12.05.2017

Međunarodna saradnja i razmjena važni za kvalitet visokog obrazovanja


Rektorka Univerziteta Crne Gore prof. Radmila Vojvodić i dekan Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore prof. dr Dragan Bogojević učestvovali su na 17. Skupštini Agencije univerziteta frankofonije (AUF), koja je od 10. do 12. maja održana u Marakešu, u Maroku.

AUF je operativno tijelo međunarodne organizacije frankofonije. Čine je 854 članice iz 111 zemalja svijeta - Evrope, Amerike, Azije i Afrike.

Univerzitet Crne Gore pridruženi je član AUF-a od decembra 2016. godine i pripada regionalnoj kancelariji Centralna i istočna Evropa, čije je sjedište u Bukureštu, u Rumuniji. Skupština AUF-a održava se svake četvrte godine, a okuplja rektore, predsjednike, direktore i dekane koji na skupu definišu pravce djelovanja i politiku Agencije.

Na Skupštini u Marakešu za novog predsjednika AUF-a izabran je Sorin Mihai Cimpeanu, aktuelni rektor Univerziteta poljoprivrednoh nauka i veterinarske medicine u Bukureštu. Usvojen je novi Statut asocijacije i Strategija rada (2017-2021) i formirano novo tijelo – naučni savjet. Formirana je i nova struktura za članstvo, pa je pored stalnih i pridruženih članica, uveden i član posmatrač.  

Organizovana su i četiri okrugla stola na kojima su predstavljene studije slučaja o različitim izazovima na polju uspostavljanja standarda kvaliteta u visokom obrazovanju, favorizujući međunarodnu saradnju i razmjenu kao najbolji korektiv i doprinos kvalitetu i razvojnim problemima, i ističući opasnosti  globalizacionih procesa.

Na okruglom stolu, kojim je predsjedavao Mohamed Ketata, direktor regionalne kancelarije kojoj pripada Univerzitet Crne Gore, predstavljani su primjeri univerziteta iz Ženeve i iz Kartagine.

Kroz primjere Univerziteta u Kvebeku, Saveza poslodavaca u Libanu, Nacionalnog instituta za administraciju i upravljanje na Madagaskaru pokazano je da je partnestvo univerziteta i tržišta rada ključno za kvalitet modernizacionih procesa u visokom obrazovanju i kvalitet ljudskog resursa.

Jedan od okruglih stolova bio je posvećen osnivanju ženske mreže frankofonih univerziteta s ciljem boljeg uključivanja žena u institucijama visokog obrazovanja i kreiranju javnih politika.

Lejla Saade, predsjednica doktorske škole prava na Bliskom istoku, sa sjedištem u Libanu, izložila je koncept Frankofone opservatorije za rodnu ravnopravnost.


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

24.05.2018 Rektorat

Crnogorska delegacija na ministarskoj konferenciji o visokom obrazovanju u Parizu

DETALJNIJE

24.05.2018 Rektorat

UCG preuzima predsjedavanje UNIADRION asocijacijom univerziteta 1. juna

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Primjena prava intelektualne svojine značajna za poboljšanje investicionog ambijenta

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Dvije sajamske nagrade za  Univerzitet Crne Gore

DETALJNIJE

14.05.2018 Rektorat

Dnevnik putovanja školskog broda "Jadran"

DETALJNIJE

11.05.2018 Rektorat

Upravni odbor UCG predložio upis za 3501 brucoša

DETALJNIJE

10.05.2018 Rektorat

Izazovi uspostavljanja prvog Naučno-tehnološkog parka u Crnoj Gori: Šansa za povezivanje nauke i biznisa

DETALJNIJE

09.05.2018 Rektorat

Predstavnici UCG na međunarodnoj konferenciji o plagijarizmu

DETALJNIJE

08.05.2018 Rektorat

Rektor i predsjednik Upravnog odbora posjetili Međunarodni podgorički sajam knjiga i obrazovanja

DETALJNIJE