27.04.2017

Ebsco baza bogatija za više od 3000 časopisa


Ebsco baza Academic Search Ultimate (ASU) nudi do sada najveću kolekciju visoko recenziranih časopisa u punom tekstu, sa velikim brojem naslova koji su indeksirani u vodećim svjetskim citatnim bazama. 

Baza koja je na Univerzitetu Crne Gore otvorena od oktobra 2016. godine na godišnjem nivou, sadrži više od 10 600 aktivnih časopisa i magazina u punom tekstu, više od 9 630 aktivnih visoko recenziranih akademskih časopisa u punom tekstu, više od 6 870 aktivnih časopisa bez ikakvog vremenskog ograničenja, takođe u punom tekstu,  više od 5 850 aktivnih časopisa u punom tekstu, indeksiranih u citatnim bazama Web of Science ili Scopus.

U poređenju sa prethodnom verzijom EBSCO baza - Academic Search Complete, na koju je Univerzitet bio pretplaćen, Academic Search Ultimate je kolekcija koja je bogatija za preko 3 000 časopisa u punom tekstu.

Osim toga,  korisnicima je do kraja 2017. godine na raspolaganju i elektronska baza MathSciNet, koja je, u stvari, najpoznatija svjetska kolekcija iz oblasti matematike, sa preko 3,1 miliona radova i preko 1,9 miliona direktnih linkova na izvorne članke iz više od 1 800 svjetskih časopisa.

Baza MathSciNet je u besplatnom pristupu od novembra 2015. godine i takođe je dostupna preko EBSCO platforme.


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

24.05.2018 Rektorat

Crnogorska delegacija na ministarskoj konferenciji o visokom obrazovanju u Parizu

DETALJNIJE

24.05.2018 Rektorat

UCG preuzima predsjedavanje UNIADRION asocijacijom univerziteta 1. juna

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Primjena prava intelektualne svojine značajna za poboljšanje investicionog ambijenta

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Dvije sajamske nagrade za  Univerzitet Crne Gore

DETALJNIJE

14.05.2018 Rektorat

Dnevnik putovanja školskog broda "Jadran"

DETALJNIJE

11.05.2018 Rektorat

Upravni odbor UCG predložio upis za 3501 brucoša

DETALJNIJE

10.05.2018 Rektorat

Izazovi uspostavljanja prvog Naučno-tehnološkog parka u Crnoj Gori: Šansa za povezivanje nauke i biznisa

DETALJNIJE

09.05.2018 Rektorat

Predstavnici UCG na međunarodnoj konferenciji o plagijarizmu

DETALJNIJE

08.05.2018 Rektorat

Rektor i predsjednik Upravnog odbora posjetili Međunarodni podgorički sajam knjiga i obrazovanja

DETALJNIJE