24.01.2018

Univerzitet Crne Gore bira tri dekana i direktora


Upravni odbor Univerziteta Crne Gore imenovao je danas redovnog profesora prof. dr Milana Markovića za vršioca funkcije dekana Fakulteta političkih nauka i konstatovao prestanak funkcije dekana prof. dr Saši Kneževiću, koji je podnio ostavku iz ličnih razloga.

„Upravni odbor donio je odluku o pokretanju postupka za izbor dekana Fakulteta za turizam i hotelijerstvo iz Kotora, Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje iz Nikšića, Fakulteta političkih nauka iz Podgorice, kao i direktora Istorijskog instituta“, kazao je nakon sjednice UO predsjednik prof. dr Duško Bjelica.

On je saopštio i da je UO usvojio inicijativu rektora prof. dr Danila Nikolića za donošenje odluke o obliku organizovanja Centra izvrsnosti u bioinformatici kao posebne unutrašnje jedinice Univerziteta Crne Gore, umjesto dosadašnjeg statusa Centra u okviru Elektrotehničkog fakulteta.

„Zadužuje se rektor da podnese UO elaborat o opravdanosti statusnih promjena, kao i o ispunjenosti uslova za osnivanje Centra izvrsnosti u skladu sa zakonom i Statutom Univerziteta Crne Gore. Rok za podnošenje elaborata je 1. mart 2018. godine“, rekao je predsjednik UO prof. dr Duško Bjelica.

Nakon usvajanja Elaborata o opravdanosti osnivanja posebne unutrašnje jedinice Univerziteta, kako je kazao, Upravni odbor bi donio odluku o pokretanju postupka osnivanja i dostavio Vladi Crne Gore na usvajanje.    


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

11.05.2018 Rektorat

Upravni odbor UCG predložio upis za 3501 brucoša

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Primjena prava intelektualne svojine značajna za poboljšanje investicionog ambijenta

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Dvije sajamske nagrade za  Univerzitet Crne Gore

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

14.05.2018 Rektorat

Dnevnik putovanja školskog broda "Jadran"

DETALJNIJE

10.05.2018 Rektorat

Izazovi uspostavljanja prvog Naučno-tehnološkog parka u Crnoj Gori: Šansa za povezivanje nauke i biznisa

DETALJNIJE

09.05.2018 Rektorat

Predstavnici UCG na međunarodnoj konferenciji o plagijarizmu

DETALJNIJE

08.05.2018 Rektorat

Rektor i predsjednik Upravnog odbora posjetili Međunarodni podgorički sajam knjiga i obrazovanja

DETALJNIJE

08.05.2018 Rektorat

Reagovanje prof. dr Duška Bjelice, predsjednika UOUCG: Meni niko nije sporan - u Crnoj Gori zakon jednak za sve i niko nije iznad zakona

DETALJNIJE

07.05.2018 Rektorat

Održan seminar o postupanju u slučaju neakademskog ponašanja studenata

DETALJNIJE