24.01.2018

Univerzitet Crne Gore bira tri dekana i direktora


Upravni odbor Univerziteta Crne Gore imenovao je danas redovnog profesora prof. dr Milana Markovića za vršioca funkcije dekana Fakulteta političkih nauka i konstatovao prestanak funkcije dekana prof. dr Saši Kneževiću, koji je podnio ostavku iz ličnih razloga.

„Upravni odbor donio je odluku o pokretanju postupka za izbor dekana Fakulteta za turizam i hotelijerstvo iz Kotora, Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje iz Nikšića, Fakulteta političkih nauka iz Podgorice, kao i direktora Istorijskog instituta“, kazao je nakon sjednice UO predsjednik prof. dr Duško Bjelica.

On je saopštio i da je UO usvojio inicijativu rektora prof. dr Danila Nikolića za donošenje odluke o obliku organizovanja Centra izvrsnosti u bioinformatici kao posebne unutrašnje jedinice Univerziteta Crne Gore, umjesto dosadašnjeg statusa Centra u okviru Elektrotehničkog fakulteta.

„Zadužuje se rektor da podnese UO elaborat o opravdanosti statusnih promjena, kao i o ispunjenosti uslova za osnivanje Centra izvrsnosti u skladu sa zakonom i Statutom Univerziteta Crne Gore. Rok za podnošenje elaborata je 1. mart 2018. godine“, rekao je predsjednik UO prof. dr Duško Bjelica.

Nakon usvajanja Elaborata o opravdanosti osnivanja posebne unutrašnje jedinice Univerziteta, kako je kazao, Upravni odbor bi donio odluku o pokretanju postupka osnivanja i dostavio Vladi Crne Gore na usvajanje.    


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

19.02.2018 Rektorat

Upravni odbor donio Odluku o politici novog zapošljavanja na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE

15.02.2018 Rektorat

Rektor Nikolić i ambasador Galip razgovarali o unapređenju saradnje sa turskim univerzitetima

DETALJNIJE

07.02.2018 Rektorat

Rektor i ambasador Hrvatske razgovarali o unapređenju saradnje u oblasti visokog obrazovanja

DETALJNIJE

21.02.2018 Rektorat

Studenti umjetničkih fakulteta boraviće u CERN-u

DETALJNIJE

20.02.2018 Rektorat

Pozorišna predstava Teško je reći zbogom napunila Univerzitetski sportsko-kulturni centar

DETALJNIJE

19.02.2018 Rektorat

Direktorica Centra za kvalitet na sastanku u Strazburu

DETALJNIJE

13.02.2018 Rektorat

Nominacije kandidata za članstvo u Komitetu za prava čovjeka

DETALJNIJE

07.02.2018 Rektorat

Rektor prof. dr Danilo Nikolić razgovarao sa čelnicima Ministarstva nauke

DETALJNIJE

05.02.2018 Rektorat

Predstavljene mjere za unapređenje kvaliteta nastavnog procesa, naučno-istraživačkog rada i internacionalizacije

DETALJNIJE

02.02.2018 Rektorat

Univerzitet Crne Gore dobio šest Intereg IPA projekata

DETALJNIJE