Biblioteke tehničkih nauka, prof. dr Sonja Tomović Šundić, predstavnik-urednik Biblioteke društvenih nauka, prof. dr Mimo Drašković, predstavnik-urednik Biblioteke društvenih nauka, prof. dr Milan Marković, predstavnik-urednik Biblioteke humanističkih nauka i doc. dr Miodarka Tepavčević, predstavnik-urednik Biblioteke humanističkih nauka.

Funkciju predsjednika Uređivačkog odbora vrši glavni i odgovorni urednik. Uređivački odbor se imenuje na period od tri godine, a njegova nadležnost definisana je Pravilnikom o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta Crne Gore.

 


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

15.03.2018 Rektorat

Izbor dva dekana i direktora na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE

20.03.2018 Rektorat

Međunarodna iskustva o jačanju akademskog integriteta

DETALJNIJE

19.03.2018 Rektorat

Seminar o akademskom integritetu 21. marta  

DETALJNIJE

19.03.2018 Rektorat

Konkurs za objavljivanje univerzitetskih publikacija

DETALJNIJE

15.03.2018 Rektorat

Foto konkurs „Naša kulturna baština  – evropsko nasljeđe“

DETALJNIJE

15.03.2018 Rektorat

Societe Generale banka Montenegro podržala najbolje studente

DETALJNIJE

14.03.2018 Rektorat

Predstavljen program Kulturne rute Savjeta Evrope

DETALJNIJE

13.03.2018 Rektorat
Broj citatata istraživača sa UCG prema Google Scholar-u povećan za 31 893 od jula 2017. godine. >>>

13.03.2018 Rektorat

Summer Job 2018

DETALJNIJE

24.02.2018 Rektorat

Pozvali Jovetića da posjeti Univerzitet Crne Gore

DETALJNIJE