12.12.2017

Senat formirao Sud časti i imenovao Uređivački odbor Univerziteta Crne Gore


Senat Univerziteta Crne Gore, na prijedlog rektora prof. dr Danila Nikolića, donio je danas odluku o formiranju Suda časti Univerziteta Crne Gore, koji ima devet članova.

Članovi Suda časti, koje je izabrao Senat, su dr Boris Vukićević, docent na Fakultetu političkih nauka,  mr Predrag Janković, vanredni profesor na Muzičkoj akademiji, dr Marina Rakočević, vanredni profesor na Građevinskom fakultetu, dr Miroslav Kezunović, redovni profesor na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje, dr Božidar Popović, docent na Prirodno-matematičkom fakultetu, dr Filip Vukmirović, vanredni profesor na Medicinskom fakultetu, dr Dragana Kujović, naučni savjetnik u Istorijskom institutu i dr Miroslav Doderović, vanredni profesor na Filozofskom fakultetu. Miloš Vuksanović, student Biotehničkog fakulteta, je član Suda časti koga je izabrao Studentski parlament.

Nadležnost Suda časti definisana je Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta Crne Gore i Etičkim kodeksom Univerziteta Crne Gore. Odluka o formiranju Suda časti stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena u Biltenu Univerziteta Crne Gore.

Senat je donio i Odluku o imenovanju Uređivačkog odbora. Za članove Odbora imenovani su doc. dr Stevo Popović, glavni i odgovorni urednik Uređivačkog odbora, doc. dr Anđelka Šćepanović, predstavnik-urednik Biblioteke prirodno-matematičkih nauka, prof. dr Ljiljana Vučković, predstavnik-urednik Biblioteke medicinskih nauka, prof. mr Ratko Odalović, predstavnik-urednik Biblioteke umjetnosti, prof. dr Gojko Joksimović, predstavnik-urednik Biblioteke tehničkih nauka, prof. dr Miloš Knežević, predstavnik-urednik Biblioteke tehničkih nauka, prof. dr Sonja Tomović Šundić, predstavnik-urednik Biblioteke društvenih nauka, prof. dr Mimo Drašković, predstavnik-urednik Biblioteke društvenih nauka, prof. dr Milan Marković, predstavnik-urednik Biblioteke humanističkih nauka i doc. dr Miodarka Tepavčević, predstavnik-urednik Biblioteke humanističkih nauka.

Funkciju predsjednika Uređivačkog odbora vrši glavni i odgovorni urednik. Uređivački odbor se imenuje na period od tri godine, a njegova nadležnost definisana je Pravilnikom o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta Crne Gore.

 


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

22.06.2018 Rektorat

Rektor i predsjednik Upravnog odbora na proširenoj rektorskoj konferenciji BiH

DETALJNIJE

20.06.2018 Rektorat

Konkurs za upis studenata 25. i 26. juna

DETALJNIJE

15.06.2018 Rektorat

Razgovarano o praksi studenata u Njemačkoj i Crnoj Gori  

DETALJNIJE

14.06.2018 Rektorat

Rektor Univerziteta Crne Gore otvorio MECO konferenciju

DETALJNIJE

08.06.2018 Rektorat

VII Međunarodna konferencija o ugrađenim računarskim sistemima

DETALJNIJE

08.06.2018 Rektorat

Usvojen predlog UCG: Na budžetu 3501 brucoš

DETALJNIJE

07.06.2018 Rektorat

Interni oglas za angažovanje u nastavi  za studijsku 2018/19. godinu

DETALJNIJE

06.06.2018 Rektorat

Forum i radionica: Uspostavljanje centara izvrsnosti u Crnoj Gori, u perspektivi integracija u EU

DETALJNIJE

05.06.2018 Rektorat

Jače povezivanje privrede i Univerziteta rezultira naukom u službi potreba modernog društva

DETALJNIJE

01.06.2018 Rektorat

Rektor UCG na naučnoj konferenciji o Procesu Zapadnog Balkana u Rimu

DETALJNIJE