14.03.2017

Multidiciplinarnost je ključ uspjeha naučne konferencije CSA

 
 

Međunarodna naučna konferencija „Transformacioni procesi u sportu – sportska dostignuća“, koja će od 30. marta do 2. aprila biti održana u Budvi,  trebalo bi da doprinese kreiranju nove pristupne filozofije o nauci u oblasti sporta kako bi oni koji se njome bave u regionu promišljali i djelovali prema svjetskim trendovima – ocijenio je prorektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr Izet Rađo. On je u razgovoru za sajt Univerziteta Crne Gore kazao da očekuje i da će Konferencija,  koju organizuje Crnogorska sportska akademija u saradnji sa Univerzitetom Crne Gore i Fakultetom za sport i fizičko vaspitanje, podići svijest da mladi postaju nosioci naučnih ideja i misli.

CSA će i ove godine na Konferenciji okupiti vrhunska imena iz oblasti sportskih nauka. Koliko je to važno za dalji razvoj sportske nauke, ali i edukaciju u ovoj oblasti u regionalnom kontekstu?

Sportske nauke trenutno u svijetu su sa nivoa lokane operative prerasle u multidisciplinarne kompleksne projekte i istraživanja. Moram priznati da regionalno dosta zaostajemo za evropskim trendovima. Po mojoj skromnoj procjeni mogu reći slobodno da nešto što je u svijetu bilo aktuelno prije 10 godina, kod nas tek sada postaje tema o kojoj razgovaramo. Pri tome ne mogu reći da su krivi naučni i sportski radnici koji na vrijeme raspolažu informacijama o trendovima u sportskim naukama, ali jednostavno sistemska rješenja koja bi pratila rad na nečemu novome ne postoje. Slušati vrhunska predavanja u oblasti je samo po sebi privilegija, ali ja očekujem da će Konferencija u Budvi doprinijeti više ka podizanju svijesti o poziciji sportskih nauka u drugim sistemima te da će nam predavači prenijeti "filozofiju" i "sistemska promišljanja" vrhunske nauke u oblasti sporta kako bismo i mi promišljali i djelovali prema svjetskim trendovima. Smatram ukoliko predavači uspiju da utiču na filozofiju promišljanja napravićemo ogroman korak ka prosperitetu sportskih nauka u regionu.

Konferencija CSA je visokopozicionirana na mapi sportskih nauka. Je li njena multidisciplinarnost ključ uspjeha ili je sve ipak do „ljudskog faktora“?

Ljudski faktor je uvijek inicijalna kapisla za kreiranje nečeg velikog i dobrog. Mogu slobodno reći da današnja multidisciplinarna platforma Konferencije je samostalna, ali nikada ne bi bila kreirana bez jakih stubova "ljudskog faktora". Danas ta platforma funkcioniše i plovi pravim putem i smatram da trenutno multidiciplinarnost je ključ uspjeha. Naravno, unutrašnja kvaliteta uvijek će zavisiti od ljudskog faktora i potencijala koji kada je pravilno raspoređen čini kvalitet.

Dugogodišnji ste partneri CSA i Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore. Šta Vas i ostale kolege iz regiona i svijeta drži već četrnaest godina na okupu?

Povjerenje prije svega, a onda i profesionalizam. Iz svega toga je proizašao zajednički cilj i prijateljstvo. Današnji naš put je usmjeren ka kreiranju kvaliteta i budućnosti za mlade, jer ipak naša profesija je dinamična i promjenjiva, i stalna težnja da pravimo promjenu nas drži okopljene oko cilja, a to je kvalitetan i prosperitetan sistem za mladog čovjeka.

Ove godine na konferenciji će biti oko 100 mladih ljudi – magistranata i doktoranata. Kakva se poruka šalje mladima sa ovakvih konferencija, zašto su one bitne za njih?  

Najvažnija stvar jeste što će mladi ljudi uspostaviti prijateljske odnose i družiti se. Doktoranti i magistranti treba da postaju nosioci naučne misli i treba da prosperitetno rade na kreiranju svoje budućnosti, a u tome će im pomoći saradnja i komunkacija sa drugima. Današnja nauka koliko je multidisciplinarna toliko je i timski rad, gdje su mentori i stariji samo zapravo voditelji u cijelom procesu, a nosioci ideje su mladi. Mladi treba da na ovakvim konferencijama shvate kako da razmišljaju izvan dosadašnjih okvira.

Koje odgovore ili dileme, saznanja, očekujete da će dati/dobiti sportske nauke nakon konferencije u Budvi? Šta dalje

Kao što sam već ranije pomenuo, očekujem da će konferencija doprinijeti u kreiranju nove pristupne filozofije te da će se podići svijest da mladi postaju nosioci naučnih ideja i misli. Današnje životne okolnosti diktiraju stalnu potrebu za svježom i zdravom energijom, novim motivim i izazovima u nauci i sportu.


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

12.01.2018 Rektorat

Dobra saradnja Univerziteta Crne Gore i Ministarstva kulture

DETALJNIJE

17.01.2018 Rektorat

Prof. dr Božu Mihailoviću uručena nagrada Oktoih

DETALJNIJE

17.01.2018 Rektorat
Otvoren konkurs za 16. generaciju polaznika Škole retorike. >>>

10.01.2018 Rektorat

Konkurs za učešće u studentskoj ljetnjoj školi CERN-a 2018.

DETALJNIJE

28.12.2017 Rektorat

Na svečanoj sjednici Senata nagrađeni najbolji studenti i Institut za biologiju mora

DETALJNIJE

27.12.2017 Rektorat

Rektor prof. dr Danilo Nikolić razgovarao sa ministarkom nauke dr Sanjom Damjanović

DETALJNIJE

22.12.2017 Rektorat

Igoru Pajoviću i Martinu Ćalasanu uručene nagrade za naučna dostignuća u 2017.

DETALJNIJE

21.12.2017 Rektorat

Poziv studentima za učešće na 10. takmičenju "Nelson Mandela World Human Rights Moot Court Competition"

DETALJNIJE

20.12.2017 Rektorat

Razgovarano o saradnji sa Univerzitetom u Ukrajini

DETALJNIJE

20.12.2017 Rektorat

Uspjeh košarkaša na međunarodnom turniru pozdravili Rektor i Predsjednik Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore

DETALJNIJE