31.01.2018

Saopštenje Univerziteta Crne Gore o rangiranju na Webometrics listi


Univerzitet Crne Gore već duži niz godina nalazi se među 10% svjetskih univerziteta u Webometrics-ovoj kategoriji „izvrsnost“ (Excellence) koja se odnosi na objavljivanje i citiranost naučnih radova. Prema najnovijim rezultatima rangiranja, koji su dostupni od januara 2018. godine, Univerzitet Crne Gore je zadržao vrlo približnu poziciju u odnosu na ranije izvještaje (svrstava se približno među 2000 od preko 27 hiljada svjetskih univerziteta o kojima su prikupljani podaci).      

Na ukupan plasman Univerziteta Crne Gore, koji po posljednjem izvještaju iznosi 3.380 pozicija na Webometrics-u, uticao je slabiji plasman u kategorijama koje se odnose na tzv. „vidljivost“ i „otvorenost“ u smislu prisustva sadržaja i elektronskih dokumenata na web-u.  Generalno govoreći, pozicija univerziteta na Webometrics-u se u najznačajnijem dijelu odnosi na prisustvo na web-u u smislu obima i kvaliteta elektronskih dokumenata na web stranici univerziteta i organizacionih jedinica.

U tom pogledu, puštanje u rad novog integrisanog web portala uzrokovalo je tehničke promjene kao posljedicu izmjene postojeće infrastrukture koju pretraživači korišćeni od strane Webometrics-a nijesu mogli prepoznati. U trenutku kada je postavljen novi sajt UCG, Google i ostali pretraživači nisu imali dovoljno informacija o njemu, a brojni dokumenti koji su se nalazili na ranijim sajtovima organizacionih jedinica i koji su bili veoma aktraktivni su uklanjani često iz neobjašnjivih razloga.

Grafički prikaz promjena je dat u nastavku.

Image

Sa datog grafika se može primijetiti da od oktobra mjeseca do danas bilježimo konstantno rastući trend u pozicioniranju, ali da smo od jula do oktobra mjeseca imali značajan pad koji je rezultirao gorim plasmanom. Naime, novi sajt je zvanično aktiviran sredinom juna 2017. godine i gotovo cijela četiri mjeseca sve do oktobra 2017 godine, služio je samo za objavljivanje dnevnih vijesti kojih je bilo prilično u tom periodu, ali bez akademskih sadržaja i relevantnih elektronskih dokumenata, nastavnih materijala i slično.

Tim Univerziteta Crne Gore u saradnji sa univerzitetskim jedinicama će intenzivno raditi na povećanju „vidljivosti“ i „otvorenosti“ web sajta Univerziteta Crne Gore, kroz povećanje broja elektronskih dokumenata na našem i engleskom jeziku, nastavnog materijala, naučnih radova, te modifikacijom i razvojem bolje funkcionalnosti web sajta. 

 

Centar informacionog sistema Univerziteta Crne Gore

Komunikacijski i PR Centar Univerziteta Crne Gore


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

24.05.2018 Rektorat

Crnogorska delegacija na ministarskoj konferenciji o visokom obrazovanju u Parizu

DETALJNIJE

24.05.2018 Rektorat

UCG preuzima predsjedavanje UNIADRION asocijacijom univerziteta 1. juna

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Primjena prava intelektualne svojine značajna za poboljšanje investicionog ambijenta

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Dvije sajamske nagrade za  Univerzitet Crne Gore

DETALJNIJE

14.05.2018 Rektorat

Dnevnik putovanja školskog broda "Jadran"

DETALJNIJE

11.05.2018 Rektorat

Upravni odbor UCG predložio upis za 3501 brucoša

DETALJNIJE

10.05.2018 Rektorat

Izazovi uspostavljanja prvog Naučno-tehnološkog parka u Crnoj Gori: Šansa za povezivanje nauke i biznisa

DETALJNIJE

09.05.2018 Rektorat

Predstavnici UCG na međunarodnoj konferenciji o plagijarizmu

DETALJNIJE

08.05.2018 Rektorat

Rektor i predsjednik Upravnog odbora posjetili Međunarodni podgorički sajam knjiga i obrazovanja

DETALJNIJE