03.05.2017

Ugovorena saradnja sa Lukom Kotor o monitoringu emisije zagađivača


Na  Pomorskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, održan je Info dan za privredne partnere koji je obilježilo uručenje sertifikata i međunarodnih priznanja kao i potpisivanje ugovora o saradnji sa Lukom Kotor.

Direktor Hrvatskog registra brodova, renomiranog brodarskog sertifikacionog društva iz Splita,  Damir Roje,uručio je dekanu Pomorskog fakulteta Kotor prof. dr Danilo Nikolić u sertifikat koji  potrvđuje usaglašenost planova i programa novih studijskih programa Fakulteta, (Nautika i pomorski saobraćaj, Brodomašinstvo i Pomorska elektrotehnika) sa zahtjevima STCW Konvencije i IMO modelima kurseva 7.01, 7.02, 7.03, 7.04 i 7.08.

 Takođe je uručen i sertifikat o uvođenju novog Sistema menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001:2015. Damir Roje je naglasio značaj međunarodne sertifikacije Fakulteta u cilju priznavanja diploma na međunarodnom tržištu rada. Ovim je nakon dugogodišnjeg predanog rada na Fakultetu zaokružen proces sertifikacije i međunarodnog priznanja Pomorskog fakulteta kao značajnog subjekta  u obrazovanju i obuci studenata i  pomoraca u regionu.

Dekan Nikolić i izvršni direktor Luke Kotor Ljubo Radović su potpisali ugovor o saradnji u oblasti monitoringa emisije zagađivača i gasova staklene baste iz kruzer brodova u akvatorijumu Kotorskog zaliva. 

Na Info danu, među provrednim partnerima su bili predstavnici  Luke Kotor, Crnogorske Plovidbe, kompanije Dabinović, Agencije Boka Adriatic, Uprave pomorske sigurnosti, Port of Adria, Mornarice Vojske Crne Gore, Instituta za standardizaciju Crne Gore, Montenegro Marine Surveys, Hrvatskog registra brodova i drugih

 Dekan Nikolić je partnerima predstavio ostvarene značajne rezultate Fakulteta u prethodnom periodu, i ukazao na buduće planirane aktivnosti na nacionalnom i međunarodnom nivou. On je istakao uspješnu saradnju sa partnerskim institucijama iz privrede iz oblasti pomorstva i srodnih privrednih grana, kao i saradnju sa pomorskim fakultetima iz regiona, prije svega kroz realizaciju velikog broja međunarodnih naučno-istraživačkih projekata. 

Prodekan za nastavu doc. dr Tatijana Dlabač je  predstavila aktivnosti odvijanja nastavnog procesa na Fakultetu, dok je prodekan za međunarodnu saradnju i kvalitet doc. dr Špiro Ivošević izložio aktivnosti u vezi mobilnosti nastavnika, saradnika i studenata Fakulteta.

Info Dan, kao i sam postupak sertifikacije Pomorskog fakulteta Kotor, se realizuje u okviru projekta pod nazivom „Međunarodna sertifikacija pomorskog obrazovanja u Crnoj Gori - EDUMAR“, finasiran iz programa HERIC/INVO od strane Ministartva prosvjete i Ministarstva nauke Crne Gore.

Gosti info dana su obišli zgradu Fakulteta kojom prilikom im je predstavljen rad svih brodskih  simulatora.


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

15.03.2018 Rektorat

Izbor dva dekana i direktora na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE

14.03.2018 Rektorat

Predstavljen program Kulturne rute Savjeta Evrope

DETALJNIJE

13.03.2018 Rektorat
Broj citatata istraživača sa UCG prema Google Scholar-u povećan za 31893 od jula 2017. godine. >>>

28.02.2018 Rektorat

Konkurs za objavljivanje univerzitetskih publikacija

DETALJNIJE

15.03.2018 Rektorat

Foto konkurs „Naša kulturna baština  – evropsko nasljeđe“

DETALJNIJE

15.03.2018 Rektorat

Societe Generale banka Montenegro podržala najbolje studente

DETALJNIJE

15.03.2018 Rektorat

Seminar o akademskom integritetu 21. marta  

DETALJNIJE

13.03.2018 Rektorat

Summer Job 2018

DETALJNIJE

24.02.2018 Rektorat

Pozvali Jovetića da posjeti Univerzitet Crne Gore

DETALJNIJE

23.02.2018 Rektorat

Potpisan sporazum o saradnji sa Univerzitetom u Nici "Sofija Antipolis"

DETALJNIJE