19.03.2018

Konkurs za objavljivanje univerzitetskih publikacija


Na osnovu čl. 15 i 16 Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta Crne Gore (Bilten UCG br.347/15) i člana 2 Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta Crne Gore (Bilten UCG br.389/16), Uređivački odbor na Univerzitetu Crne Gore dana 1. marta 2018.godine raspisuje

KONKURS
ZA OBJAVLJIVANJE UNIVERZITETSKIH PUBLIKACIJA

U skladu sa čl. 16 Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta Crne Gore pravo podnošenja prijave na konkurs imaju lica sa akademskim, odnosno naučnim zvanjem, preko matične jedinice Univerziteta na kojoj će se univerzitetska publikacija koristiti, kao i Vijeće organizacione jedinice u slučaju jubilarnih, prigodnih i izdanja sa autorstvom jedinice.

Na konkurs mogu biti prijavljene publikacije predviđene članom 6 stav 1 tačke 1-12 Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti, čije se izdavanje finansira sredstvima Univerziteta Crne Gore kao i sufinansiranjem sa organizacionim jedinicama, drugim pravnim i fizičkim licima.

Shodno čl. 2 Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta Crne Gore, autor na konkurs može prijaviti najviše jedan rukopis.

Prijave na konkurs podnose se preko matične organizacione jedinice Univerziteta Crne Gore u roku od 30 dana od dana objavljivanja konkursa na sajtu Univerziteta sa naznakom Konkurs za objavljivanje univerzitetskih publikacija.

Uz prijavu kandidat podnosi rukopis publikacije pripremljen prema uputstvu za pripremu rukopisa (obrazac 3).

Prijava na konkurs za izdavačku djelatnost (obrazac 1) i uputstvo za pripremu rukopisa (obrazac 3) nalaze se na sajtu

Univerziteta Crne Gore u dijelu posvećenom izdavačkoj djelatnosti.


Konkurs je otvoren do 1. aprila 2018. godine. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Uređivački odbor

Dokumenti

Obrazac 1

Obrazac 3

Obrazac 4

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti: izmjene i dopune

Uputstvo za sprovođenje Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

15.03.2018 Rektorat

Izbor dva dekana i direktora na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE

20.03.2018 Rektorat

Međunarodna iskustva o jačanju akademskog integriteta

DETALJNIJE

19.03.2018 Rektorat

Seminar o akademskom integritetu 21. marta  

DETALJNIJE

15.03.2018 Rektorat

Foto konkurs „Naša kulturna baština  – evropsko nasljeđe“

DETALJNIJE

15.03.2018 Rektorat

Societe Generale banka Montenegro podržala najbolje studente

DETALJNIJE

14.03.2018 Rektorat

Predstavljen program Kulturne rute Savjeta Evrope

DETALJNIJE

13.03.2018 Rektorat
Broj citatata istraživača sa UCG prema Google Scholar-u povećan za 31 893 od jula 2017. godine. >>>

13.03.2018 Rektorat

Summer Job 2018

DETALJNIJE

24.02.2018 Rektorat

Pozvali Jovetića da posjeti Univerzitet Crne Gore

DETALJNIJE

23.02.2018 Rektorat

Potpisan sporazum o saradnji sa Univerzitetom u Nici "Sofija Antipolis"

DETALJNIJE