11.04.2017

Univerzitet Crne Gore aplicira za Magna Charta Univerzitatum


Upravni odbor Univerziteta Crne Gore je dao saglasnost za potpisivanje dokumenta Magna Charta Univerzitatum.

Magna Charta Universitatum je dokument koji su u godini od osnivanja Univerziteta u Bolonji, 18. septembra 1988. godine, potpisali rektori 388 univerziteta iz cijele Evrope i šire.

„Dokument sadrži načela akademske slobode i institucionalne autonomije, kao smjernica za dobro upravljanje univerzitetima u budućnosti. U njegovoj osnovi je ideja zajedničkih principa organizacije studija, nastave i istraživanja, u skladu sa viševjekovnom tradicijom koju su razvili najstariji univerziteti, kao i njihovo kontinuirano unapređenje“, objasnio je predsjednik Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore prof. dr Duško Bjelica.

On je dodao da Univerzitet prepoznaje ovaj dokument kao standard pripadnosti međunarodnoj zajednici sa kojom dijeli jednake akademske vrijednosti i svrhu.  

Upravni odbor je usvojio i Strategiju komunikacije Univerziteta Crne Gore za period od 2017. do 2019. godine. Strategija ima za cilj da podrži percepciju vizije i misije Univerziteta, kao integrisane i koherentne organizacije, kroz definisane ključne aktere u komunikaciji, interne i eksterne modele komunikacije, mehanizme monitoringa i evaluacije. Primjena Strategije treba da doprinese i jačanju brenda Univerziteta Crne Gore u zemlji i inostranstvu.    


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

22.06.2018 Rektorat

Rektor i predsjednik Upravnog odbora na proširenoj rektorskoj konferenciji BiH

DETALJNIJE

20.06.2018 Rektorat

Konkurs za upis studenata 25. i 26. juna

DETALJNIJE

15.06.2018 Rektorat

Razgovarano o praksi studenata u Njemačkoj i Crnoj Gori  

DETALJNIJE

14.06.2018 Rektorat

Rektor Univerziteta Crne Gore otvorio MECO konferenciju

DETALJNIJE

08.06.2018 Rektorat

VII Međunarodna konferencija o ugrađenim računarskim sistemima

DETALJNIJE

08.06.2018 Rektorat

Usvojen predlog UCG: Na budžetu 3501 brucoš

DETALJNIJE

07.06.2018 Rektorat

Interni oglas za angažovanje u nastavi  za studijsku 2018/19. godinu

DETALJNIJE

06.06.2018 Rektorat

Forum i radionica: Uspostavljanje centara izvrsnosti u Crnoj Gori, u perspektivi integracija u EU

DETALJNIJE

05.06.2018 Rektorat

Jače povezivanje privrede i Univerziteta rezultira naukom u službi potreba modernog društva

DETALJNIJE

01.06.2018 Rektorat

Rektor UCG na naučnoj konferenciji o Procesu Zapadnog Balkana u Rimu

DETALJNIJE