11.04.2017

Univerzitet Crne Gore aplicira za Magna Charta Univerzitatum


Upravni odbor Univerziteta Crne Gore je dao saglasnost za potpisivanje dokumenta Magna Charta Univerzitatum.

Magna Charta Universitatum je dokument koji su u godini od osnivanja Univerziteta u Bolonji, 18. septembra 1988. godine, potpisali rektori 388 univerziteta iz cijele Evrope i šire.

„Dokument sadrži načela akademske slobode i institucionalne autonomije, kao smjernica za dobro upravljanje univerzitetima u budućnosti. U njegovoj osnovi je ideja zajedničkih principa organizacije studija, nastave i istraživanja, u skladu sa viševjekovnom tradicijom koju su razvili najstariji univerziteti, kao i njihovo kontinuirano unapređenje“, objasnio je predsjednik Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore prof. dr Duško Bjelica.

On je dodao da Univerzitet prepoznaje ovaj dokument kao standard pripadnosti međunarodnoj zajednici sa kojom dijeli jednake akademske vrijednosti i svrhu.  

Upravni odbor je usvojio i Strategiju komunikacije Univerziteta Crne Gore za period od 2017. do 2019. godine. Strategija ima za cilj da podrži percepciju vizije i misije Univerziteta, kao integrisane i koherentne organizacije, kroz definisane ključne aktere u komunikaciji, interne i eksterne modele komunikacije, mehanizme monitoringa i evaluacije. Primjena Strategije treba da doprinese i jačanju brenda Univerziteta Crne Gore u zemlji i inostranstvu.    


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

13.04.2018 Rektorat

Zvanično otvorena XV Međunarodna naučna konferencija u oblasti sporta u Budvi

DETALJNIJE

03.04.2018 Rektorat

Čestitka Rektora Univerziteta Crne Gore za Dan studenata

DETALJNIJE

18.04.2018 Rektorat

Tatjana Stanovčić izabrana za dekana Fakulteta za turizam i hotelijerstvo

DETALJNIJE

15.04.2018 Rektorat

Uručena prizanja najboljima

DETALJNIJE

11.04.2018 Rektorat

Dani inženjera

DETALJNIJE

10.04.2018 Rektorat

Sajam američkih univerziteta

DETALJNIJE

10.04.2018 Rektorat

Radionica o finansijskom i administrativnom upravljanju H2020 projektima

DETALJNIJE

04.04.2018 Rektorat

Delegacija EMBL i EMBO predstavila programe za istraživače i studente iz Crne Gore

DETALJNIJE

04.04.2018 Rektorat

Prva zvanična posjeta delegacije Evropske svemirske agencije Crnoj Gori

DETALJNIJE

04.04.2018 Rektorat

Povodom Dana studenata Rektor se sastao sa predstavnicima Studentskog parlamenta

DETALJNIJE