18.05.2017

Supermoć i strategije medija: Kako pričamo bajke danas?


Šta je funkcija bajke ili njene reinterpretacije i da li je ona, u eri globalizacije, kapitalističkog karaktera, jedno je od pitanja kojima se bavi dr nauka za oblast umjetnosti i medija Vuk Vuković, sa Fakulteta dramskih umjetnosti Univerziteta Crne Gore u naučnom radu „Supermoć i strategije medija: Kako pričamo bajke danas?“.

Kao primjer industrijske, kapitalističke, eksploatacije bajki, dr Vuković navodi Disneyland Park, sa autentičnom marketinškom maksimom – mjesto gdje se snovi ostvaruju.

„Osmišljen kao ogledalo Disnelanda, projekt je postavljen kao umjetnička izložba distopijskog društva, sa direktnom namjerom kritike savremene kulture življenja, u najširem smislu“, objašnjava Vuković.

„Jedan od radova koji prikazuje uništenu kočiju iz koje ispada Pepeljuga, a sve praćeno budnim okom fotoreportera, „bajkovit“ je prikaz istorijskog trenutka u kojem je Princeza Dijana 1997. godine izgubila život – okružena medijima koji su ispratili ne samo posljednje trenutke njenog života, već i sam čin ispraćaja i sahrane doveli do fenomena (medijskog) spektakla“, navodi Vuković i pita se da li je ovaj projekt umjetnički relevantan i ima dejstvo katarze ili se samozadovoljava hodom po površini svijeta kritike, pogotovo uzimajući u obzir činjenicu da je za ovu izložbu prodano 4000 ulaznica dnevno.

 

U savremenoj televizijskoj i filmskoj produkciji likovi bajki se izmještaju iz svijeta magije i stavljaju u  kontekst savremenog života, bivaju antropomorfizirani čime im se dodaju sve loše i dobre osobine čovjeka, pa zle kraljice, vođene motivom osvete, postaju takve zbog neostvarene ljubavi. Takav postupak, istovremeno omogućava publici identifikaciju sa likom ili pronalaženje u njihovoj patnji. 

Vuković navodi da ovakva strategija relativizacije u stvaralačkom postupku, koja ima za cilj da ruši opšte postulate etike i morala „kao ključno pitanje pred publiku stavlja dilemu – mogu li učiniti što god želim, pa makar to bilo i na štetu drugog, ako imam dobro objašnjenje? „

 

Druga medijska strategija počiva na imperativu „Budi ono što jesi“, objašnjava Vuković  new age ideologiju koja firmiše traganje za sobom i poziva na preobražaj ličnosti. Jedan od primjera koji navodi je lekcija koju Crvenkapici daje Vuk u televizijskoj seriji „Once Upon A Time“: “Ako prihvatiš vuka u sebi - spoznat ćeš istinu. Ti si Vuk. I kada to prihvatiš, konačno ćeš imati apsolutnu kontrolu“.  Vuković postavlja pitanje da li mi gledaoci, izravno izloženi motivacionim porukama, baveći se sobom i onim što jesmo postajemo nesojetljivi na društvene, političke, ekonomske i kulturne tokove oko nas.

Produkcija u doba tržišnog razmišljanja, trguje našim emocijama, našom prošlošću, sadašnjošću i budućnošću, kroz strategiju kapitalizma intimnosti ogoljava čovjeka, zalazi duboko u prostor intime.

S ciljem razumijevanja savremene medijske produkcije, rad se bavi pitanjem reinterpretacije klasičnih bajki, u tom smislu, kritička oštrica rada nije usmjerena prema medijskoj publici ni prema producentima pojedinačno, već prema industriji čiji su dio, paradoksalno, i medijska publika i producenti.

Rad je objavljen u elektronskom Časopisu filozofije i medija  "In Medias Res". 


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

24.05.2018 Rektorat

Crnogorska delegacija na ministarskoj konferenciji o visokom obrazovanju u Parizu

DETALJNIJE

24.05.2018 Rektorat

UCG preuzima predsjedavanje UNIADRION asocijacijom univerziteta 1. juna

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Primjena prava intelektualne svojine značajna za poboljšanje investicionog ambijenta

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Dvije sajamske nagrade za  Univerzitet Crne Gore

DETALJNIJE

14.05.2018 Rektorat

Dnevnik putovanja školskog broda "Jadran"

DETALJNIJE

11.05.2018 Rektorat

Upravni odbor UCG predložio upis za 3501 brucoša

DETALJNIJE

10.05.2018 Rektorat

Izazovi uspostavljanja prvog Naučno-tehnološkog parka u Crnoj Gori: Šansa za povezivanje nauke i biznisa

DETALJNIJE

09.05.2018 Rektorat

Predstavnici UCG na međunarodnoj konferenciji o plagijarizmu

DETALJNIJE

08.05.2018 Rektorat

Rektor i predsjednik Upravnog odbora posjetili Međunarodni podgorički sajam knjiga i obrazovanja

DETALJNIJE