11.04.2017

Univerzitet Crne Gore aplicira za Magna Charta Univerzitatum


Upravni odbor Univerziteta Crne Gore je dao saglasnost za potpisivanje dokumenta Magna Charta Univerzitatum.

Magna Charta Universitatum je dokument koji su u godini od osnivanja Univerziteta u Bolonji, 18. septembra 1988. godine, potpisali rektori 388 univerziteta iz cijele Evrope i šire.

„Dokument sadrži načela akademske slobode i institucionalne autonomije, kao smjernica za dobro upravljanje univerzitetima u budućnosti. U njegovoj osnovi je ideja zajedničkih principa organizacije studija, nastave i istraživanja, u skladu sa viševjekovnom tradicijom koju su razvili najstariji univerziteti, kao i njihovo kontinuirano unapređenje“, objasnio je predsjednik Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore prof. dr Duško Bjelica.

On je dodao da Univerzitet prepoznaje ovaj dokument kao standard pripadnosti međunarodnoj zajednici sa kojom dijeli jednake akademske vrijednosti i svrhu.  

Upravni odbor je usvojio i Strategiju komunikacije Univerziteta Crne Gore za period od 2017. do 2019. godine. Strategija ima za cilj da podrži percepciju vizije i misije Univerziteta, kao integrisane i koherentne organizacije, kroz definisane ključne aktere u komunikaciji, interne i eksterne modele komunikacije, mehanizme monitoringa i evaluacije. Primjena Strategije treba da doprinese i jačanju brenda Univerziteta Crne Gore u zemlji i inostranstvu.    


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

15.03.2018 Rektorat

Izbor dva dekana i direktora na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE

14.03.2018 Rektorat

Predstavljen program Kulturne rute Savjeta Evrope

DETALJNIJE

13.03.2018 Rektorat
Broj citatata istraživača sa UCG prema Google Scholar-u povećan za 31893 od jula 2017. godine. >>>

28.02.2018 Rektorat

Konkurs za objavljivanje univerzitetskih publikacija

DETALJNIJE

15.03.2018 Rektorat

Foto konkurs „Naša kulturna baština  – evropsko nasljeđe“

DETALJNIJE

15.03.2018 Rektorat

Societe Generale banka Montenegro podržala najbolje studente

DETALJNIJE

15.03.2018 Rektorat

Seminar o akademskom integritetu 21. marta  

DETALJNIJE

13.03.2018 Rektorat

Summer Job 2018

DETALJNIJE

24.02.2018 Rektorat

Pozvali Jovetića da posjeti Univerzitet Crne Gore

DETALJNIJE

23.02.2018 Rektorat

Potpisan sporazum o saradnji sa Univerzitetom u Nici "Sofija Antipolis"

DETALJNIJE