01.02.2018

Univerzitet Crne Gore pozitivno posluje


Upravni odbor Univerziteta Crne Gore usvojio je Konsolidovani finansijski izvještaj za 2017. godinu i  dostavio ga nadležnim ministarstvima Vlade Crne Gore na dalji postupak.

Konsolidovani finansijski izvještaj, koji obuhvata sve univerzitetske jedinice i Rektorat, ukazuje na evidentno pozitivno poslovanje Univerziteta Crne Gore jer su prihodi veći za 284.100,48 eura nego  rashodi.  

Do ovog podatka se dolazi na osnovu razlike između kumulativnih prihoda koji su iznosili 29.373.697,03 eura i kumulativnih rashoda u iznosu od 29.089.596, 55 eura.

„Očigledno je da je Univerzitet Crne Gore ostvario pozitivan rezultat i da je finansijski stabilan. Ova stabilnost je upravo rezultat cjelokupnog pozitivnog poslovanja, kao i preduzetih mjera i aktivnosti koje su uticale da Univerzitet koristi raspoloživa sredstva efikasno i ekonomično“, zaključio je predsjednik Upravnog odbora prof. dr Duško Bjelica.

Univerzitet Crne Gore se najvećim dijelom finansira iz sredstava  Budžeta Crne Gore u iznosu od 17.357.228,40 eura, i iz sopstvenih sredstava ostvarenih od naplaćenih školarina, realizovanih komercijalnih ugovora, međunarodnih i nacionalnih projekata, donacija, u iznosu od 12.016.468, 99 eura.   


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

19.02.2018 Rektorat

Upravni odbor donio Odluku o politici novog zapošljavanja na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE

15.02.2018 Rektorat

Rektor Nikolić i ambasador Galip razgovarali o unapređenju saradnje sa turskim univerzitetima

DETALJNIJE

07.02.2018 Rektorat

Rektor i ambasador Hrvatske razgovarali o unapređenju saradnje u oblasti visokog obrazovanja

DETALJNIJE

21.02.2018 Rektorat

Studenti umjetničkih fakulteta boraviće u CERN-u

DETALJNIJE

20.02.2018 Rektorat

Pozorišna predstava Teško je reći zbogom napunila Univerzitetski sportsko-kulturni centar

DETALJNIJE

19.02.2018 Rektorat

Direktorica Centra za kvalitet na sastanku u Strazburu

DETALJNIJE

13.02.2018 Rektorat

Nominacije kandidata za članstvo u Komitetu za prava čovjeka

DETALJNIJE

07.02.2018 Rektorat

Rektor prof. dr Danilo Nikolić razgovarao sa čelnicima Ministarstva nauke

DETALJNIJE

05.02.2018 Rektorat

Predstavljene mjere za unapređenje kvaliteta nastavnog procesa, naučno-istraživačkog rada i internacionalizacije

DETALJNIJE

02.02.2018 Rektorat

Univerzitet Crne Gore dobio šest Intereg IPA projekata

DETALJNIJE