15.05.2018

Primjena prava intelektualne svojine značajna za poboljšanje investicionog ambijenta

 
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
FB, TW, Linkedin, YouTube ...dodaj me
 

Univerzitet Crne Gore je danas u saradnji sa Zavodom za intelektualnu svojinu organizovao predavanje „Intelektualna svojina u Crnoj Gori, od Oboda do Brisela“.

„Ovo predavanje je bilo prilika da se studenti i ostale kolege sa Univerziteta upoznaju sa aktuelnim trenutkom u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom uopšte, a posebno u pogledu poglavlja  7 – Pravo intelektualne svojine“, kazao je glavni  pregovarač za ovo poglavlje i profesor Pavnog fakulteta Univerziteta Crne Gore prof. dr Vladimir Savković.

Profesor Savković je upoznao posjetioce predavanja sa specifičnostima prava intelektualne svojine, evropskim standardima na ovom polju i benefitima za crnogorsko društvo od njihove primjene.

"Ključne koristi su povećanje stepena pravne sigurnosti nosilaca ovih prava, kao i povećanje kvaliteta investicionog ambijenta u Crnoj Gori, što će svakako, u nekoj doglednoj budućnosti, rezultirati ukupnim društvenim, a posebno ekonomskim progresom u Crnoj Gori“, kazao je profesor Savković.

Direktorica Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore Valentina Radulović Šćepanović je kazala da je ovo predavanje jedno u nizu dešavanja u okviru mjeseca obilježavanja intelektualne svojine.

„Namjera Zavoda je da podigne nivo svijesti građanima, a prije svega studentima i mladoj populaciji o važnosti i značaju intelektualne svojine u Crnoj Gori“ , kazala je direktorica Šćepanović.

Ona je najavila da će saradnja sa Univerzitetom Crne Gore biti krunisana potpisivanjem Memoranduma o saradnji, na svečanoj proslavi povodom 10 godina rada Zavoda, 28. maja. Tom prilikom, kazala je, biće promovisana i saradnja sa svim međunarodnim organizacijama u oblasti intelektualne svojine, kao i prestižni rezultati rada Zavoda.

Među njima, Šćepanović ističe, da je samo za prva četiri mjeseca u 2018. godini budžet Crne Gore prihodovao gotovo milion eura od rada Zavoda za intelektualnu svojinu, sa timom od samo 19 ljudi.

Kada je riječ o ulozi Univerziteta Crne Gore na polju prava intelektualne svojine, prof. dr Milorad Burić sa Mašinskog fakulteta UCG navodi tri važna pozitivna faktora: sve veću transparentnost, sve jaču i kvalitetniju vezu sa evropskim institucijama, kao i konstituisanje predmeta iz oblasti intelektualne svojine na svim fakultetima.

On je naveo i negativne faktore koje Univerzitet Crne Gore treba da rješava. 

„Na našem univerzitetu nastava je najvećim dijelom teorijska i trebalo bi uvoditi što više prakse. Takođe, treba da se promijeni status studenata u smislu povećanja njihove aktivnosti u nastavi, te da od korisnika nastave pređu u učesnike u nastavi“, kazao je profesor Burić.

On smatra da talentovani studenti ne treba da ostanu da rade samo kao profesori na Univerzitetu već i da se integrišu u privredu i daju svoj doprinos prosperitetu društva. „Univerzitet u tom kadrovskom smislu treba da bude jedna vrsta rasadnika“,  istakao je on i zaključio: „Funkcija Univerziteta prije svega je da stvara društvo znanja i društvo morala jer se bez jedne od te dvije komponente ne može se stvarati zdravo i prosperitetno društvo“.

Na temu intelektualne svojine, od norme do kreacije, govorili su i predstavnici Zavoda: Lidija Martić, načelnica Odsjeka za sticanje prava na žig, industrijski dizajn i geografsku oznaku i Mladen M. Korpivica, samostalni savjetnik Odsjeka za patente i topografiju poluprovodnika. 

 

 


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

11.05.2018 Rektorat

Upravni odbor UCG predložio upis za 3501 brucoša

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Dvije sajamske nagrade za  Univerzitet Crne Gore

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

14.05.2018 Rektorat

Dnevnik putovanja školskog broda "Jadran"

DETALJNIJE

10.05.2018 Rektorat

Izazovi uspostavljanja prvog Naučno-tehnološkog parka u Crnoj Gori: Šansa za povezivanje nauke i biznisa

DETALJNIJE

09.05.2018 Rektorat

Predstavnici UCG na međunarodnoj konferenciji o plagijarizmu

DETALJNIJE

08.05.2018 Rektorat

Rektor i predsjednik Upravnog odbora posjetili Međunarodni podgorički sajam knjiga i obrazovanja

DETALJNIJE

08.05.2018 Rektorat

Reagovanje prof. dr Duška Bjelice, predsjednika UOUCG: Meni niko nije sporan - u Crnoj Gori zakon jednak za sve i niko nije iznad zakona

DETALJNIJE

07.05.2018 Rektorat

Održan seminar o postupanju u slučaju neakademskog ponašanja studenata

DETALJNIJE

07.05.2018 Rektorat
Saopštenje Univerziteta Crne Gore. >>>