25.04.2018

O primjeni Bolonjske deklaracije u Sofiji


U Sofiji je 24 i 25. aprila 2018. godine održan sastanak Grupe za praćenje implementacije principa Bolonjske deklaracije (Bologna Follow-up Group). Grupu za praćenje implementacije bolonjskih principa čine predstavnici država potpisnica Bolonjske deklaracije, odnosno predstavnici ministarstava, ustanova visokog obrazovanja i relevantnih evropskih institucija.

Prestavnici Crne Gore u Grupi su prof. dr Đurđica Perović, prorektor na Univerzitetu Crne Gore i Biljana Mišović, iz Ministarstva prosvjete.

Na sastanku je  prezentovana finalna verzija Implementacionog izvještaja, koji će biti predmet diskusije na predstojećoj Ministarskoj konferenciji u Parizu, maja 2018. godine.

Takođe,  predstavljen je i prijedlog sadržaja budućeg Implementacionog izvještaja, za izvještajni period 2018-2020. godine.

Predmet diskusije je bila i draft verzija Komunikea, uzimajući u obzir već dostavljene komentare članova predstavnika Grupe za praćenje  implementacije bolonjskih principa. Finalnu verziju Komunikea usvojiće ministri.

Posebna pažnja bila je posvećena izvještaju savjetodavne grupe koja je pripremila dokument, koji će biti predmet razmatranja i usvajanja od strane ministara na Ministarskoj konferenciji, koji se odnosi na pružanje uzajamne podrške zemalja Bolonja familije u implemetaciji tri ključna elementa i to: trocikličnog  sistema kompatibilnog sa Okvirom kvalifikacija i ECTS sistemom; obezbjeđenje kvaliteta u skladu sa Evropskim standardima i smjernicama za obezbjeđenje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja; i  usklađenost procedura priznavanja u skladu sa Lisabonskom konvencijom.

Predstavnici Bolonja sekretarijata prezentovali su detalje programa predstojeće Ministarske konferencije, maja tekuće godine, koja će se održati u Parizu.


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

24.05.2018 Rektorat

Crnogorska delegacija na ministarskoj konferenciji o visokom obrazovanju u Parizu

DETALJNIJE

24.05.2018 Rektorat

UCG preuzima predsjedavanje UNIADRION asocijacijom univerziteta 1. juna

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Primjena prava intelektualne svojine značajna za poboljšanje investicionog ambijenta

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Dvije sajamske nagrade za  Univerzitet Crne Gore

DETALJNIJE

14.05.2018 Rektorat

Dnevnik putovanja školskog broda "Jadran"

DETALJNIJE

11.05.2018 Rektorat

Upravni odbor UCG predložio upis za 3501 brucoša

DETALJNIJE

10.05.2018 Rektorat

Izazovi uspostavljanja prvog Naučno-tehnološkog parka u Crnoj Gori: Šansa za povezivanje nauke i biznisa

DETALJNIJE

09.05.2018 Rektorat

Predstavnici UCG na međunarodnoj konferenciji o plagijarizmu

DETALJNIJE

08.05.2018 Rektorat

Rektor i predsjednik Upravnog odbora posjetili Međunarodni podgorički sajam knjiga i obrazovanja

DETALJNIJE