05.05.2018

Seminar o postupanju u slučaju neakademskog ponašanja studenata


Centar za studije i kontrolu kvaliteta Univerziteta Crne Gore u saradnji sa Savjetom Evrope organizuje seminar pod nazivom  ͈"Postupanje u slučaju neakademskog ponašanja studenata",  7. maja, u 13.00 sati, u Plavoj sali Rektorata čija su ciljna grupa doktorandi i magistrandi Univerziteta Crne Gore.

Jedan od predavača na seminaru, čiji je cilj jačanje akademskog integriteta,  eskpert je u oblasti visokog obrazovanja i  viši konsultant Škotskog kvalifikacionog tijela Klemen Miklavič, koji će održati predavanje na temu "Izazovi i mogućnosti u rješavanju neetičkog ponašanja studenata". Drugi predavač, Thomas Lancaster, govoriće na temu "Sprečavanje plagijata i razvijanje kulture akademske čestitosti među studentskom populacijom".

Miklavič ima dugogodišnje iskustvo kao konsultant na polju tema vezanih za reformu visokog obrazovanja. U posljednje tri godine angažovan je za pružanje tehničke ekspertize za razvoj Nacionalnog kvalifikacijskog okvira u Kraljevini Saudijskoj Arabiji i kao konsultant u Škotskoj kvalifikacionoj agenciji. Radio je i za Savjet Evrope, pružajući ekspertsku podršku za razvoj politika za visoko obrazovanje i istraživanje.  Učesnik je brojnih EU projekata u oblasti visokog obrazovanja.

Dr Thomas Lancaster je prodekan za kompjuterske i digitalne tehnologije na Univerzitetu Staffordshire u Ujedinjenom Kraljevstvu. Riječ je o međunarodnom stručnjaku na temu plagijarizma i akademskog integriteta koji redovno obučava i istupa u medijima na ove teme. Dr. Lancaster je završio doktorske studije 2003. godine na kojima se bavio metodama upotrebe kompjuterskog softvera kako bi se otkrili plagijati i od tada se bavi istraživanjima na teme studentskog prevarnog ponašanja na ispitima. Dr Lancaster se odnedavno pridružio međunarodnom timu na projektu „Politike zemalja Jugoistočne Evrope o akademskom integritetu“(SEEPPAI).

 


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

24.05.2018 Rektorat

Crnogorska delegacija na ministarskoj konferenciji o visokom obrazovanju u Parizu

DETALJNIJE

24.05.2018 Rektorat

UCG preuzima predsjedavanje UNIADRION asocijacijom univerziteta 1. juna

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Primjena prava intelektualne svojine značajna za poboljšanje investicionog ambijenta

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Dvije sajamske nagrade za  Univerzitet Crne Gore

DETALJNIJE

14.05.2018 Rektorat

Dnevnik putovanja školskog broda "Jadran"

DETALJNIJE

11.05.2018 Rektorat

Upravni odbor UCG predložio upis za 3501 brucoša

DETALJNIJE

10.05.2018 Rektorat

Izazovi uspostavljanja prvog Naučno-tehnološkog parka u Crnoj Gori: Šansa za povezivanje nauke i biznisa

DETALJNIJE

09.05.2018 Rektorat

Predstavnici UCG na međunarodnoj konferenciji o plagijarizmu

DETALJNIJE

08.05.2018 Rektorat

Rektor i predsjednik Upravnog odbora posjetili Međunarodni podgorički sajam knjiga i obrazovanja

DETALJNIJE