19.03.2018

Konkurs za objavljivanje univerzitetskih publikacija


Na osnovu čl. 15 i 16 Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta Crne Gore (Bilten UCG br.347/15) i člana 2 Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta Crne Gore (Bilten UCG br.389/16), Uređivački odbor na Univerzitetu Crne Gore dana 1. marta 2018.godine raspisuje

KONKURS
ZA OBJAVLJIVANJE UNIVERZITETSKIH PUBLIKACIJA

U skladu sa čl. 16 Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta Crne Gore pravo podnošenja prijave na konkurs imaju lica sa akademskim, odnosno naučnim zvanjem, preko matične jedinice Univerziteta na kojoj će se univerzitetska publikacija koristiti, kao i Vijeće organizacione jedinice u slučaju jubilarnih, prigodnih i izdanja sa autorstvom jedinice.

Na konkurs mogu biti prijavljene publikacije predviđene članom 6 stav 1 tačke 1-12 Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti, čije se izdavanje finansira sredstvima Univerziteta Crne Gore kao i sufinansiranjem sa organizacionim jedinicama, drugim pravnim i fizičkim licima.

Shodno čl. 2 Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta Crne Gore, autor na konkurs može prijaviti najviše jedan rukopis.

Prijave na konkurs podnose se preko matične organizacione jedinice Univerziteta Crne Gore u roku od 30 dana od dana objavljivanja konkursa na sajtu Univerziteta sa naznakom Konkurs za objavljivanje univerzitetskih publikacija.

Uz prijavu kandidat podnosi rukopis publikacije pripremljen prema uputstvu za pripremu rukopisa (obrazac 3).

Prijava na konkurs za izdavačku djelatnost (obrazac 1) i uputstvo za pripremu rukopisa (obrazac 3) nalaze se na sajtu

Univerziteta Crne Gore u dijelu posvećenom izdavačkoj djelatnosti.


Konkurs je otvoren do 1. aprila 2018. godine. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Uređivački odbor

Dokumenti

Obrazac 1

Obrazac 3

Obrazac 4

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti: izmjene i dopune

Uputstvo za sprovođenje Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

24.05.2018 Rektorat

Crnogorska delegacija na ministarskoj konferenciji o visokom obrazovanju u Parizu

DETALJNIJE

24.05.2018 Rektorat

UCG preuzima predsjedavanje UNIADRION asocijacijom univerziteta 1. juna

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Primjena prava intelektualne svojine značajna za poboljšanje investicionog ambijenta

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Dvije sajamske nagrade za  Univerzitet Crne Gore

DETALJNIJE

14.05.2018 Rektorat

Dnevnik putovanja školskog broda "Jadran"

DETALJNIJE

11.05.2018 Rektorat

Upravni odbor UCG predložio upis za 3501 brucoša

DETALJNIJE

10.05.2018 Rektorat

Izazovi uspostavljanja prvog Naučno-tehnološkog parka u Crnoj Gori: Šansa za povezivanje nauke i biznisa

DETALJNIJE

09.05.2018 Rektorat

Predstavnici UCG na međunarodnoj konferenciji o plagijarizmu

DETALJNIJE

08.05.2018 Rektorat

Rektor i predsjednik Upravnog odbora posjetili Međunarodni podgorički sajam knjiga i obrazovanja

DETALJNIJE