19.03.2018

Konkurs za objavljivanje univerzitetskih publikacija


Na osnovu čl. 15 i 16 Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta Crne Gore (Bilten UCG br.347/15) i člana 2 Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta Crne Gore (Bilten UCG br.389/16), Uređivački odbor na Univerzitetu Crne Gore dana 1. marta 2018.godine raspisuje

KONKURS
ZA OBJAVLJIVANJE UNIVERZITETSKIH PUBLIKACIJA

U skladu sa čl. 16 Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta Crne Gore pravo podnošenja prijave na konkurs imaju lica sa akademskim, odnosno naučnim zvanjem, preko matične jedinice Univerziteta na kojoj će se univerzitetska publikacija koristiti, kao i Vijeće organizacione jedinice u slučaju jubilarnih, prigodnih i izdanja sa autorstvom jedinice.

Na konkurs mogu biti prijavljene publikacije predviđene članom 6 stav 1 tačke 1-12 Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti, čije se izdavanje finansira sredstvima Univerziteta Crne Gore kao i sufinansiranjem sa organizacionim jedinicama, drugim pravnim i fizičkim licima.

Shodno čl. 2 Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta Crne Gore, autor na konkurs može prijaviti najviše jedan rukopis.

Prijave na konkurs podnose se preko matične organizacione jedinice Univerziteta Crne Gore u roku od 30 dana od dana objavljivanja konkursa na sajtu Univerziteta sa naznakom Konkurs za objavljivanje univerzitetskih publikacija.

Uz prijavu kandidat podnosi rukopis publikacije pripremljen prema uputstvu za pripremu rukopisa (obrazac 3).

Prijava na konkurs za izdavačku djelatnost (obrazac 1) i uputstvo za pripremu rukopisa (obrazac 3) nalaze se na sajtu

Univerziteta Crne Gore u dijelu posvećenom izdavačkoj djelatnosti.


Konkurs je otvoren do 1. aprila 2018. godine. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Uređivački odbor

Dokumenti

Obrazac 1

Obrazac 3

Obrazac 4

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti: izmjene i dopune

Uputstvo za sprovođenje Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

22.06.2018 Rektorat

Rektor i predsjednik Upravnog odbora na proširenoj rektorskoj konferenciji BiH

DETALJNIJE

20.06.2018 Rektorat

Konkurs za upis studenata 25. i 26. juna

DETALJNIJE

15.06.2018 Rektorat

Razgovarano o praksi studenata u Njemačkoj i Crnoj Gori  

DETALJNIJE

14.06.2018 Rektorat

Rektor Univerziteta Crne Gore otvorio MECO konferenciju

DETALJNIJE

08.06.2018 Rektorat

VII Međunarodna konferencija o ugrađenim računarskim sistemima

DETALJNIJE

08.06.2018 Rektorat

Usvojen predlog UCG: Na budžetu 3501 brucoš

DETALJNIJE

07.06.2018 Rektorat

Interni oglas za angažovanje u nastavi  za studijsku 2018/19. godinu

DETALJNIJE

06.06.2018 Rektorat

Forum i radionica: Uspostavljanje centara izvrsnosti u Crnoj Gori, u perspektivi integracija u EU

DETALJNIJE

05.06.2018 Rektorat

Jače povezivanje privrede i Univerziteta rezultira naukom u službi potreba modernog društva

DETALJNIJE

01.06.2018 Rektorat

Rektor UCG na naučnoj konferenciji o Procesu Zapadnog Balkana u Rimu

DETALJNIJE